Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №7Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №7

03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

Камінський О. В.

Механізми розвитку незлоякісної ендокринної патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / О. В. Камінський ; НАМН України, Нац. наук. центр радіаційної мед. НАМН України. – К., 2013. – 36 с.

 

Сидоренко Г. В.

Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на варіабельність серцевого ритму в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Г. В. Сидоренко ; Нац. наук. центр радіаційної мед. НАМН України. – К., 2013. – 24 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Боднарюк О. І.

Діагностика та лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. І. Боднарюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Бойко О. М.

Корекція урогенітальних розладів у жінок з лейоміомою матки і внутрішнім ендометріозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Бойко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

 

Булик Т. С.

Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з ожирінням з урахуванням генетичних предиктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Т. С. Булик ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Галишич Н. М.

Тактика ведення жінок репродуктивного віку з дисфункцією яєчників на тлі дифузної фіброзно-кістозної мастопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Н. М. Галишич ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

Гецко Н. В.

Профілактика дисплазій шийки матки у вагітних-носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Н. В. Гецко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 20 с.

 

Жидковська О. М.

Тактика ведення жінок перименопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія на фоні фіброзно-кістозної мастопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. науки : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Жидковська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

Сегедій Л. І.

Прогнозування та профілактика невиношування при вагітності після запліднення in vitro та переносу ембріонів в порожнину матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Л. І. Сегедій ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Сімрок-Старчева Д. В.

Патогенетично обгрунтовані підходи до ендохірургічної стимуляції овуляції у жінок з синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. В. Сімрок-Старчева ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Цисар Ю. В.

Прогнозування, діагностика та лікування порушень менструального циклу при патології щитоподібної залози у дівчат пубертатного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Ю. В. Цисар ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Шатилович К. Л.

Прогнозування перинатальних наслідків на основі оцінки стану гемодинаміки плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / К. Л. Шатилович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 44 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Рудник В. Т.

Анемія вагітних, хворих на хронічний пієлонефрит: фактори, що визначають підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. Т. Рудник ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Безручко М. В.

Вибір методу хірургічного лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. В. Безручко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

 

Борисов Б. В.

Обгрунтування методів профілактики післяопераційних ускладнень при виконанні панкреатодуоденальних резекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Б. В. Борисов ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України – К., 2013. – 16 с.

 

Косован В. М.

Реконструктивно-відновні операції на товстій кишці у хворих з колостомами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. М. Косован ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 31 с.

 

Лаб´як І. Р.

Значення лапароскопії у лікуванні гострого апендициту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. Р. Лаб´як ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 20 с.

 

Мостюк О. М.

Прогноз і профілактика післяопераційної печінкової недостатності при механічній жовтяниці (на підставі морфофункціональних змін) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. М. Мостюк ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 23 с.

 

Роспопа Я. А.

Принципи і результати хірургічної обробки ран при великих за площею глибоких механічних пошкодженнях м’яких тканин кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Я. А. Роспопа ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. – Донецьк, 2013. – 22 с.

 

Шабат Г. І.

Динаміка токсичності жовчі у хворих на обтураційну жовтяницю і вибір хірургічної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Г. І. Шабат ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Яснопольська Н. В.

Оптимізація хірургічного лікування хворих із симптомними стенозами біфуркації сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Н. В. Яснопольська ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України. – Донецьк, 2013. – 18 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Олешко К. М.

Особливості перебігу раку ендометрія при мікросателітній нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / К. М. Олешко ;  Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 19 с.

 

14.01.08 ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ ТА ШТУЧНІ ОРГАНИ

 

Ксенофонтова Г. С.

Особливості клінічного перебігу та наслідки пізньої дисфункції ниркового алотрансплантата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / Г. С. Ксенофонтова ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Ванханова Т. О.

Стан здоров´я дітей раннього віку, які перебувають під впливом пасивного паління та корекція виявлення порушень : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. О. Ванханова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 24 с.

 

Завгородня Н. Ю.

Клініко-імунологічні особливості перебігу хронічних НР-асоційованих гастритів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. Ю. Завгородня ; Дніпропетр. мед. акад. , Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с.

 

Лембрик І. С.

Клініко-параклінічні особливості перебігу, фактори ризику, прогнозування, діагностика та лікування захворювань підшлункової залози у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / І. С. Лембрик ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 30 с.

 

Личковська О. Л.

Біопсихосоціальна модель формування гастродуоденальної патології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. Л. Личковська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 33 с.

 

Швейкіна В. Б.

Рання діагностика та оптимізація лікування гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей в гострому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. Б. Швейкіна ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2013. – 22 с.

                                   

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Кобринчук Ю. Л.

Взаємозв’язок інсулінорезистентності, лептинемії і змін ліпідного профілю крові та можливості їх корекції у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з цукровим діабетом другого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. Л. Кобринчук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

 

Матвійчук Н. В.

Порівняння ефективності лікування серцевої недостатності у хворих на дилатаційну та ішемічну кардіоміопатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Н. В. Матвійчук ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Х., 2013. – 19 с.

 

Педько В. М.

Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. М. Педько ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Шальміна М. О.

Взаємозв´язок дисфункції васкулярного ендотелію та імунних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку, можливості фармакологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / М. О. Шальміна ; Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 23 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Мельник В. О.

Психофармакотерапія в комплексному лікуванні психічних і поведінкових розладів в осіб з комп´ютерною залежністю : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / В. О. Мельник ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2013. – 20 с.

 

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

 

Поліщук Д. С.

Порушення обмінних процесів при атопічному дерматиті та корекція їх методом комплексної терапії : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / Д. С. Поліщук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 21 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Богдан С. В.

Діагностика та лікування рецидиву передньомедіальної нестабільності колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / С. В. Богдан ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 24 с.

 

Кваснюк Д. І.

Клінічно-спектрофотополяриметрична діагностика артритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Д. І. Кваснюк ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 20 с.

 

Климовицький Ф. В.

Остеопороз та його ускладнення у населення Донецької області: фактори ризику, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Ф. В. Климовицький ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 43 с.

 

Пустовойт К. Б.

Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / К. Б. Пустовойт ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Волосовець Т. М.

Запальні ураження тканин пародонта, асоційовані з персистуючою герпесвірусною інфекцією, та шляхи оптимізації їх профілактики, патогенетичної терапії та реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. М. Волосовець ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 39 с.

 

Глазунов О. А.

Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у робітників гірничорудної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. А. Глазунов ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 32 с.

 

Доброскок В. О.

Оптимізація лікування дітей з гострими гнійними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. О. Доброскок ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 20 с.

 

Дрок В. О.

Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями пародонта, у дітей зі сколіозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. О. Дрок ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 20 с.

 

Дудар Д. В.

Діагностика, лікування і профілактика уражень слизової оболонки ротової порожнини у хворих на целіакію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. В. Дудар ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

Значкова О. А.

Комплексне лікування ускладнень ендодонтичних втручань у разі виведення пломбувального матеріалу за межі анатомічної довжини коренів зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. А. Значкова ;  Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 16 с.

 

Кріль І. А.

Особливості реставраційного відновлення зубів, уражених гіпоплазією емалі, у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. А. Кріль ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

Лучинський В. М.

Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають  на територіях, забруднених ксенобіотиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. М. Лучинський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Максименко П. В.

Удосконалення діагностики й вибору ортопедичного лікування дефектів зубних рядів в осіб з захворюваннями пародонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / П. В. Максименко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Новіков Є. М.

Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей у період змінного прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Є. М. Новіков ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 20 с.

 

Петрунів В. Б.

Особливості профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають у регіонах із різним екологічним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Б. Петрунів ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Пішковці М. Я.

Діагностика та особливості хірургічних методів лікування ретенції зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. Я. Пішковці ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

 

Поліщук Т. В.

Комплексне лікування та вторинна профілактика хронічного генералізованого катарального гінгівіту з урахуванням стану мікрофлори над’ясенного зубного нальоту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. В. Поліщук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Полтава, 2013. – 19 с.

 

Скрипник В. М.

Клініко-генетичне та морфологічне обґрунтування профілактики утворення післяопераційних патологічних рубців голови та шиї : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. М. Скрипник ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 22 с.

 

Філіпський А. В.

Оптимізація методів остеосинтезу при переломах кута нижньої щелепи з урахуванням існуючих анатомо-топографічних умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Філіпський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

Харченко Н. Л.

Профілактика розвитку транзиторної бактеріємії у хворих на генералізований пародонтит при проведенні лікувально-реабілітаційних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. Л. Харченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2013. – 18 с.

 

Хохліч О. Я.

Реабілітація пацієнтів із стоматологічними захворюваннями в умовах їх професійної фонаторної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Я. Хохліч ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

Черкасова О. В.

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Черкасова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

 

Шульженко О. Ю.

Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування з вторинною адентією за допомогою знімних протезів із різних базисних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Ю. Шульженко ; Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2013. – 20 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Дудник А. Б.

Особливості перебігу та ефективність комплексного лікування вперше діагностованого туберкульозу легень у пацієнтів з бронхообструктивним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / А. Б. Дудник ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 17 с.

 

Старкова О. М.

Визначення найбільш вагомих факторів ризику виникнення рецидиву туберкульозу легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. М. Старкова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 18 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

 

Курсов С. В.

Інтенсивна терапія гідродинамічних розладів і поліорганної недостатності у хворих з абдомінальним сепсисом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / С. В. Курсов ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 36 с.

 

Сем’янків А. М.

Обгрунтування методики неінвазивної вентиляції легень у лікуванні хворих на позалікарняну пневмонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / А. М. Сем’янків ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 20 с.

 

Шкурупій Д. А.

Синдром поліорганної недостатності у новонароджених: фактори ризику, механізми розвитку, підвищення ефективності діагностики та інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Д. А. Шкурупій ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 36 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Логвиненко В. В.

Променева діагностика уражень плечового суглоба та їх наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / В. В. Логвиненко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 24 с.

 

Миронова Ю. А.

Травматичні пошкодження ліктьового суглоба у дітей за даними комплексного променевого дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Ю. А. Миронова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 20 с.

 

Поліщук О. В.

Комплексна променева діагностика хронічних дифузних захворювань печінки у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / О. В. Поліщук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 22 с.

 

Терницька Ю. П.

Комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія в диференціальній діагностиці захворювань порожнини носа, приносових пазух : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Ю. П. Терницька ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 23 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Крамарська Н. В.

Ефективність лікування хворих на тяжку бронхіальну астму з різними варіантами запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Н. В. Крамарська ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 18 с.

 

 

Соколова Л. І.

Ефективність застосування інтервальної нормобаричної гіпокситерапії та фенспіриду в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” /  Л. І. Соколова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 16 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Бреславець Ю. С.

Фактори агресії та резистентності слизової оболонки шлунка, шляхи їх корекції у хворих на НПЗП-гастропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Ю. С. Бреславець ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

 

Мозговой В. В.

Вдосконалення керованості системи медичної допомоги пацієнтам з мультирезистентною формою туберкульоза шляхом впровадження електронного менеджмента в охороні здоров´я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. В. Мозговой ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 22 с.

        

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

Гуртовий В. А.

Особливості морфології та імунофенотипу лімфоми Ходжкіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / В. А. Гуртовий ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 23 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Гавалешко В. П.

Біохімічні та морфологічні кореляти реакції паренхіматозних органів на ішемічно-реперфузійні пошкодження головного мозку в щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. П. Гавалешко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Матолінець Т. М.

Особливості змін функціонального стану прооксидантної і антиоксидантної систем в селезінці, кістковому мозку, тимусі в пізні періоди розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14. 03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. М. Матолінець ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 24 с.

                  

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

 

Білошицька І. В.

Розробка складу та технології антигістамінних супозиторіїв з лоратадину гідрохлоридом для дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. В. Білошицька ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 23 с.

 

Заяць М. М.

Клініко-фармацевтичне обґрунтування програми фармацевтичної опіки метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / М. М. Заяць ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 23 с.

 

Толубаєв В. В.

Оптимізація фармацевтичної допомоги  при хронічних обструктивних захворюваннях легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. В. Толубаєв ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Шалата В. Я.

Розробка технології та дослідження таблеток з рослинними екстрактами венотонізуючої та седативної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. Я. Шалата ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Шульга Л. І.

Наукове обґрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Л. І. Шульга ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 42 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Гарник М. С.

Фармакогностичний аналіз трави розхідника звичайного (Glechoma hederacea L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. С. Гарник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Калитовська М. Б.

Застосування твердофазної екстракції в діагностиці отруєнь важкими металами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. Б. Калитовська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Козачок С. С.

Фармакогностичний аналіз збору лікарських рослин з антиалергічною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. С. Козачок ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Щербань В. О.

Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості хворих з ревматоїдною патологією та їх психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / В. О. Козачок ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 20 с.