Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №6Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №6

03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

 

Швайко Л. І.

Визначення впливу іонізуючого випромінювання аварійного походження на розвиток бронхолегеневої патології та розробка заходів щодо мінімалізації її прогресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Швайко Людмила Іванівна ; Нац. наук. центр радіаційної мед. НАМН України. – К., 2013. – 40 с.

 

03.00.15 ГЕНЕТИКА

 

Марічереда В. Г.

Прееклампсія : імуногенетичні детермінанти патогенезу, діагностики та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія”; 03.00.15 “Генетика” / Марічереда Валерія Геннадіївна ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 36 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

Адель Бозан Бако.

Стан шийки матки в діагностиці та прогнозуванні патологічних процесів ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Адель Бозан Бако ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Винниченко-Дубіцька Я. І.

Плацентарна дисфункція після допоміжних репродуктивних технологій: прогнозування і тактика ведення вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Винниченко-Дубіцька Ярослава Ігорівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2012. – 17 с.

 

Волосовський П. Р.

Репродуктивне здоров’я жінок після позаматкової вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Волосовський Павло Романович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 31 с.

 

Волченко О. В.

Профілактика гестаційних ускладнень у жінок із захворюваннями щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Волченко Олена Володимирівна ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Єфіменко О. К.

Генетичні форми тромбофілії в генезі прееклампсії вагітних у Львівській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Єфіменко Олена Костянтинівна ; ЛНМУ ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

 

Коваленко (Степанова) Д. Ю.

Відновлення репродуктивної функції у жінок після реконструктивно-пластичних операцій з приводу лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Коваленко (Степанова) Діана Юріївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Костіков В. В.

Тактика ведення жінок з патологією шийки матки на фоні клімактеричного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Костіков Валерій Валерійович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 18 с.

 

Кукурудз С. М.

Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток після перенесених операцій на придатках матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Кукурудз Світлана Михайлівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 16 с.

 

Марічереда В. Г.

Прееклампсія : імуногенетичні детермінанти патогенезу, діагностики та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія“; 03.00.15 “Генетика” / Марічереда Валерія Геннадіївна ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 36 с.

 

Мельниченко А. Ю.

Прогнозування патології шийки матки з врахуванням клініко-спадкових факторів ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Мельниченко Анжела Юріївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика . – К., 2013. – 18 с.

 

Настрадіна Н. М.

Оптимізація комплексного лікування рецидивуючих фонових захворювань шийки матки у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Настрадіна Наталя Миколаївна ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Наустінна О. В.

Профілактика патології пубертатного періоду у дівчаток, народжених від матерів з плацентарною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Наустінна Оксана Віталіївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

Нікогосян Л. Р.

Патогенетично обумовлена профілактика антенатальної загибелі плода [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук [спец.] : 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Нікогосян Левон Рубенович ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 44 с.

 

Ринжук В. Є.

Прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень при безсимптомній бактеріурії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ринжук Василь Єфремович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Корнійчук І. Ю.

Патогенетичне обґрунтування застосування нанодисперсного кремнезему у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на фоні ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Корнійчук Ірина Юріївна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Маслій С. М.

Обґрунтування застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ і антигіпоксантів у хворих з фібриляцією передсердь в умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Маслій Софія Мар’янівна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Абрамова О. І.

Оптимізація комплексного лікування гострого венозного тромбозу клубово-стегнового сегменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Абрамова Ольга Іванівна ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

 

Качанов В. М.

Сучасні аспекти мінімізації післяопераційних ускладнень панкреатодуоденальної резекції при обструктивних захворюваннях гепатопанкреатодуоденальної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Качанов Валерій Миколайович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 16 с.

 

Ледньов Д. О.

Лікування грамнегативного сепсису у хворих з гнійно-запальними процесами м’яких тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ледньов Дмитро Олександрович ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2013. – 21 с.

 

Смирнова Д. О.

Особливості хірургічної тактики у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи в залежності від рівня та ступеня мікроциркуляторних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Смирнова Дар’я Олександрівна ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України. – Запоріжжя, 2013. – 21 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Кваша М. С.

Комплексне лікування менінгіом головного мозку з урахуванням їх гормональних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Кваша Михайло Сергійович ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. – К., 2013. – 40 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Дасюкевич О. Й.

Протипухлинна активність аконітинвмісного екстракту Aconitum soongaricum (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Дасюкевич Ольга Йосипівна ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – К., 2013. – 19 с.

 

Совпель І. В.

Крупнофракційне опромінювання на фоні ендолімфатичної хіміотерапії у лікуванні резектабельного раку прямої кишки дистальних локалізацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Совпель Ігор Володимирович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Тараненко М. Л.

Паліативна променева терапія у лікуванні метастатичного ураження печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Тараненко Марина Леонідівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Іванова Л. А.

Генотипічно-клінічне прогнозування фенотипів бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія ” / Іванова Лорина Алімівна ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 36 с.

 

Лисунець О. В.

Клініко-параклінічні особливості адаптації недоношених новонароджених високого перинатального ризику в перші місяці життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Лисунець Оксана Василівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Радутна О. А.

Рання діагностика та профілактика кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 “Педіатрія” / Радутна Олена Анатоліївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

 

Уманець Т. Р.

Фенотипи перебігу бронхіальної астми у дітей: патогенетичні механізми розвитку, діагностика, лікування та методи вторинної профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Уманець Тетяна Рудольфівна ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. – К., 2012. – 34 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Мартинів І. В.

Диференційно-діагностичні маркери пошкодження функціонального апарату нирок у хворих з артеріальною гіпертензією (есенціальною та ренопаренхіматозною) і вплив на них статинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.11 “Кардіологія” / Мартинів Ілона Володимирівна ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

Марцовенко І. М.

Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії на амбулаторно-поліклінічному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.11 “Кардіологія” / Марцовенко Ігор Михайлович ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 18 с.

 

Оброцька Х. М.

Особливості змін в імунній системі, гемостазі та варіабельності серцевого ритму при алкогольній кардіоміопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Оброцька Христина Михайлівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

 

Франчук С. В.

Успадкування гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу та плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок з гіпертонічною хворобою, які перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт, роль в прогнозуванні та діагностиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.11 “Кардіологія” / Франчук Світлана Віталіївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

Шураев А. И.

Сравнительная характеристика методов костной пластики дна верхнечелюстной пазухи с помощью тканеинженерной конструкции ММСК ЖТ и остеопластических материалов : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Шураев Александр Игоревич ; ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – М., 2012. – 24 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Мисула Ю. І.

Структура та динаміка когнітивних порушень у хворих на параноїдну форму шизофренії у процесі лікування класичними та атиповими нейролептиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Мельничук Юрій Ігорович ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Гріжимальська К. Ю.

Етіопатогенетичне обгрунтування профілактики, діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань кон’юнктиви новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Гріжимальська Катерина Юріївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика . – К., 2013. – 16 с.

 

Хеліфі Амані.

Ефективність модифікованого способу медикаментозної корекції процесів пероксидації у хворих з увеальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Хеліфі Амані ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2012. – 16 с.

 

Чуйко О. Л.

Експериментально-клінічне обґрунтування корекції місцевих метаболічних порушень у профілактиці діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.18 “Офтальмологія” / Чуйко Олексій Леонідович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 19 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Нанинець В. Я.

Діагностика та хірургічне лікування наслідків переломів п’яткової кістки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Нанинець Василь Ярославович ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Альохіна О. В.

Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування хронічних форм періодонтиту з використанням фізичних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Альохіна Оксана Вікторівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

 

Виженко Є. Є.

Вдосконалення методів довгострокової фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на імплантатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Виженко Євгеній Євгенович ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2012. – 18 с.

 

Вишневська Г. О.

Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань пародонту при тютюнопалінні (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Вишневська Ганна Олександрівна ; Ін-т стоматології Нац. мед. акад. мед. наук України. – Одеса, 2013. – 21 с.

 

Коротецька-Зінкевич В. Л.

Клініко-лабораторне обґрунтування електромагнітної обробки композитних матеріалів при виготовленні вкладок непрямим методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.22 “Стоматологія” / Коротецька-Зінкевич Вікторія Леонідівна ; Укр. мед. стомат. акад. . – Полтава, 2013. – 18 с.

 

Костюк І. Р.

Особливості лікування періодонтиту постійних зубів у дітей із використанням рослинних екстрактів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.22 “Стоматологія” / Костюк Ірина Романівна ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 20 с.

 

Махлинець Н. П.

Хірургічна корекція присінка рота у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Махлинець Наталія Петрівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 18 с.

 

Мельничук А. С.

Розробка раціональних методів підготовки та протезування у комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Мельничук Арсен Степанович ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

Микиєвич Н. І.

Порівняльна оцінка якості відновлення дефектів коронок бічних зубів прямими і непрямими композитними реставраціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Микиєвич Наталія Ігорівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Немирович Ю. П.

Лікування та профілактика захворювань твердих тканин зубів і пародонту у дітей шкільного віку, які проживають в екологічно несприятливих регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Немирович Юлія Петрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 19 с.

 

Палійчук І. В.

Обґрунтування комплексних методів прогнозування, діагностики, профілактики та лікування протезних стоматитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Палійчук Іван Васильович ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 38 с.

 

Півень О. В.

Клініко-експериментальне обгрунтування ремінералізуюючої терапії у пацієнтів після професійного відбілювання зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Півень Олеся Вікторівна ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Помойницька М. В.

Клініко-експериментальне обгрунтування оптимальних параметрів дентину каріозної порожнини при пломбуванні композитами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.22 “Стоматологія” / Помойницька Маріанна Вікторівна ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 19 с.

 

Пюрик Я. В.

Підвищення остеогенного потенціалу штучних замінників кістки аутологічним кістковим мозком при усуненні порожнинних дефектів щелеп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.22 “Стоматологія” / Пюрик Ярослав Васильович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 16 с.

 

Савчук І. Ю.

Клініко-лабораторне обгрунтування удосконаленої технології виготовлення базисів знімних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Савчук Ігор Юрійович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 18 с.

 

Скібіцька О. О.

Обґрунтування та оцінка ефективності сорбційної терапії у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Скібіцька Олена Олександрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 16 с.

 

Тімохіна Т. О.

Клініка, профілактика і лікування хвороб пародонта та слизової оболонки порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.22 “Стоматологія” / Тімохіна Тетяна Олександрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА

 

Олексенко І. М.

Стан системи кровообігу дзюдоїстів високої кваліфікації впродовж річного тренувального циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / Олексенко Ігор Миколайович ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

 

Гринцова Г. О.

Підвищення ефективності комплексної інтенсивної терапії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легенів шляхом корекції гіпоксії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Гринцова Ганна Олександрівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Дубров С. О.

Концепція відлучення від респіратора пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Дубров Сергій Олександрович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2012. – 32 с.

 

Зайцев С. Є.

Нейроанестезія та периопераційна інтенсивна терапія при внутрішньочерепних гематомах: відновлення біостійкості організму та профілактика апоптозу нейронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестизіологія та інтенсивна терапія” / Зайцев Станіслав Євгенович ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Хитрий Г. П.

Клініко-експериментальне обґрунтування інтенсивної терапії при гіпотермічних ушкодженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук [спец.] : 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Хитрий Григорій Павлович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 40 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

 

Карпінець І. М.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої системи профілактики алкоголізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Карпінець Ігор Мирославович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 23 с.

 

Олексюк О. Б.

Медико-соціальне обґрунтування моделі запобіжної госпіталізації в педіатрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Олексюк Ольга Богданівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

Іванова М. Д.

Патоморфологічні зміни тубуло-інтерстиціального компоненту нирок при первинних проліферативних гломерулонефритах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Іванова Марія Дмитрівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Глєбов О. М.

Особливості емоційного реагування щурів з функціональною зміною мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Глєбов Олексій Михайлович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 24 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Байда М. Л.

Патогенетичні механізми зрушень прооксидантної та антиоксидантної систем в органах дихання за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Байда Мар’яна Любомирівна ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 23 с.

 

Волотовська Н. В.

Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Волотовська Наталія Володимирівна ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Галагдина А. А.

Морфофункціональний стан тканин порожнини рота та їх гемоциркуляторного русла при поєднаній дії експериментального цукрового діабету й ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Галагдина Алла Авелівна ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Михайлюк В. М.

Статеві відмінності холінергічної регуляції серця за умов гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Віталій Михайлюк Миколайович ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Слободян К. В.

Вікові особливості функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] : 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Слободян Ксенія Валеріївна ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Уштан С. В.

Імунологічні аспекти саногенезу при переломах нижньої щелепи з травматичним пошкодженням великих слинних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Уштан Світлана Володимирівна ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2012. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Томашевська Ю. О.

Експериментальне вивчення фармакологічної дії комбінованого рослинного засобу “Фітовенол” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук [спец.] : 14.03.05 “Фармакологія” / Томашевська Юлія Олександрівна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

Ширшова В. М.

Особливості діагностики, лікування та профілактики хронічного часто рецидивуючого генітального кандидозу на фоні активної цитомегаловірусної інфекції в жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Ширшова Вікторія Миколаївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 19 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

 

Гриновець І. С.

Розробка складу, технології і дослідження стоматологічних лікарських плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Гриновець Ігор Степанович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Кухтенко Г. П.

Розробка складу та технології крему з метилпреднізолону ацепонатом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Кухтенко Галина Павлівна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 21 с.

 

Левачкова Ю. В.

Теоретичне обгрунтування та розробка технології комбінованих вагінальних супозиторіїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Левачкова Юлія Валентинівна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 44 с.

 

Мендрік О. А.

Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів, які використовуються в онкогематології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Мендрік Олена Анатоліївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Онишків О. І.

Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекстракту кори осики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Онишків Оксана Іванівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Прилипко Н. А.

Системний підхід до вивчення інтеграції регіональної медичної та фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Прилипко Наталія Анатоліївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 26 с.

 

Сагайдак-Нікітюк Р. В.

Теоретичні та науково-практичні засади управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 44 с.

 

Старченко М. Г.

Науково-методичні підходи до організації та проведення клінічних випробувань за участі здорових добровольців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Старченко Марина Георгіївна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 23 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Ведерникова І. О.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ведерникова Ірина Олексіївна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 40 с.

 

Єренко О. К.

Фармакогностичне вивчення видів роду Inula L. флори України та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія ” / Єренко Олена Костянтинівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Чабан Т. І.

Синтез, перетворення та дослідження біологічної активності конденсованих похідних на основі 4-імінотіазолідону-2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Чабан Тарас Ігорович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Кирилова О. О.

Система психологічного супроводу підлітків із затримкою статевого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Кирилова Олена Олександрівна ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 23 с.