Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №8Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №8

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

 

Пасюга В. М.

Зміни показників стану хроматину і властивостей плазматичної мембрани як клітинна відповідь на дію електромагнітних і магнітного полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / В. М. Пасюга ; Ін-т біол. клітини. – Львів, 2013. – 25 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

Банахевич Р. М.

Рецидивний генітальний пролапс: нові підходи до патогенетичної оцінки, діагностики, хірургічної тактики та реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Р. М. Банахевич ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 41 с.

 

Кирильчук М. Є.

Патогенез, діагностика і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень при вроджених вадах серця у вагітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.]  14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. Є. Кирильчук ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2013. – 36 с.

 

Кононець О. П.

Латеральна антропофізіологічна конституція і особливості перебігу вагітності та пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. П. Кононець ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

Корява Т. Ф.

Диференційований підхід до ведення вагітних з прееклампсією на тлі захворювань печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. Ф. Корява ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 23 с.

 

Ревенько О. О.

Патогенез ускладнень штучного переривання вагітності, розробка методів їх профілактики та лікування у жінок репродуктивного віку (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. О. Ревенько ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2013. – 35 с.

 

Сторожук М. С.

Оптимізація техніки міомектомії у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. С. Сторожук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 24 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Погребняк О. О.

Вплив корекції ендотеліальної дисфункції на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. О. Погребняк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Ростока-Рєзнікова М. В.

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування антиоксидантів і сольової аерозоль-терапії у реабілітаційному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з функціональною диспепсією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. О. Погребняк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Сенютович Н. Р.

Особливості перебігу і лікування хронічного некаменевого холециститу у хворих з метаболічним синдромом та порушенням функціонального стану печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Н. Р. Сенютович ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Вороний О. Л.

Роль механоколографії в диференціальній діагностиці ранньої післяопераційної кишкової непрохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. Л. Вороний ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. – Донецьк, 2013. – 22 с.

 

Каракурсаков Н. Е.

Профілактика і лікування синдрому інтраабдомінальної гіпертензії у хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Н. Є. Каракурсаков ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

Керашвілі С. Г.

Діагностика та лікування ентеральної недостатності у хворих похилого і старечого віку з гострим розлитим перитонітом (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. Г. Керашвілі ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

Колесник І. П.

Комплексна діагностика та лікування гострого панкреатиту з корекцією синдрому кишкової недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. П. Колесник ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

 

Копчак К. В.

Обгрунтування діагностичної програми та тактики хірургічного лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. В. Копчак ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2013. – 28 с.

 

Ситнік Д. А.

Прогнозування та профілактика післяопераційного перитоніту при гострих абдомінальних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. А. Ситнік ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 21 с.

 

Строганов П. В.

Клініка, діагностика та лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини у ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. В. Строганов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

Усачов С. М.

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування складних форм гострого парапроктиту із застосуванням біосумісного матеріалу на основі колагену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. М. Усачов ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Фурманов О. Ю.

Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками травм довгих пальців кисті в умовах порушення артеріального кровотоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. Ю. Фурманов ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2013. – 34 с.

 

Чернова Н. В.

Хірургічне лікування хворих на гострий гнійний лактаційний мастит із застосуванням радіочастотного скальпеля та озоно-ультразвукового методу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Н. В. Чернова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

 

Ярошенко К. О.

Удосконалення комплексу діагностичних та лікувальних заходів при гострокровоточивих виразках пілородуоденальної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. О. Ярошенко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 24 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Мальцев А. В.

Органозберігаюча та органозамісна хірургія в комбінованому лікуванні раку сечового міхура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / А. В. Мальцев ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 36 с.

 

14.01.08 ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ ТА ШТУЧНІ ОРГАНИ

 

Федоров Д. О.

Реконструкція вен при трансплантації лівої латеральної секції печінки від живого родинного донора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 “Трансплантація та штучні органи” / Д. О. Федоров ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2013. – 16 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Лапоног С. П.

Оптимізація лікування гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи у новонароджених шляхом застосування краніоцеребральної гіпотермії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. П. Лапоног ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Павлюченко В. В.

Прогнозування та профілактика бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. В. Павлюченко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 22 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Буртняк А. М.

Стратифікація ризику несприятливого перебігу госпітального періоду та подальшого захворювання після епізоду гострої серцевої недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / А. М. Буртняк ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 17 с.

 

Король С. В.

Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST : стратифікація ризику ранніх і пізніх ускладнень, розробка лікувальних програм для їх профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. В. Король ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 32 с.

 

Міщенко Л. А.

Системне запалення та метаболічні фактори серцево-судинного ризику як детермінанти прогресування ураження органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Л. А. Міщенко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 34 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Іванова Т. В.

Ефективність методу поперемінної стимуляції кореспондуючих полів сітківок фігурними “Сліпучими” полями при лікуванні дисбінокулярної амбліопії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Т. В. Іванова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 17 с.

 

Коновалова Н. В.

Епідеміологія, діагностика, клінічний перебіг та лікування уражень ока туберкульозної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. В. Коновалова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 32 с.

 

Погорілий Д. М.

Ефективність модифікованого способу хірургічного лікування проліферативної діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Д. М. Погорілий ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 19 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

Голод О. М.

Оптимізація клініко-аудіологічної діагностики змішаної приглухуватості у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларин-гологія” / О. М. Голод ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2013. – 22 с.

 

Киричок Д. В.

Системні порушення при хронічних синуситах у хворих із наркотичною залежністю та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Д. В. Киричок ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Безсмертний Ю. О.

Розлади репаративного остеогенезу довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Ю. О. Безсмертний ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка НАМНУ. – К., 2013. – 38 с.

 

Бузницький Р. І.

Передній міжтіловий спондилодез металокерамічними імплантатами в хірургічному лікуванні захворювань та ушкоджень шийного відділу хребта (експериментально-клінічне  дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. І. Бузницький ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

 

Бурлака В. В.

Індивідуальне ендопротезування у лікуванні пухлин дистального відділу променевої кістки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. В. Бурлака ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

 

Головіна Я. О.

Хірургічний етап лікування пацієнтів з метастатичними ураженнями довгих кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Я. О. Головіна ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 21 с.

 

Левченко О. В.

Клініко-біомеханічне обгрунтування мінімального інвазивного остеосинтезу в лікуванні закритих переломів п’яткової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. В. Левченко ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2013. – 16 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Білоус А. П.

Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методу ендодонтичного лікування апікального періодонтиту з різним клінічним перебігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. П. Білоус ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Волковішський А. В.

Комплексне лікування посттравматичних артритів скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Волковішський ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Воловар О. С.

Діагностика та лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба на фоні соматичних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. С. Воловар ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 40 с.

 

Дімчева Т. І.

Розробка та обґрунтування нового лікувально-профілактичного комплексу по попередженню ускладнень знімного зубного протезування в осіб з цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. І. Дімчева ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Іщенко В. В.

Підвищення ефективності ранньої діагностики і лікування передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Іщенко ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 22 с.

 

Павленко М. Ю.

Оптимізація топічної діагностики та хірургічного лікування хворих на одонтогенні флегмони різної локалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. Ю. Павленко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Пантус А. В.

Оптимізація діагностики та планування лікування хворих з зубощелепними аномаліями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Пантус ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

 

Яценко О. І.

Клініко-функціональна характеристика порушень жувального м´язево-суглобового комплексу у хворих з глибоким різцевим перекриттям і методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. І. Яценко ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 23 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Чеботарьова Г. М.

Інформативність та ефективність комп´ютерної томографії високої роздільності в діагностиці хворих на ВІЛ і ВІЛ-асоційований туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Г. М. Чеботарьова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 23 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Михайлова А. О.

Вплив соціально-психологічної допомоги на ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.26 “Фтизіатрія” / А. О. Михайлова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 16 с.

 

Суханова Л. А.

Туберкульоз органів дихання, поєднаний із дисплазією сполучної тканини: патогенез, діагностика, клініка, прогноз перебігу, наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Л. А. Суханова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 31 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Бойко Д. М.

Клініко-експериментальне обґрунтування диференційованої корекції запалення та обміну сполучної тканини при бронхообструктивних та інтерстиціальних захворюваннях органів дихання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Д. М. Бойко ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 28 с.

 

Клягін В. Я.

Особливості діагностики і лікування вірусно-бактеріальної негоспітальної пневмонії у хворих ІІІ клінічної групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / В. Я. Клягін ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

 

Анікін І. О.

Оптимізація інтенсивної терапії функціонуючого артеріального протоку у недоношених з критичною вагою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / І. О. Анікін ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 23 с.

 

Скоропліт О. І.

Оптимізація загального знеболення з урахуванням когнітивного впливу у хворих молодого віку з щелепно-лицевою патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. І. Скоропліт ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.01.32 МЕДИЧНА ХІМІЯ

 

Кацев А. М.

Біоаналітичні аспекти використання світних бактерій в медико-біологічних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біологія” / А. М. Кацев ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2013. – 39 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ, КУРОРТОЛОГІЯ

 

Гоженко О. А.

Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованого застосування фізичних чинників в санаторно-курортному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу ll стадії з супутньою патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / О. А. Гоженко ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2013. – 40 с.

 

Карлова І. В.

Використання лазеро- та пайлеротерапії в комплексному лікуванні хворих на пептичну виразку шлунку з ваготонією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / І. В. Карлова ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2013. – 18 с.

 

Медянка Ю. С.

Ефективність застосування на госпітальному етапі комбінованої магнітотерапії в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на стабільну стенокардію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Ю. С. Медянка ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2013. – 23 с.

 

Соломко О. В.

Ефективність використання питних мінеральних вод у комбінованій ліпідокоригуючій терапії хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / О. В. Соломко ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2013. – 22 с.

 

Чухраєва О. М.

Використання лікувальних фізичних чинників у медичній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / О. М. Чухраєва ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2013. – 20 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Долгая Н. Є.

Клініко-морфологічна характеристика гастриту при неалкогольному стеатогепатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Н. Є. Долгая ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с.

 

Заіченко Н. Г.

Ефективність хлоридно-натрієвої  мінеральної води “Новомосковська” у комплексному реабілітаційному лікуванні хронічного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Н. Г. Заіченко ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Костюкова О. А.

Прогнозування перебігу Helicobacter pylori-асоційованої пептичної виразки з застосуванням лектиногістохімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / О. А. Костюкова ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Магльована Г. М.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у студентів: поширеність, фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Г. М. Магльована ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Мігенько Л. М.

Клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Л. М. Мігенько ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

 

Сірчак Є. С.

Механізми формування ускладнених форм цирозу печінки та обґрунтування шляхів їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Є. С. Сірчак ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2013. – 32 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

 

Галак С. С.

Наукове обгрунтування гігієнічних вимог до розміщення та експлуатації обладнання стільникового мобільного зв’язку стандарту DCS-1800 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. С. Галак ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2013. – 20 с.

 

Горбачевський Р. В.

Гігієнічне обґрунтування регламентів використання в сільському господарстві імідазолінонових гербіцидів на основі імазапіру та імазамоксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Р. В. Горбачевський ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2013. – 20 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Бісярін О. Ю.

Медико-соціальне обґрунтування системи профілактики порушень репродуктивного здоров´я на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. Ю. Бісярін ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Галицька-Хархаліс О. Я.

Особливості морфологічної перебудови нирок при однобічному стенозуванні ниркової артерії та після відновлення кровотоку (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. Я. Галицька-Хархаліс ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Левків М. О.

Морфофункціональна характеристика привушної слинної залози при механічній жовтяниці (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / М. О. Левків ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

Гаврилюк А. О.

Морфологічна оцінка перебігу, прогресії та наслідків хронічних вірусних гепатитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / А. О. Гаврилюк ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 36 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Хорош В. Я.

Особливості формування простатиту і доброякісної гіперплазії передміхурової залози в експерименті і шляхи направленої корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. Я. Хорош ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

Ярема В. В.

Патогенетичні особливості перебігу політравми в особин з різною метаболізувальною здатністю печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. В. Ярема ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Гаїна Ж. М.

Фармакологічне вивчення впливу мельдонію (мілдронату) на функціональний стан нирок та водно-сольовий обмін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Ж. М. Гаїна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Єрмоленко Т. І.

Фармакологічне вивчення нового уролітолітичного засобу “Фларосукцин” (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Т. І. Єрмоленко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 36 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

 

Борецька О. Б.

Організаційно-методичні засади створення та діяльності клініко-фармацевтичної служби в аптечних закладах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. Б. Борецька ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Денис А. І.

Розробка складу, технології та дослідження таблеток на основі екстракту листя тополі китайської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків та організація фармацевтичої справи” / Денис А. І. Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Дуб Л. Р.

Соціально-фармацевтичне обгрунтування впровадження моделі якості фармацевтичної діяльності (на прикладі приватного аптечного підприємства) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Л. Р. Дуб ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 24 с.

 

Настюха Ю. С.

Організаційно-методичні засади створення та діяльності клініко-фармацевтичної служби у стаціонарних закладах охорони здоров’я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ю. С. Настюха ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 26 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Березнякова Н. Л.

Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості похідних 2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх структурних аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Н. Л. Березнякова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 42 с.

 

Кисличенко О. А.

Фітохімічне вивчення трави деревію звичайного (Achillea millefolium Mill.) та створення лікарських засобів на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. А. Кисличенко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Луканюк М. І.

Фармакогностичне дослідження рослин роду Tilia L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. І. Луканюк ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

 

Малий В. В.

Фармакогностичне дослідження рослин родин Маслинові, Кленові, Ільмові, Жимолостеві та створення субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. В. Малий ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 40 с.

 

Олексієнко Т. О.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-R-4-метил-6-R’-сульфонілхінолінів автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Т. О. Олексієнко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

Зарівна Н. О.

Розробка та стандартизація муколітичного засобу з густим екстрактом чебрецю повзучого та ефірною олією чебрецю звичайного в капсулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / Н. О. Зарівна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 22 с.

 

Котов А. Г.

Фармакопейні аспекти стандартизації якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація і організація виробництва лікарських засобів” / А. Г. Котов ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 40 с.