Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №4Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №4

03.00.07 МІКРОБОЛОГІЯ

К 630

Комаренко Н. С.

Мікроорганізми в біоценотичних структурах природних осередків кліщових трансмісивних зооантропонозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Н. С. Комаренко; Ін-т біології клітини. – Львів, 2014. – 22 с.

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

 

С 771

Старикович М. О.

Антигенна специфічність і каталітична активність імуноглобулінів класу А молока людини і їх вплив на клітини ссавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / М. О. Старикович ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2014. – 20 с.

03.00.15 ГЕНЕТИКА

Р 690

Ромак Р. П.

Удосконалення діагностики та прогнозування проліферативних захворювань молочної залози шляхом оцінки стану метилування генів DKK4 та GSR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 “Генетика” / Р. П. Ромак ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

Б 908

Бульваренко І. П.

Безпліддя у жінок з гіперандрогенією поєднаного генезу: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. П. Бульваренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

Г 751

Грабоус О. В.

Діагностика та лікування клімактеричного і постоваріоектомічного синдромів у жінок з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Грабоус ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

З-631

Зіненко Т. О.

Тактика лікування рецидивуючих фонових захворювань шийки матки у жінок, які не народжували : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. О. Зіненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

І 980

Іщак О. М.

Профілактика невиношування вагітності у жінок із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Іщак ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

М 141

Майданник О. Ф.

Прогнозування ризику передчасних пологів у жінок з підвищеним психоемоційним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Ф. Майданник ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

М 864

Мочалова Л. М.

Вагітність і пологи у жінок з міопією різного ступеня тяжкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. М. Мочалова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 18 с.

Н 191

Назаренко О. Я.

Апоплексія яєчника у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Я. Назаренко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 40 с.

П 570

Поп Н. В.

Дисфункція яєчників у жінок репродуктивного віку після гістеректомії: діагностика і корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. В. Поп ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

Р 691

Романенко Н. М.

Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок із залізодефіцитною анемією та гіпотиреозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. М. Романенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 36 с.

Ш 371

Шевель Т. Г.

Профілактика та лікування акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. Г. Шевель ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2014. – 16 с.

Ш 402

Шекера І. О.

Профілактика порушень становлення та перебігу лактації у жінок із доброякісною дисплазією молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. О. Шекера ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2014. – 24 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Б 758

Бодяка В. Ю.

Роль внутрішньочеревної гіпертензії в післяопераційному перебігу гострої кишкової непрохідності та гострого поширеного перитоніту (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Ю. Бодяка ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 32 с.

З-136

Заволока О. В.

Оптимізація діагностичного алгоритму в системі клінічного моніторингу у жінок з пухлинами молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Заволока ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 21 с.

К 821

Криворучко І. В.

Діагностика та диференційований підхід до вибору методу лікування псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. В. Криворучко ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2014. – 19 с.

К 890

Кузенко Р. Т.

Особливості клінічного перебігу і хірургічного лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. Т. Кузенко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

Л 373

Левківський Р. Г.

Особливості хірургічної тактики у постраждалих при закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. Г. Левківський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 16 с.

О-361

Оганезян А. Г.

Хірургічна тактика при обмежених рідинних скупченнях у хворих на тяжкий гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. Г. Оганезян ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 21 с.

П 123

Павлович К. В.

Комплексне хірургічне лікування гнійно-некротичних процесів м`яких тканин із використанням композиції сорбент-антибіотик (клінічно-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.03 “Хірургія” / К. В. Павлович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 18 с.

Т 799

Трутяк Р. І.

Церебральна гіперперфузія в хірургії сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. І. Трутяк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

Х 290

Хачапурідзе Г. В.

Лапароскопічна мікроєюностомія в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец] 14.01.03 “Хірургія” / Г. В. Хачапурідзе ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

Ц 360

Цема Є. В.

Обґрунтування та оцінка ефективності малотравматичних методів хірургічного лікування пілонідальних кіст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.]  14.01.03 “Хірургія” / Є. В. Цема ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 44 с.

Ш 952

Шудрак А. А.

Диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хронічного геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. А. Шудрак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 34 с.

Ю 319

Юлдашев А. Х.

Методи прогнозування і способи виконання конверсії при лапароскопічній холецистектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. Х. Юлдашев , Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Г 245

Гафійчук Ю. Г.

Вплив аутогенної трансплантації клітин структур міжхребцевого диску на перебіг остеохондрозу в умовах його експериментального моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ю. Г. Гафійчук ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 20 с.

Д 195

Данчин А. О.

Застосування ендоскопічних технологій при хірургічному лікуванні кістозних процесів і оклюзійної гідроцефалії різної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / А. О. Данчин ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 38 с.

З-862

Зорін М. М.

Пункційна лазерна мікродискектомія при дискогенному нейрокомпресійному синдромі поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / М. М. Зорін ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 20 с.

П 511

Полковніков О. Ю.

Діагностика та хірургічне лікування малого та середнього розмірів артеріовенозних мальформацій півкуль великого мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. Ю. Полковніков ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 20 с.

14.01.08 ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ ТА ШТУЧНІ ОРГАНИ

 

Д 660

Доманський Т. М.

Оцінка ефективності трансплантації стовбурових клітин кордової крові при хронічному ураженні міокарда (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / Т. М. Доманський ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2014. – 19 с.

З-330

Запольська К. М.

Застосування мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин для захисту трансплантованого живого графту від тканинної резорбції (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / К. М. Запольська ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2014. – 19 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Г 590

Годік О. С.

Повторні оперативні втручання в лікуванні портальної гіпертензії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. С. Годік ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

А 465

Александров О. Ю.

Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. Ю. Александров ; Київ. нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2007. – 20 с.

Б 125

Бабінова О. В.

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувально-реабілітаційних заходів для дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт із супутньою біліарною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. В. Бабінова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.

Г 836

Грідіна Т. А.

Комплексна оцінка стану органів травлення у дітей з бронхіальною астмою та рецидивуючим бронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. А. Грідіна ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2014. – 20 с.

М 747

Мозгова Ю. А.

Стан серцево-судинної системи, вегетативної регуляції та імуномікроелементного статусу у дітей, хворих на хронічний тонзиліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ю. А. Мозгова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 23 с.

О-760

Остапчук В. Г.

Удосконалення антигелікобактерної терапії в дітей, хворих на виразкову хворобу, з урахуванням поліморфізму гена інтерлейкіну-1β : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. Г. Остапчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

Р 692

Романкевич І. В.

Функціональний стан судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / І. В. Романкевич ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 23 с.

С 794

Степановський Ю. С.

Клінічні та імунологічні критерії прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ю. С. Степановський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

Я 454

Якимович С. А.

Клінічна ефективність корекції місцевого імунітету у імунокомпетентних та імунокомпроментованих дітей з повторними респіраторними інфекціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. А. Якимович ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 24 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Б 322

Бачинська-Хоменко І. В.

Нейрогуморальні, гемодинамічні, циркадні та психосоматичні детермінанти гострого коронарного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. В. Бачинська-Хоменко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

В 751

Воробйова О. О.

Функціональний стан судинного ендотелію, показники оксидативного стресу, варіабельність серцевого ритму хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Воробйова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

К 903

Кулініч І. А.

Клініко-патологічне значення ремоделювання артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу з нефропатією в поєднанні з ішемічною хворобою серця та медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. А. Кулініч ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2014. – 20 с.

М 193

Малишевська І. В.

Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабільної стенокардії на тлі метаболічного синдрому: оптимізація лікувальної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. В. Малишевська ; Івано-Франківська держ. мед. акад. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

З-465

Здорик І. Ф.

Когнітивні порушення у жінок, які страждають на депресивні розлади, поєднані з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / І. Ф. Здорик ; Ін-т соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2014. – 20 с.

І 247

Іващенко Н. Є.

Внутрішня картина хвороби і реабілітація пацієнтів з параноїдною шизофренією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Н. Є. Іващенко ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2014. – 18 с.

Р 550

Риткіс І. С.

Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності в осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / І. С. Риткіс ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2014. – 35 с.

Х 227

Харчук Є. В.

Когнітивні порушення у хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Є. В. Харчук ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2014. – 20 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Б 903

Будайа Н.

Експериментальне обгрунтування застосування каротиноїдів для профілактики вікової катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Нізар Будайа ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2014. – 16 с.

К 931

Курильців Н. Б.

Ефективність нового методу лікування бактерійного ендофтальміту (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. Б. Курильців ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2014. – 18 с.

Л 430

Лекішвілі С. Е.

Оптимізація лікування діабетичної ретинопатії за допомогою комплексу природних антиоксидантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / С. Е. Лекішвілі ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

Ч-689

Чистякова С. В.

Структурно-функціональні зміни зорового аналізатора і ефективність комбінованого лікування синдрома “сухого ока” при патологічній гіперпролактинемії у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / С. В. Чистякова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2014. – 16 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

В 201

Васюк С. В.

Інтраопераційна профілактика та лікування інфекційних ускладнень тотального ендопротезування кульшового та колінного суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / С. В. Васюк ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2014. – 24 с.

Т 484

Ткач А. В.

Діагностика, прогнозування перебігу та моніторинг структурно-функціональних порушень у хворих з місцевим гіпертензивним ішемічним синдромом (компартмент-синдромом) кінцівок (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. В. Ткач ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2014. – 34 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Б 795

Болотанова М. К.

Эфферентные и неэфферентные методы подготовки больных с системной патологией к дентальной имплантации : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / М. К. Болотанова. – М., 2014. – 22 с.

В 180

Варжапетян С. Д.

Удосконалення диференційної діагностики та лікування різних форм одонтогенного гаймориту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. Д. Варжапетян ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

К 190

Кананович Т. М..

Клінічні особливості та оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтита в осіб похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. М. Кананович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

К 289

Касьяненко Д. М.

Лікування дистального прикусу у дітей з порушеннями функції жувальних та мімічних м’язів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. М. Касьяненко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

К 757

Кочин О. В.

Клініко-лабораторне обґрунтування лікування скупченого положення фронтальних зубів з використанням стандартних функціональних ортодонтичних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Кочин ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

О-601

Опанасенко О. О.

Оцінка факторів ризику, профілактика і лікування захворювань пародонта у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. О. Опанасенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 18 с.

С 134

Савичук А. О.

Експериментально-клінічне обґрунтування вибору конструкції внутрішньоканальних штифтів для відновлення ендодонтично лікованих зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. О. Савичук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

С 137

Савченко М. В.

Клініко-лабораторне обґрунтування диференційованого підходу до стоматологічної реабілітації хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. В. Савченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 18 с.

С 904

Суслова О. В.

Оптимізація процесу ремоделювання кісткової тканини щелеп при лікуванні зубо-щелепних аномалій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Суслова ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

В 686

Волошин М. І.

Обґрунтування вибору методу знеболення у пацієнтів після оперативних втручань з приводу сколіотичної деформації хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / М. І. Волошин ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 20 с.

М 139

Мазуренко Г. І.

Діагностика, профілактика та комплексна корекція порушень гомеостазу у хворих на міому матки у периопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Г. І. Мазуренко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 20 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

М 800

Мороз Г. І.

Обґрунтування оптимальної тривалості штучної мікрокліматотерапії у часто і тривало хворіючих дітей та дітей, що страждають рецидивуючим бронхітом, на етапі санаторно-курортного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / Г. І. Мороз ; НДІ фізич. методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 24 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

О-587

Онисько І. О.

Морфологічні зміни у тканинах язика під впливом опіоїду (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. О. Онисько ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 19 с.

С 502

Сметюх О. А.

Особливості морфофункціональної перебудови судинного русла та тканин язика щурів при експериментальному моделюванні його опіків різного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. А. Сметюх ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

С 569

Согуйко Ю. Р.

Морфологічні особливості структури печінки в нормі та при експериментальній діабетичній гіперглікемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Ю. Р. Согуйко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 19 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

О-798

Осьмак Є. Д.

Розумова працездатність при гіпоксичному впливі у людей похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням дихальної системи: підходи до корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Є. Д. Осьмак ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова. – К., 2014. – 24 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

А 391

Акімова М. С.

Експериментальне дослідження стреспротекторних властивостей кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної при гіпокінетичному стресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / М. С. Акімова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

Б 825

Борисюк І. Ю.

Фармакокінетичний та біофармацевтичний аналіз біодоступності лікарських засобів з різними механізмами всмоктування (експериметальні дослідження та комп`ютерне моделювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / І. Ю. Борисюк ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 40 с.

К 647

Кононенко А. В.

Фармакологічне вивчення протизапальної активності густого екстракту листя горобини звичайної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармація” / А. В. Кононенко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

С 137

Савченко Д. С.

Експериментальне обґрунтування протимікробної та сорбційної активності ентеросорбенту з наносріблом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Д. С. Савченко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

14.03.11 МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА

С 298

Сельський П. Р.

Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців та надання медичної допомоги на первинному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” / П. Р. Сельський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 43 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

 

А 471

Алексєєв О. Г.

Адміністративна відповідальність у фармацевтичній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. Г. Алексєєв ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 22 с.

К 655

Конюхов І. В.

Розробка складу і технології багатокомпонентної твердої лікарської форми гепатопротекторної дії з сировини рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.]  15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. В. Конюхов ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 24 с.

М 354

Матяшова Н. О.

Науково-практичні підходи до фармакоепідеміологічного та фармакоекономічного оцінювання споживання антибактеріальних засобів при амбулаторному та стаціонарному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Н. О. Матяшова ;  Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

М 717

Міщенко В. І.

Науково-методичні підходи до регулювання обігу парафармацевтиків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. І. Міщенко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 24 с.

С 375

Сімонян Л. С.

Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичної допомоги хворим на грип за умов медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Л. С. Сімонян ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 25 с.

Ф 154

Фаді Ал Зедан.

Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів антигіпертензивної дії з амлодипіном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ал З. Фаді ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 23 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

А 535

Алферова Д. О..

Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості дибромзаміщених орто-хлорбензойної, N-R-антранілових кислот та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Д. О. Алферова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 23 с.

Б 612

Білий А. К.

Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості 5-заміщених 2-гетерил-[1,2,4]триазоло[с]хіназолінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. К. Білий, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

Г 602

Голембіовська О. І.

Фармакогностичне дослідження суховершків звичайних (Prunella vulgaris L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. І. Голембіовська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 25 с.

Г 935

Гудзенко А. В.

Дослідження речовин-маркерів для розробки методик контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. В. Гудзенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 43 с.

К 148

Казунін М. С.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-заміщених-8-(карбоксіалкіл)-3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. С. Казунін ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

Л 127

Лабузова Ю. Ю.

Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. Ю. Лабузова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 23 с.

Л 372

Левіч С. В.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-арил(аралкіл)ксантиніл-7(8)-алканових та -8-метилтіоалканових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. В. Левіч ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

М 820

Москаленко В. Ю.

Хіміко-токсикологічний аналіз метформіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. Ю. Москаленко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

М 645

Мирошниченко Ю. О.

Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу кетотифену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. О. Мирошниченко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 24 с.

О-957

Очкур О. В.

Фармакогностичне дослідження видів роду Artemisia L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Очкур ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 22 с.

П 168

Панченко С. В.

Порівняльне фармакогностичне дослідження валеріани Гросгейма з іншими видами роду валеріана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. В. Панченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

С 217

Сафонов А. А.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 5-гетерил-4-R-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. А. Сафонов ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 22 с.

Т 484

Ткаченко О. В.

Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних тієно[2,3-d]піримідину та [3,2-d]піримідину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Ткаченко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 23 с.

 

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

В 573

Владимирова І. М.

Стандартизація підходів до цілеспрямованого пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / І. М. Владимирова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 44 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

П 271

Перепада О. М.

Структура когнітивних порушень у дітей молодшого шкільного віку з гіперактивним розладом та дислексією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. М. Перепада ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 17 с.

С 288

Сейдаметова С. І.

Особливості системи ставлень та її психокорекція у жінок з одностороннім укороченням нижньої кінцівки травматичного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / С. І. Сейдаметова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 23 с.

Ц 755

Цихоня В. С.

Уявлення про сексуальні стосунки у жінок з істероїдним розладом особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / В. С. Цихоня ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 18 с.