Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №2Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №2

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

М 127

Магорівська І. Б.

Антигенна специфічність і протеолітична активність антигістонових антитіл та їх вплив на проліферацію і життєздатність пухлинних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / І. Б. Магорівська ; Ін-т біол. клітини. – Львів, 2013. – 20 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

К 469

Кияненко В. А.

Плацентарна дисфункція у жінок з гіперандрогенією в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. А. Кияненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

 

П 240

Педаченко Н. Ю.

Репродуктивне здоров’я жінок з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. Ю. Педаченко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 32 с.

 

С 160

Салдадзе Б. Г.

Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Б. Г. Салдадзе ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

 

Я 227

Яворський, Павло Вацлавович.

Лейоміома матки на тлі ожиріння у поліморбідних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / П. В. Яворський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 36 с.

 

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Л 332

Лебединська М. М.

Клініко-імунологічні аспекти та зміни якості життя у хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. М. Лебединська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

 

М 312

Масік Н. П.

Системні порушення метаболізму кісткової тканини у хворих різних вікових груп з хронічним обструктивним захворюванням легень та шляхи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Н. П. Масік ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2014. – 36 с.

 

М 360

Махаринська О. С.

Негоспітальна пневмонія у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості клініки та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. С. Махаринська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

 

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Г 940

Гула Г. В.

Особливості комплексного хірургічного лікування гострокровоточивих гастродуоденальних виразок у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.03 “Хірургія” / Г. В. Гула ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 21 с.

 

К 350

Кемінь Р. В.

Апудоми підшлункової залози та шлунково-кишкового каналу: сучасні підходи до методів діагностики та хірургічного лікування хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. В. Кемінь ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. –Львів, 2013. – 19 с.

 

Л 727

Лойко І. І.

Корекція гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хірургічному лікуванні хворих на виразкову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. І. Лойко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

С 136

Савон І. Л.

Діагностика та лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. Л. Савон ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2014. – 40 с.

 

 

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

 

А 500

Алієв Раміль Аріф оглу

Повна артеріальна реваскуляризація у хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Раміль Аріф оглу Алієв ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2014. – 18 с.

 

Ф 321

Федевич О. М.

Операція артеріального переключення в перші години життя у новонароджених з пренатально діагностованою транспозицією магістральних судин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. М. Федевич ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

Ч-247

Часовський К. С.

Застосування аутологічної пуповинної крові при корекції складних вроджених вад серця в умовах штучного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / К. С. Часовський ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2014. – 22 с.

 

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Г 610

Головатюк Д. В.

Діагностика та лікування кіст кісток у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Д. В. Головатюк ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 22 с.

 

К 938

Курташ О. О.

Колостомія на етапах хірургічної корекції аноректальних вад розвитку у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. О. Курташ ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. –19 с.

 

М 342

Матіяш О. Я.

Реконструктивно-пластичні операції після обширних резекцій ободової кишки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. Я. Матіяш ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

 

Ч-498

Черняк І. С.

Хірургічне лікування діафізарних переломів стегнової кістки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / І. С. Черняк ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

А 575

Альошина О. К.

Стан ліпідного і вуглеводного обмінів і корекція їх порушень у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на різних етапах реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. К. Альошина ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 24 с.

 

В 536

Височина І. Л.

Основні механізми формування адаптаційних можливостей та підходи до корекції їх порушень у дітей – вихованців дитячих будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / І. Л. Височина ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 36 с.

 

І 237

Івахненко О. С.

Клініко-патогенетичні аспекти формування харчової алергії до білка коров’ячого молока у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. С. Івахненко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 32 с.

 

Ч-689

Чистякова Т. А.

Обгрунтування тактики лікувально-реабілітаційних заходів та вивчення їх ефективності при гострому отруєнні дітей комплексом нез’ясованих хімічних речовин політропної токсичної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. А. Чистякова ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 24 с.

 

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Ш 492

Шеремета О. М.

Гемодинамічні та метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю та їх фармакологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. М. Шеремета ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

А 139

Абдула Абдулсатар Мухаммад Джамшит

Оптимізація діагностики та корекції акомодаційних порушень у хворих на первинну відкритокутову глаукому, з пресбіопією та різноманітними видами клінічної рефракції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Абдула Абдулсатар Мухаммад Джамшит ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. –19 с.

 

К 170

Калашніков В. В.

Значення забезпеченості організму біотином у катарактогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / В. В. Калашніков ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 17 с.

 

К 683

Король А. Р.

Система диференційованих методів діагностики та лікування ексудативної форми вікової макулярної дегенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / А. Р. Король ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 31 с.

 

Н 643

Николюк А. М.

Ранні діагностичні критерії та лікування ендокринної офтальмопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / A. M. Николюк ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

П 303

Петренко О. В.

Посттравматичні дефекти допоміжного апарату ока (анатомо-функціональні та естетичні порушення, клініка, лікування і прогнозування ефективності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. В. Петренко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 35 с.

 

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Б 158

Баєв В. В.

Експериментальне обгрунтування можливостей модульного ендопротезування в лікуванні дітей із пухлинами кісток, що утворюють колінний суглоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. В. Баєв ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 23 с.

 

Г 606

Голка Т. Г.

Рання діагностика кістково-суглобового туберкульозу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Т. Г. Голка ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 20 с.

 

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Г 142

Гайдук Р. В.

Хірургічне лікування ретенції та дистопії зубів при застосуванні гідроксиапатиту із заданими властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. В. Гайдук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика . – К., 2014. – 16 с.

 

І 321

Ізадхах Фаршад

Комплексне лікування хронічних одонтогенних гайморитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Фаршад Ізадхах ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

 

Л 298

Лахтін Ю. В.

Патогенетична роль солей важких металів у розвитку основних стоматологічних захворювань та корекція наслідків їх негативного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. В. Лахтін ; Інститут стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 40 с.

 

М 916

Мусій-Семенців Х. Г.

Особливості профілактики карієсу молочних зубів у дітей раннього віку, що проживають у сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Х. Г. Мусій-Семенців ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

 

М 917

Мустафаев Насими Мурсал оглы

Состояние регионарного кровотока у пациентов с выраженной атрофией костной ткани челюстей после костно-реконструктивных операций с использованием метода дентальной имплантации : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Насими Мурсал оглы Мустафаев ; Гос. бюдж. учреждение здравоохранения Москов. обл., Москов. обл. науч.-исслед. клин. ин-т им. М. Ф. Владимировского. – М., 2013. – 34 с.

 

П 317

Печковська І. М.

Порівняльна характеристика застосування шин з композиційних матеріалів, армованих скловолокном, у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. М. Печковська ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

С 202

Саркисов А. А.

Психологические аспекты формирования взаимоотношений врача и пациента на стоматологическом приеме : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 19.00.04 “Медицинская психология” / А. А. Саркисов ; Ин-т повышения квалификации ФМБА России. – М., 2014. –32 с.

 

С 404

Сироткіна О. В.

Ефективність прогнозування карієсу зубів у осіб різних вікових груп за рівнем структурно-функціональної кислотостійкості емалі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Сироткіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

Ш 590

Шило М. М.

Клініка, лікування та профілактика захворювань пародонта у хворих на туберкульоз дітей, які проживають на територіях радіаційного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. М. Шило ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

К 207

Капустіна О. Г.

Штучна вентиляція легенів та її оптимізація у доношених новонароджених із тяжкою асфіксією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. Г. Капустіна ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 24 с.

 

 

14. 01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

 

М 292

Мартинова С. М.

Вплив міді та кобальту на розвиток нефропатій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / С. М. Мартинова ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2013. – 20 с.

 

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

П 333

Пірникоза А. В.

Удосконалення системи медичного забезпечення сільського населення при екстрених станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. В. Пірникоза ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 28 с.

 

Я 227

Яворський А. М.

Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої пацієнтоорієнтованої системи управління якістю медичного обслуговування (на прикладі стаціонарної хірургічної допомоги) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. М. Яворський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 23 с.

 

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Б 230

Бандрівська О. О.

Особливості холінергічної регуляції серця при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. О. Бандрівська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

Б 447

Белявський В. В.

Механізм розвитку псевдогепаторенального синдрому при роз’єднанні окиснення і фосфорилування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. В. Белявський ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

Г 330

Гембаровський М. В.

Патогенетичні особливості перебігу експериментального токсичного ураження парацетамолом за умов харчової депривації і його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / М. В. Гембаровський ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

 

П 756

Придруга С. М.

Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді тяжкої травми та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / С. М. Придруга ; Буковинський державний медичний університет. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

Ф 326

Федірко Г. В.

Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Г. В. Федірко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

К 211

Караковська Н. Є.

Експериментальне вивчення простатопротекторних властивостей густих екстрактів лопуха великого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. Є. Караковська ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

К 596

Койро О. О.

Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. О. Койро ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Л 869

Луцак І. В.

Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / І. В. Луцак ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

А 500

Алі Мохамад Таха

Ендотоксинзв’язуючі системи та рецептори у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Алі Мохамад Таха ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

 

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Д 999

Дячков М. В.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-R-8-гідроксиметилксантинів – потенційних кардіопротекторних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. В. Дячков ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

О-587

Онищенко У. Є.

Фармакогностичне вивчення мальви лісової та перспективи використання її в медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / У. Є. Онищенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 23 с.

 

Ц 358

Целюба Ю. С.

Фармакогностичне вивчення видів роду Spongilla : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. С. Целюба ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

Ч-755

Чорна О. В.

Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь декстропропоксифеном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Чорна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 22 с.

 

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

С 202

Саркисов А. А.

Психологические аспекты формирования взаимоотношений врача и пациента на стоматологическом приеме : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 19.00.04 “Медицинская психология” / А. А. Саркисов ; Ин-т повышения квалификации ФМБА России. – М., 2014. – 32 с.