БЮЛЕТЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ. 2015. № 1БЮЛЕТЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ. 2015. № 1

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

М 178

Макушенко О. С.

Біологічні властивості актуальних штамів бактерій роду staphylococcus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / О. С. Макушенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2011. – 24 с.

Т 419

Тимчук І. В.

Видовий спектр грибів роду Candida при запальних процесах різної локалізації та їх біологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / І. В. Тимчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Вінниця, 2014. – 16 с.

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

Д 822

Думич Т. І.

Механізми змін плазматичної мембрани при апоптозі та їх роль у міжклітинних взаємодіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / Т. І. Думич ; Нац. акад. наук України, Ін-т біології клітини. – Львів, 2014. – 21 с.

 

03.00.15 ГЕНЕТИКА

Б 404

Безродна А. І.

Генетико-епідеміологічне дослідження мультифакторіальних захворювань на прикладі бронхіальної астми, атопічного дерматиту та псоріазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 “Генетика” / А. І. Безродна ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Б 460

Бенєвський О. В.

Профілактика невиношування і залізодефіцитної анемії у вагітних з тиреотоксикозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Бенєвський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

Г 956

Гурський О. С.

Обгрунтування профілактики післяпологових ускладнень та лікувальної тактики ведення пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. С. Гурський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

Д 435

Дзісь Н. П.

Незапальна хвороба яєчника, маткової труби та широкої зв’язки матки у жінок репродуктивного віку: особливості патогенезу, діагностика та лікувальні підходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-р мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. П. Дзісь ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 32 с.

Д 696

Дорошенко І. В.

Профілактика перинатальної патології у жінок з захворюваннями печінки і шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / І. В. Дорошенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

З–388

Захурдаєва Л. Д.

Оптимізація призначення гормональної контрацепції з урахуванням конституціональних особливостей жіночого організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. Д. Захурдаєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

К 842

Крук О. Ю.

Диференційований підхід до лікування дисплазій шийки матки у жінок раннього репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерсво та гінекологія” / О. Ю. Крук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

Л 973

Лянна М. В.

Профілактика невиношування вагітності у жінок з лейоміомою матки та патологією шийки матки в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. В. Лянна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2014. – 19 с.

Т 220

Тарусіна О. В.

Профілактика перинатальноі патології у жінок низького росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Тарусіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 18 с.

Т 479

Тіщенко О. М.

Клініко-патогенетичні підходи до реабілітації жінок з завмерлою вагітністю в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. М. Тіщенко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 19 с.

Щ 364

Щедров А. О.

Значення факторів імунного запалення та ендотеліальної дисфункції в діагностиці і профілактиці аномалій пологової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / А. О. Щедров ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

Я 722

Яремко М. І.

Вагітність і пологи у жінок з ендометріозом в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. І. Яремко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

К 563

Ковальова Ю. О.

Ендотеліальні, запальні чинники і лептинемія у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням та їх терапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Ю. О. Ковальова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 21 с.

М 215

Мальцев С. В.

Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом ІІ типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / С. В. Мальцев ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2011. – 20 с.

М 231

Мандрика Л. Ю.

Неалкогольний стеатогепатит у хворих на цукровий діабет 2-го типу : патогенетичні механізми та оптимізація лікування із застосуванням природних та преформованих фізичних чинників курорту “Миргород” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Л. Ю. Мандрика ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2011. – 20 с.

М 599

Микуляк В. Р.

Диференційоване призначення метаболічної терапії при гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. Р. Микуляк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

Н 593

Нечипуренко Т. Б.

Клініко-імунологічна характеристика та методи фармакологічної корекції гіпертонічної хвороби в пацієнтів із патологією гепатобіліарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Т. Б. Нечипуренко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2011. – 20 с.

П 270

Перев’язкіна М. В.

Початкові ознаки нефропатії та ендотеліальна функція у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії та диференційний підхід до нефропротекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. В. Перев’язкіна ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2014. – 19 с.

П 771

Присяжнюк В. П.

Вікові особливості уражень серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки невірусного походження та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. П. Присяжнюк ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 16 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

А 154

Аблаєв Е. Е.

Санаційні оперативні втручання з лапаротомного і мініінвазивних доступів у лікуванні деструктивних форм гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Е. Е. Аблаєв ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

Г 130

Гаджиєв Новруз Джаббар Огли.

Клініко-прогностична значущість місцевих та системних показників цитокінового статусу при поширеному перитоніті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Новруз Джаббар Огли Гаджиєв ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 20 с.

Г 790

Гребенюк Д. І.

Ендоскопічний гемостаз при гастродуоденальних кровотечах виразкового ґенезу (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. І. Гребенюк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

Є 924

Єфремов В. В.

Безпосередні та віддалені результати хірургічного та комплексного консервативного лікування гострих дуоденальних виразкових кровотеч на сучасному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Єфремов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 23 с.

К 428

Кіпшидзе О. А.

Особливості діагностики та лікування бактеріальних абсцесів печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. А. Кіпшидзе ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2014. – 19 с.

М 671

Митровка Б. А.

Мініінвазійні технології в лікуванні декомпенсованої хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Б. А. Митровка ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

П 442

Подлужний О. О.

Диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хворих на пухлини наднирників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. О. Подлужний ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2014. – 19 с.

П 641

Потєряхін В. П.

Плазмаферез у комплексному лікуванні хворих з механічною жовтяницею, обумовленою холедохолітіазом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. П. Потєряхін ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 20 с.

Ш 677

Шкріба І. І.

Діагностика та хірургічне лікування ускладнених форм термінального ілеїту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. І. Шкріба ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

Я 722

Яремкевич Р. В.

Оптимізація діагностики та комплексного хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. В. Яремкевич ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 20 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

Ш 141

Шаверський А. В.

Пухлини головного мозку у дітей молодшої вікової групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / А. В. Шаверський ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 34 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Д 302

Дементьєва Н. А.

Удосконалення діагностики та лікування гемангіом шкіри та слизових оболонок у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Н. А. Дементьєва ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 24 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Г 168

Галущинська А. В.

Прогнозування характеру запалення дихальних шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, при поліморфізмі генів GSTT1, GSTM1 та eNOS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. В. Галущинська ; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с.

Є 608

Ємчинська Є. О.

Оптимізація діагностики позалікарняної пневмонії у дітей методом комп’ютерної фоноспірографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Є. О. Ємчинська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

Є 807

Єрьоменко С. А.

Епідеміологічна характеристика та клінічний перебіг гастроентеритів, викликаних різними серотипами ротавірусу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. А. Єрьоменко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с.

М 296

Марушко Є. Ю.

Клініко-імунологічна та морфофункціональна характеристика стану серцево-судинної системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Є. Ю. Марушко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 24 с.

М 590

Микалюк Л. В.

Ефективність лікування бронхіальної астми у дітей за алельного поліморфізму генів GSTT1, GSTM1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Л. В. Микалюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 24 с.

П 223

Пашкова О. І.

Патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних порушень у дітей з рецидивуючою та хронічною бронхолегеневою патологією та обґрунтування підходів щодо їх профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. Є. Пашкова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 40 с.

С 147

Сажин С. І.

Ефективність альтернативних режимів зменшення обсягу контрольованої терапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. І. Сажин ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2011. – 20 с.

С 476

Слівінська-Курчак Х. Б.

Стан здоров’я дітей раннього віку, яким в неонатальному періоді проводили штучну вентиляцію легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Х. Б. Слівінська-Курчак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

Т 190

Таран Н. М.

Клініко-імунологічна ефективність алергенспецифічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою в залежності від їх тривалості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. М. Таран ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

А 567

Альджібрін Н. Н. М.

Роль імунозапальних механізмів у формуванні діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на хронічну серцеву недостатність, можливість їхньої корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Н. Н. М. Альджібрін ; Харків. нац. мед. ун-т. –  Х., 2011. – 18 с.

 

Є 970

Єщенко Є. В.

Оцінка ефективності методик навчання пацієнтів самоконтролю та самодопомозі в комплексному лікуванні хронічної серцевої недостатності та їх оптимізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Є. В. Єщенко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2014. – 18 с.

К 931

Курилів Г. М

Модифікація факторів, що впливають на ендотеліальну дисфункцію у хворих на хронічну серцеву недостатність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Г. М. Курилів ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

Л 872

Лучинська Ю. О.

Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з ІХС та постінфарктним кардіосклерозом після операції аорто-коронарного шунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. О. Лучинська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

Н 319

Насраллах Анас Хассан Абдельфаттах.

Перебіг метаболічного синдрому у жінок постменопаузального періоду: обгрунтування застосування препаратів ω-3 поліненасичених жирних кислот та біофлавоноїдів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Анас Хассан Абдельфаттах Насраллах ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

С 247

Світлик Г. В.

Ішемічна хвороба серця у осіб з професійно-шкідливою працею: клінічний перебіг, ремоделювання міокарда і розвиток серцевої недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Г. В. Світлик ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 41 с.

С 602

Соловйов О. В.

Клініко-патогенетичне обґрунтування корекцїі серцевого ритму та ендотеліальної функції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією при персистуючій фібриляції передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. В. Соловйов ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 22 с.

С 779

Стасюк О. В.

Клініко-патогенетична ефективність комбінованої блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у хворих на артеріальну гіпертензію і серцеву недостатність, що перенесли інфаркт міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. В. Стасюк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.

Ш 176

Шакір Іссам.

Особливості структури та функції лівого шлуночка серця у хворих на артеріальну гіпертензію з різним ступенем ниркової дисфункції та можливості їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Іссам Шакір ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 21 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Ж 280

Жандарова Н. О.

Спонтанний кліренс вірусу гепатиту С та фактори, що впливають на нього : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Н. О. Жандарова ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2014. – 22 с.

Р 203

Ралець Н. В.

Розлади вегетативної нервової системи і їх корекція при менінгоенцефалітах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Н. В. Ралець ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2014. – 22 с.

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Л 655

Лихоносов П. М.

Поширеність автоімунного ураження щитоподібної залози та інсулярного апарату підшлункової залози у промисловому місті Маріуполі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / П. М. Лихоносов ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка. – К., 2011. – 22 с.

14.01. 15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

Н 191

Назар О. В.

Покращення ефективності комплексної реабілітації дітей зі спастичними варіантами церебрального паралічу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / О. В. Назар ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 20 с.

Х 980

Хубаев Саид Селим Зайндинович.

Глоссодиния: современные аспекты диагностики и лечения : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”, 14.01.14 “Стоматология” / Саид Селим Зайндинович Хубаев ; Чеченский гос. ун-т. – М., 2014. – 41 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

В 680

Волобуєв В. В.

Диференційована психотерапія у комплексному лікуванні непсихотичних психічних розладів у постраждалих унаслідок техногенних аварій і катастроф : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / В. В. Волобуєв ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2014. – 22 с.

П 380

Плевачук О. Ю.

Взаємозв’язок перебігу параноїдної шизофренії з психологічними особливостями мікросередовища пацієнта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. Ю. Плевачук ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол.  АМН України. – Х., 2011. – 20 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Б 249

Барінова Г. О.

Ефективність модифікованого способу хірургічного лікування рецидивуючих дакріоциститів у дітей (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Г. О. Барінова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 21 с.

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

 

С 129

Савенкова В. В.

Комплексна терапія хворих на обмежену склеродермію та хронічний червоний вовчак з урахуванням патогенетичних розладів, клінічних та регіонально-екологічних особливостей перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / В. В. Савенкова ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2011. – 35 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Б 188

Байчук Б. П

Застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні хворих з переломами кісток нижніх кінцівок при політравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Б. П. Байчук ; Ін-т травматології та ортопедії АМН України, НАМН України. – К., 2014. – 20 с.

І–865

Іскра Н. І.

Контрактура Дюпюітрена як компонент системної патології сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Н. І. Іскра ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 36 с.

Т 180

Танасієнко П. В.

Інфекційні ускладнення у постраждалих з політравмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / П. В. Танасієнко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 30 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 242

Барановський О. В.

Клінічне обґрунтування і лабораторне конструювання повного знімного протезу при повній відсутності зубів на одній із щелеп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Барановський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

І–200

Іванов О. Є.

Підвищення якості реставрації зубів при лікуванні неускладеного карієсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Є. Іванов ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2014. – 21 с.

К 314

Кашников П. А.

Применение гидроксиапатита и лазерного излучения для профилактики осложнений при ортопедическом лечении дефектов зубов и зубных рядов несъемными протезами : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / П. А. Кашников ; Ставропольский гос. мед. ун-т. – М., 2014. – 23 с.

К 658

Копчак А. В.

Клініко-біологічне та біомеханічне обґрунтування методів хірургічного лікування переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Копчак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 39 с.

К 959

Кучиев Г. Г.

Стоматологическая заболеваемость и потребность взрослого городского населения Республики Дагестан в ортопедической стоматологической помощи : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Г. Г. Кучиев ; Дагестанська гос. мед. акад. – М., 2014. – 23 с.

Н 735

Новицька І. К.

Патогенетичні аспекти порушення функції слинних залоз, їх роль у розвитку стоматологічної патології та шляхи корекції (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.]  14.01.22 “Стоматологія” / І. К. Новицька ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2014. – 36 с.

П 142

Паливода І. І.

Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики рецесії ясенного краю, обумовленої застосуванням незнімних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. І. Паливода ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 20 с.

П 370

Плав’юк  Л. Ю.

Ефективність диференційованої остеотропної терапії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих із супутнім остеопорозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. Ю. Плав’юк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 23 с.

С 914

Сухолиткий В. М.

Обгрунтування та вдосконалення ортопедичного лікування хворих із дефектами зубних рядів на тлі цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. М. Сухолиткий ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 19 с.

Х 980

Хубаев Саид Селим Зайндинович.

Глоссодиния: современные аспекты диагностики и лечения : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Нервные болезни”, 14.01.14 “Стоматология” / Саид Селим Зайндинович Хубаев ; Чеченский гос. ун-т. – М., 2014. – 41 с.

14.01.25 СУДОВА МЕДИЦИНА

М 820

Москаленко В. С.

Судово-медичні критерії отруєння міорелаксантами (дитилін і ардуан) та можливість їх виявлення в органах і тканинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина” / В. С. Москаленко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 16 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

С 772

Старкова О. М.

Визначення найбільш вагомих факторів ризику виникнення рецидиву туберкульозу легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. М. Старкова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2014. – 18 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

О-610

Опімах С. Г.

Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / С. Г. Опімах ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2014. – 18 с.

Я 955

Ячник В. А.

Оптимізація діагностики та лікування вірус-індукованого загострення бронхіальної астми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / В. А. Ячник ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2014. – 18 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

К 600

Колганова К. А.

Оптимізація анестезіологічного забезпечення та періопераційної інтенсивної терапії при великих резекціях печінки в онкохірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / К. А. Колганова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 22 с.

Л 995

Ляшок А. Л.

Вибір анестезіологічного забезпечення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / А. Л. Ляшок ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 24 с.

П 575

Попівняк Х. І.

Оптимізація анестезіологічного забезпечення хірургічного лікування раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Х. І. Попівняк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

Ф 530

Філик О. В.

Зміни гемостазу та їх корекція у дітей з сепсисом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. В. Філик  ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с.

Щ 980

Щур О. І.

Вибір методу післяопераційного знеболювання у пацієнтів з III-IV стадією колоректального раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. І. Щур ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 22 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

К 840

Круглова А. Ю.

Синдромно-патогенетичний аналіз ефективності застосування комплексу поліфенолів винограду у санаторно-курортному відновлювальному лікуванні ішемічної хворби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, курортологія та фізіотерапія” / А. Ю. Круглова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014.֪– 17 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

А 389

Акермі Жаафар

Вікові аспекти мікроциркуляторного, гемодинамічного статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Акермі Жаафар ; Дніпропетр. держ. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

А 480

Алексійчук О. Ю.

Патологічні зміни гепатобіліарної системи у працівників локомотивних бригад: засоби профілактики та корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та прфесійна патологія” / О. Ю. Алексійчук ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 20 с.

П 248

Пельо І. М.

Обгрунтування регламентів безпечного застосування пестицидів та їх сумішей в інтегрованих системах захисту овочевих культур як пріоритетна гігієнічна проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / І. М. Пельо ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 40 с.

П 831

Протас С. В.

Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки підземних гаражів багатоповерхових житлових і громадських будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. В. Протас ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 21 с.

Р 605

Родіонова В. М.

Гігієнічна оцінка та регламентація сучасних хімічних засобів захисту плодових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / В. М. Родіонова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 24 с.

14.02.02 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

М 748

Мойсеєва Г. В.

Концепція елімінації кору в умовах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 “Епідеміологія” / Г. В. Мойсеєва ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2011. – 36 с.

П 444

Подорожна А. С.

Характеристика післявакцинального імунітету до дифтерії у дітей під впливом гепатиту А : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 “Епідеміологія” / А. С. Подорожна ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2011. – 23 с.

П 644

Потокій Н. Й.

Епідеміологічна значимість шляхів передачі ВІЛ в регіоні з низьким поширенням ВІЛ-інфекції (на прикладі Закарпатської області) та вдосконалення профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 “Епідеміологія” / Н. Й. Потокій ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2014. – 24 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

М 382

Машихіна Л. О.

Індивідуальна анатомічна мінливість комплексу хребтова артерія/атланто-окципітальний синус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Л. О. Машихіна ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 22 с.

С 135

Савка І. І.

Морфологія яєчка щура та його судинного русла в нормі та при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. І. Савка ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

В 123

Ваврух П. О.

Структурно-функціональні особливості ремоделюванння серця при індукованій кардіоміопатії за умов онкологічної патології (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / П. О. Ваврух ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

Г 814

Гречко Д. І.

Морфологічні зміни у печінці плодів та новонароджених при плацентарній дисфункції, яка зумовлена порушенням дозрівання хоріальних ворсин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Д. І. Гречко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 19 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗIОЛОГІЯ

Г 858

Грицевич Н. Р.

Вивчення механізмів впливу L-триптофану та мелатоніну на слизову оболонку стравоходу за умов експериментальної гіперглікемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Н. Р. Грицевич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

С 439

Скляров П. О.

Роль гастрину в регуляції виділення біологічно активних речовин у слизовій оболонці товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / П. О. Скляров ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Г 673

Горбенко Т. М.

Пульморенальні патофізіологічні взаємовідношення у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень та обгрунтування шляхів їх діагностики і медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. М. Горбенко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

Д 695

Дорохіна А. М.

Статеві особливості порушень холінергічної регуляції серця гонадектомованих щурів за зміненої активності системи оксиду азоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / А. М. Дорохіна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

К 959

Кучер О. В.

Особливості патогенезу ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та обгрунтування шляхів їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Кучер ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

Л 985

Ляхович Р. М.

Патогенетичне обгрунтування тривалої внутрішньошлункової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Р. М. Ляхович ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

М 368

Мацко Н. В.

Патогенетичні особливості розвитку пародонту у хворих із гастродуоденальними виразками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Н. В. Мацко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

П 121

Павлова О. О.

Імунологічні та прооксидантно-антиоксидантні механізми гіпостатичної пневмонії, що виникає внаслідок хронічної недостатності кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. О. Павлова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 45 с.

Р 757

Росоловська С. О.

Вплив гонадектомії на метаболічні процеси в тканинах пародонта щурів залежно від статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / С. О. Росоловська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

Т 485

Ткачук О. В.

Патогенез імунних порушень у щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Ткачук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 37 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Ж 726

Жиляєв С. О.

Експериментальне обгрунтування використання препаратів кверцетину в різних лікарських формах при черепно-мозковій травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / С. О. Жиляєв ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

Н 606

Ніженковський О. І.

Фармакодинаміка та фармакокінетика потенційного церебропротектора Вітагерм-2 на моделі закритої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.03.05 “Фармакологія” / О. І. Ніженковський ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – К., 2014. – 24 с.

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

М 182

Малашевська Н. М.

Фактори міжклітинної кооперації імунної системи у хворих на хронічний гломерулонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Н. М. Малашевська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2011. – 22 с.

С 151

Сакевич В. Д.

Роль поліморфізмів генів толл-подібних рецепторів 2,4 та галектину-10 в розвитку алергічного риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / В. Д. Сакевич ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 22 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Г 701

Городецька В. І.

Науково-методичне обґрунтування підготовки фахівців з управління якістю для вітчизняної фармацевтичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. І. Городецька ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 23 с.

М 482

Мельник Г. М.

Розробка комбінованих супозиторіїв на основі природної сировини для застосування у педіатрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова медицина” / Г. М. Мельник ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 24 с.

С 170

Самборський О. С.

Науково-практичне обгрунтування інноваційного потенціалу протиалергійних антигістамінних лікарських препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. С. Самборський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика . – Львів, 2014. – 27 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

В 488

Винницька Р. Б.

Виділення та аналіз природних цитокінів і синтез та біологічна активність їх аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Р. Б. Винницька ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 24 с.

Р 490

Рибак Л. М.

Фармакогностичне вивчення представників роду Geranium L. флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. М. Рибак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 23 с.

Т 920

Тучак Н. І.

Фармакогностичне дослідження рослин роду приворотень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Н. І. Тучак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 24 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

П 435

Погорілко О. В.

Психопрофілактика і корекція аутоагресивних проявів у підлітків з порушенням поведінки та емоцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. В. Погорілко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 24 с.

У 932

Ушакова В. Р.

Медико-психологічна підтримка сім’ї в період очікування та народження дитини в умовах різного перебігу вагітності у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / В. Р. Ушакова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 24 с.

Х 897

Храмцова В. В.

Психологічні особливості як чинники обмеження життєдіяльності осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень та їх психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / В. В. Храмцова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 20 с.