[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 1[:]

[:uk]03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

М 588
Мізюк Р. М.
Дослідження протимікробної активності культивованих і дикоростучих лікарських рослин Галичини відносно основних збудників гнійно-септичних інфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Р. М. Мізюк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 24 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

В 392
Ветох Г. В.
Оптимізація діагностики та лікування жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань органів малого тазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. В. Ветох ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2016. – 23 с.

Г 951
Гурженко О. Ю.
Діагностика, лікування та профілактика сексуальних порушень у жінок з віддаленими ускладненнями після кесаревого розтину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Ю. Гурженко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 19 с.

К 836
Кротік О. І.
Профілактика передчасних пологів на тлі істміко-цервікальної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. І. Кротік ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 23 с.

О-542
Олійник Н. С.
Диференційований підхід до використання інноваційних технологій в лікуванні міоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Н. С. Олійник ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

П 803
Прокіп У. Є.
Удосконалення діагностично-терапевтичних заходів при ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / У. Є. Прокіп ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

Т 816
Тудай В. М.
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з синдромом подразненого кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. М. Тудай ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2016. – 19 с.

Ш 370
Шевага О. Я.
Тактика ведення жінок з ектопічною вагітністю на фоні хронічної урогенітальної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Я. Шевага ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Ц 610
Цимбалюк І. Л.
Оптимізація лікування та профілактики серцево-судинних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з тиреотоксикозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / І. Л. Цимбалюк ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 24 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Б 198
Бакунець П. П.
Оцінка ефективності методів хірургічного лікування хворих на пухлини підшлункової залози з ураженням магістральних судин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. П. Бакунець ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

Б 198
Бакунець Ю. П.
Діагностика, прогнозування та профілактика печінкової недостатності при резекції печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ю. П. Бакунець ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

Л 774
Лопіт В. М.
Тактика хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту в басейні малої підшкірної вени : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. М. Лопіт ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2016. – 22 с.

Л 990
Ляшенко М. В.
Удосконалення методики комплексної ентеральної терапії при хірургічному лікуванні хворих з гнійно-запальними захворюваннями черевної порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. В. Ляшенко ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2016. – 21 с.

Ч-159
Чайка В. О.
Обгрунтування використання мініінвазивних методів діагностики і лікування при травмі живота, поєднаної з черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. О. Чайка ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

Р 490
Рибальченко І. Г.
Хірургічне лікування новонароджених дітей з синдромом збільшеної калитки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / І. Г. Рибальченко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Б 125
Бабік І. В.
Рання реабілітація дітей з позашпитальною пневмонією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / І. В. Бабік ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 24 с.

Г 371
Герасімчук Т. С.
Удосконалення профілактики респіраторних інфекцій у дітей раннього віку та прогнозування їх рекурентного перебігу  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. С. Герасімчук ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 24 с.

Г 873
Громнацька Н. М.
Етіологічні та патогенетичні аспекти метаболічного синдрому у дітей і підлітків, його діагностика, профілактика і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. М. Громнацька ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 35 с.

К 568
Ковтюк Н. І.
Якість життя дітей із хронічною неврологічною патологією: оцінка, корекція та медична реабілітація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. І. Ковтюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 36 с.

П 120
Павлик О. В.
Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з поліморфізмом гена структурного білка шкіри та шляхи підвищення ефективності її терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. В. Павлик ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

П 378
Плахута В. А.
Стан імунної системи, мінерального обміну та мікробіоценозу товстої кишки у дітей раннього віку з тимомегалією, хворих на обструктивний бронхіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. А. Плахута ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

С 914
Суходольська Е. С.
Ефективність лікування вегето-судинної дисфункції за гіпертензивним типом у дітей шляхом корекції у них метаболічних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Е. С. Суходольська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 22 с.

Т 564
Томків З. В.
Порушення функції підшлункової залози у дітей з хелікобактер-асоційованою гастродуоденальною патологією та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / З. В. Томків ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

Т 801
Трухальська В. В.
Оптимізація діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. В. Трухальська ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

К 443
Кисельов С. М.
Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості перебігу, діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. М. Кисельов ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 40 с.

Ю 206
Юзич І. А.
Клініко-функціональна діагностика і патофізіологічні механізми виникнення вторинних дилатаційних кардіоміопатій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / І. А. Юзич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

Ж 350
Жарка А. Ю.
Особливості перебігу, патогенезу та ефективності лікування ревматоїдного артриту, що розпочався у дитячому та дорослому віці, еволюція ювенільного ідіопатичного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / А. Ю. Жарка ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 20 с.

С 284
Сєдая Л. В.
Клініко-патогенетичні особливості серцево-судинних змін при ANCA-асоційованих системних васкулітах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Л. В. Сєдая ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Лиман, 2016. – 20 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Ю 750
Юрко К. В.
Діагностична значимість імуно-генетичних механізмів у розвитку метаболічних порушень у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний гепатит С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / К. В. Юрко ; Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2016. – 40 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

М 888
Мруг О. Ф.
Клінічні особливості формування та терапевтичного супроводу ремісій у хворих на шизофренію на ініціальному етапі хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. Ф. Мруг ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2016. – 23 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Н 561
Нестерець О. Л.
Оптимізація хірургічного лікування катаракти при хронічному передньому увеїті у дітей з поліморфізмом гена структурного білка шкіри та шляхи підвищення ефективності її терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. Л. Нестерець ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2016. – 16 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

І-200
Іванов О. М.
Застосування кріоконсервованого хоріона при закладах репаративного остеогенезу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія і ортопедія” / О. М. Іванов ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – Київ, 2016. – 21 с.

Ф 533
Філіпчук В. В.
Синдром фемороацетабулярного конфлікту в пацієнтів дитячого, підліткового та юнацького віку: хірургічні методи профілактики і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія і ортопедія” / В. В. Філіпчук ; Ін-т травм. та ортопед. НАМН України. – Київ, 2016. – 37 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

К 959
Кучера М. В.
Корекція порушень функції жувальних м’язів при незнімному протезуванні односторонніх включених дефектів зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. В. Кучера ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

Л 655
Лихота К. М.
Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та профілактики сагітальних зубощелепних аномалій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / К. М. Лихота ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 37 с.

С 429
Скиба О. В.
Патогенетичні аспекти профілактики та лікування стоматологічних захворювань при цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Скиба ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 32 с.

Т 350
Терещук О. Г.
Клінічна діагностика, ортопедичне лікування оклюзійних порушень, які виникли або були спровоковані внаслідок проведеного ортопедичного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Г. Терещук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 20 с.

Ф 951
Фурман Р. Л.
Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи, що супроводжуються пошкодженням нижньоальвеолярного нерва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. Л. Фурман ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

Ч-154
Чайковський І. Г.
Клініко-експериментальне обгрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. Г. Чайковський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 21 с.

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Н 585
Неханевич О. Б.
Особливості лікарського контролю за особами з ознаками дисплазії сполучної тканини на етапах відбору та спортивного вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / О. Б. Неханевич ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 40 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Л 170
Лазанюк В. М.
Діагностика та комплексна корекція геморагічних розладів у дітей, оперованих з приводу “ціанотичних” вроджених вад серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / В. М. Лазанюк ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

Я 955
Ячник І. М.
Рання діагностика органної недостатності у дітей з септичними ускладненнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / І. М. Ячник ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

Г 204
Гаркуша С. Л.
Наукове обгрунтування заходів профілактики ускладнень метаболічного синдрому шляхом використання у раціоні харчування шротів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. Л. Гаркуша ; Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

К 309
Качко Г. О.
Гігієнічна оцінка поєднаного впливу радіаційного чинника та тютюнопаління на процеси відтворення населення радіоактивно забруднених територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Г. О. Качко ; Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

С 790
Стеблій Н. М.
Удосконалення гігієнічних критеріїв оцінки систем вентиліяції житлових будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. М. Стеблій ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2016. – 22 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Б 597
Бідучак А. С.
Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. С. Бідучак ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 20 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Д 431
Дзевульська І. В.
Морфологічні особливості кіркової речовини надниркових залоз щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. В. Дзевульська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 45 с.

К 777
Крамар С. Б.
Морфологічний стан шкіри при експериментальній термічній травмі та за умов корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / С. Б. Крамар ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

М 125
Магльона В. В.
Особливості морфофункціональної перебудови великих слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації алкоголем в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. В. Магльона ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

П 326
Пінчук С. В.
Вікові конституціональні особливості розмірів поперекового відділу хребта у практично здорових юнаків і дівчат Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / С. В. Пінчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 25 с.

С 852
Стрижаковська Л. О.
Особливості морфогенезу і становлення топографії сечівника у внутрішньоутробному періоді розвитку людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Л. О. Стрижаковська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Київ, 2016. – 22 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

З-913
Зубко М. Д.
Рак печінки: мікроскопічні і імуногістохімічні диференційні та прогностичні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / М. Д. Зубко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Т 454
Тітова Ю. П.
Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Ю. П. Тітова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 21 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

К 592
Козлова Ю. В.
Морфо-функціональний стан гіпокампу в динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Ю. В. Козлова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

К 681
Коровіна Л. Д.
Патогенетичні зв’язки аліментарних і мікросоціальних чинників із станом автономної нервової системи у студентів-медиків молодших курсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Л. Д. Коровіна ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2016. – 20 с.

М 216
Мальченко О. А.
Патогенетичне обґрунтування підходів до корекції пошкоджень тканин кінцівки при експериментальному реперфузійному синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. А. Мальченко ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 23 с.

П 421
Повєткіна Т. М.
Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у механізмах формування термінової адаптації до внутрішнього застосування мінеральної води Нафтуся у хворих на пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. М. Повєткіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Т 583
Топол І. О.
Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / І. О. Топол ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 21 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Є 302
Єгорова О. О.
Фармакологічне вивчення впливу поліфенольного препарату “Елгацин” на вікові зміни репродуктивної системи щурів самців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. О. Єгорова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

П 771
Прискока А. О.
Експериментальне обґрунтування фармакологічних властивостей наночастинок срібла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. О. Прискока ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 21 с.

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

К 563
Коваль Г. Д.
Імунопатогенез ендометріозу, асоційованого з безпліддям: нові методи діагностики та підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Г. Д. Коваль ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 38 с.

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

К 182
Камінський Р. Ф.
Вплив малих доз ртуті та кардіопротекторів на міокард щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Р. Ф. Камінський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 21 с.

К 690
Корсак А. В.
Регенерація органів нервової системи за умов пошкодження, фармакологічної корекції та використання електрохірургічного інструменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / А. В. Корсак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 45 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Г 942
Гулмуродов І. С.
Розробка складу та технології мазі з ефірною олією гісопу для лікування застудних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. С. Гулмуродов ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

Д 460
Ділай Н. В.
Оптимізація виробництва та контролю якості стерильних лікарських засобів за вмістом бактерійних ендотоксинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Н. В. Ділай ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 23 с.

К 687
Коротков В. А.
Розробка складу та технології супозиторіїв з екстрактом маклюри помаранчевої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. А. Коротков ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

К 846
Крутських Т. В.
Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських засобів на основі субстанції “Альтабор” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Т. В. Крутських ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 43 с.

С 454
Скрипник-Тихонов Р. І.
Розробка складу та технології розчину для ін’єкцій отрути бджолиної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармац. справи та судова фармація” / Р. І. Скрипник-Тихонов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2016. – 25 с.

Ш 839
Шпичак О. С.
Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і розробка технології лікарських апіпрепаратів для застосування у спортивній медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. С. Шпичак ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 45 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

А 407
Акрітіду Х.
Фармакогностичне дослідження люпину багатолистого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Х. Акрітіду ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

Д 438
Дзюбенко С. П.
Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-1метил-2,2-діоксо-1H-2λ6, 1-бензотіазин-3-карбонової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія і фармакогнозія” / С. П. Дзюбенко ; Нац. фар мац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

К 604
Колісник Ю. С.
Фармакогностичне дослідження Capsella bursa pastoris (L.) Medik : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. С. Колісник ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 23 с.

К 643
Конечна Р. Т.
Одержання комплексу біологічно активних речовин з калусних культур лікарських рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Р. Т. Конечна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 24 с.

М 747
Мозгова О. О.
Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. О. Мозгова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.[:]