[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 2[:]

[:uk] 03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

 

Г 657

Гончарова К. О.

Вплив екзокринної панкреатичної недостатності та її корекції на стан нейронів СА1 зони гіпокампа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / К. О. Гончарова ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – К., 2015. – 24 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

В 686

Волошин О. А.

Діагностика і профілактика ускладнень при лапароскопічних гінекологічних операціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. А. Волошин ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 35 с.

 

Г 380

Герман Л. В.

Оптимізація діагностики та лікування плацентарної дисфункції у вагітних з невиношуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. В. Герман ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 24 с.

 

К 129

Каграманян А. Л.

Стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. Л. Каграманян ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 23 с.

 

К 270

Карташова М. О.

Діагностика та лікування гіперпроліферативних процесів ендометрія у хворих з мікросателітною нестабільністю та метилуванням гена ESR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. О. Карташова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

К 317

Кащенко І. М.

Диференційований підхід до лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку з урахуванням цитокінового статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / І. М. Кащенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 18 с.

 

М 307

Мар’янчик Н. А.

Оптимізація тактики ведення пацієнток з ановуляторним безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. А. Мар’янчик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

 

М 761

Молчанова О. О.

Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок після екстракорпорального заплідення методом інтраплазматичного введення сперматозоїдів у яйцеклітину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. О. Молчанова ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 18 с.

 

Н 637

Николишин С. М.

Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток після різних методів оперативного лікування патології шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. М. Николишин ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 20 с.

 

Р 853

Рукомеда Н. В.

Профілактика невиношування і перинатальної патології у жінок з лейоміомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. В. Рукомеда ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Львів, 2015. – 19 с.

 

С 146

Саєнко А. І.

Відновлення функціональної активності ендометрія у безплідніх жінок з невдалими спробами допоміжних репродуктивних технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. І. Саєнко ; Одеський нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Ц 280

Цвігун М. В.

Особливості перебігу і тактика ведення вагітності та пологів у жінок з оперованою шийкою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. В. Цвігун ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 19 с.

 

Ш 680

Шлапак І. М.

Повторний кесарів розтин: діагностика і профілактика перинатальної патології, відновлення репродуктивного здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. М. Шлапак ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 35 с.

 

Щ 611

Щербак М. О.

Діагностика та лікування порушень репродуктивного здоров’я у жінок з хронічними запальними хворобами органів малого таза, спричинених хламідіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. О. Щербак ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

М 710

Мишанич Т. В.

Особливості перебігу хронічного панкреатиту у хворих на ішемічну хворобу серця та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Т. В. Мишанич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 21 с.

 

О-610

Опімах О. І.

Запальні механізми взаємозв’язку та можливості їх корекції при асоціації ожиріння та остеоартрозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. І. Опімах ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

 

П 125

Павлюкович Н. Д.

Вікові особливості перебігу та диференційованого лікування хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми анемією та цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Н. В. Павлюкович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 20 с.

 

П 538

Польщикова С. Л.

Особливості кальцієвого обміну у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / С. Л. Польщикова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 17 с.

 

С 593

Соколенко А. А.

Молекулярно-генетичні та метаболічні особливості діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / А. А. Соколенко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Б 904

Бузмаков Д. Л.

Обґрунтуванння вибору мініінвазивного хірургічного втручання у хворих на післятромботичну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. Л. Бузмаков ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Б 913

Бурий О. М.

Діагностична і лікувальна гастроінтестинальна ендоскопія при ерозивно-виразкових та неопластичних захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. М. Бурий ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2015. – 39 с.

 

К 172

Калиновський С. В.

Оптимізація діагностики і хірургічного лікуванння первинних гриж білої лінії живота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. В. Калиновський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 24 с.

 

К 492

Клименко М. В.

Діагностичне та прогностичне значення цитокінової реактивності у виборі хірургічної тактики при гострому панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. В. Клименко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

М 473

Мелень А. П.

Особливості діагностики та хірургічного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. П. Мелень ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

М 800

Мороз С. В.

Оптимізація сфінктерозберігаючих методик при низьких резекціях прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. В. Мороз ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

Р 830

Руденко К. О.

Удосконалення методів хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок з урахуванням порушень флебогемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. О. Руденко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

С 681

Софілканич М. М.

Удосконалення хірургічного та комплексного лікування хворих з гнійно-некротичними ускладненнями стопи діабетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. М. Софілканич ; Запоріз. мед. акад. після диплом. освіти. – Запоріжжя, 2015. – 19 с.

 

С 912

Сухін І. А.

Диференційований вибір методів розділення тканин та гемостазу в умовах запального інфільтрату черевної порожнини (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. А. Сухін ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2015. – 33 с.

 

Т 187

Танцура П. Ю.

Консервативне та хірургічне лікування трофічних виразок у хворих з хронічними захворюваннями судин нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. Ю. Танцура ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2012. – 24 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Є 501

Єлейник М. В.

Хірургічна корекція та профілактика порушень ліквородинаміки при лікуванні розривів артеріальних аневризм головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / М. В. Єлейник ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

М 141

Майданник О. В.

Хірургічне лікування велетенських аденом гіпофіза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. В. Майданник ; Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України. – К., 2015. – 22 с.

 

С 511

Смоланка А. В.

Клініко-діагностичні особливості та тактика лікування каверном головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / А. В. Смоланка ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 23 с.

 

Т 233

Татарчук М. М.

Повторні диференційовані хірургічні втручання у хворих з травмою периферичних нервів верхніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / М. М. Татарчук ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 22 с.

 

14.01.06 УРОЛОГІЯ

 

Ш 590

Шило В. М.

Обгрунтування раціональної тактики лікування та профілактики ускладень у хворих після видалення каменів верхніх сечовивідних шляхів ендоскопічними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 “Урологія” / В. М. Шило ; Ін-т урології АМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

Я 474

Яковлев П. Г.

Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на уротеліальний рак верхніх сечовидільних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 “Урологія” / П. Г. Яковлев ; Ін-т урології АМН України. – К., 2012. – 20 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

К 172

Калінін Є. В.

Розширені та комбіновані хірургічні втручання в комплексному лікуванні розповсюджених форм раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Є. В. Калінін ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 35 с

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

В 290

Венгер Я. І.

Клініко-патогенетичні особливості, прогнозування та реабілітація при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Я. І. Венгер ; Одеський нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

В 358

Вертегел А. О.

Особливості остеогенезу в залежності від стану системи імунітету і гормональної регуляції кальцій-фосфорного обміну при респіраторній патології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. О. Вертегел ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 36 с.

 

Г 555

Глушко К. Т.

Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / К. Т. Глушко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

З-123

Забігайло Ю. Ю.

Особливості ротавірусної інфекції, що перебігає з дисахаридазною недостатністю, у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ю. Ю. Забігайло ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

 

К 563

Коваль О. П.

Прогностична значимість токсичних металів та металоїдів у формуванні вроджених вад серця та магістральних судин у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. П. Коваль ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 19 с.

 

К 903

Кулик В. О.

Оптимізація діагностики та лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. О. Кулик ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 27 с.

 

М 748

Мойсієнко М. Б.

Диференційовані підходи до лікування різних клінічних форм вегетативних дисфункцій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / М. Б. Мойсієнко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 24 с.

 

С 509

Сміщук В. В.

Клініко-патологічні механізми розвитку холелітіазу у дітей та шляхи його запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / В. В. Сміщук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 24 с.

 

С 695

Сочка Н. В.

Клініко-функціональна характеристика ендотеліальної дисфункції у підлітків при первинній артеріальній гіпертензії та обґрунтування заходів корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. В. Сочка ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 24 с.

 

С 892

Судхір Дхакре

Клінічне значення психоемоційних факторів при ожирінні у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Дхакре Судхір ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с.

 

Т 351

Терлецький Р. В.

Клініко-інструментальна характеристика та прогнозування ураження органів-мішеней у дітей з первинною артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Р. В. Терлецький ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 21 с.

 

Ш 379

Шевченко Н. С.

Механізми формування остеоартрозу в підлітковому віці, прогноз перебігу, обґрунтування профілактики прогресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. С. Шевченко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 40 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

К 592

Козлюк А. С.

Обгрунтування застосування системної ензимотерапії у хворих з метаболічним синдромом у поєднанні з остеоартрозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / А. С. Козлюк ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2015. – 18 с.

 

К 891

Кузнецова М. А.

Первинний пролапс мітрального клапану у осіб молодого віку як прояв сполучнотканинної дисплазії серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / М. А. Кузнецова ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

 

С 380

Сінгх О. О.

Прогностично-діагностичне значення поліморфізму гена пероксисом проліфератор-активуючих рецепторів-γ та концентрацій вазоактиних пептидів у жінок з серцевою недостатністю, що виникла на тлі гіпертонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Сінгх ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Т 595

Торбас О. О.

Вплив різних типів комбінованої антигіпертензивної терапії на центральний артеріальний тиск та пружно-еластичні властивості артерій у пацієнтів із другим та третім ступенем артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Торбас ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. –К., 2015. – 18 с.

 

У 727

Урсуляк Ю. В.

Лікування хворих на гострий коронарний синдром з урахуванням поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. В. Урсуляк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 24 с.

 

Ш 371

Шевельок А. М.

Прогнозування рецидивів фібриляції передсердь та їх профілактика із застосуванням омега-3 поліненасичених жирних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / А. М. Шевельок ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2011. – 21 с.

 

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

 

І 200

Іванова К. А.

Клініко-інструментальний аналіз перебігу та лікування коморбідності остеоартрозу та дисліпідемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / К. А. Іванова ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2015. – 16 с.

 

К 309

Качур В. В.

Вивчення взаємозв’язку клініко-лабораторних проявів та структурно-функціональних змін у хворих на псоріатичний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / В. В. Качур ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2015. – 16 с.

 

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

Б 404

Безродна О. В.

Особливості перебігу HCV-асоційованого цирозу печінки в залежності від його стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / О. В. Безродна ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2015. – 24 с.

 

Д 267

Дєєв В. В.

Вітряна віспа у дітей: особливості патогенезу, клініки, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / В. В. Дєєв ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

І 761

Іпатова Д. П.

Особливості ферокінетики у хворих на хронічний гепатит С в динаміці противірусної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Д. П. Іпатова ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2011. – 17 с.

 

М 473

Меленко С. Р.

Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / С. Р. Меленко ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2011. – 22 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

З-862

Зорій І. А.

Клінічно-діагностичні особливості діабетичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / І. А. Зорій ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2015. – 20 с.

 

П 542

Полякова Л. А.

Клініко-патогенетичні аспекти перебігу поліневропатії при вібраційній хворобі та шляхи її медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / Л. А. Полякова ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2011. – 20 с.

 

Ф 253

Фартушна О. Є.

Патогенетичні підтипи транзиторних ішемічних атак: особливості неврологічної клініки, гемодинаміки та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / О. Є. Фартушна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 24 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

В 752

Вороніна О. В.

Психічні та поведінкові розлади у студентів із тютюнопалінням (діагностика, клініка, лікування та психопрофілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. В. Вороніна ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2015. – 19 с.

 

М 296

Марункевич Я. Ю.

Особливості лікування та реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням соматичної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Я. Ю. Марункевич ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Д 695

Дорохова О. Е.

Особливості проявів і ступінь вираженості нейродегенеративних змін сітківки при різних моделях цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. Е. Дорохова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 18 с.

 

Ж 774

Жмудь Т. М.

Експериментально-клінічне обгрунтування застосування комплексонів при кератитах внаслідок травм рогівки залізовмісними сторонніми тілами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Т. М. Жмудь ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2011. – 17 с.

 

З-156

Задорожна А. І.

Ефективність нового метода лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому з урахуванням балансу імунологічного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / А. І. Задорожна ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 18 с.

 

С 324

Сердюк В. М.

Клініко-експериментальне обґрунтування нейропротекції в комплексі лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / В. М. Сердюк ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 35 с.

 

Т 761

Трофімова Н. Б.

Оптимізація хірургічного лікування вродженої глаукоми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. Б. Трофімова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. –19 с.

 

Ч-755

Чорнобай М. О.

Ефективність фотодинамічної терапії в лікуванні бактеріальних кератитів з врахуванням змін кислотно-лужного балансу слізної плівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / М. О. Чорнобай ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 16 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

С 751

Сребняк І. А.

Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / І. А. Сребняк ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 34 с.

 

Т 191

Тарасюк П. М.

Клініко-морфологічні прояви патоморфозу хронічного риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / П. М. Тарасюк ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 18 с.

 

Ю 720

Юрін О. С.

Оптимізація профілактики і лікування ранніх променевих уражень навколоносових реконструйованих порожнин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / О. С. Юрін ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

 

М 239

Мантула А. О.

Особливості клініки та лікування дерматозів у хворих на гепатити різної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / А. О. Мантула ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2011. – 18 с.

 

О-962

Ошивалова О. О.

Диференційовані підходи до лікування хворих на червоний плоский лишай з урахуванням стану гепатобіліарної системи та метаболічних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / О. О. Ошивалова ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2011. – 16 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

А 572

Аль-Масрі Рамі А. Ф.

Хірургічне лікування хворих з багатоуламковими діафізарними переломами кісток кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Рамі А. Ф. Аль-Масрі ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Б 126

Бабко А. М.

Комплексне ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит з ураженням верхньої кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. М. Бабко ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. – К., 2015. – 47 с.

 

Д 363

Деркач Р. В.

Організаційні та клінічні проблеми надання медичної допомоги постраждалим з травмою опорно-рухового апарату при ДТП : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. В. Деркач ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. – К., 2015. – 24 с.

 

З-122

Забєлін І. М.

Клініко-експериментальне обґрунтування відновлення дзьобоподібно-ключичної зв’язки при ушкодженнях акроміально-ключичного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. М. Забєлін ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 19 с.

 

З-620

Зима А. М.

Структурно-функціональний стан кісткової тканини та ортопедичне лікування недосконалого остеогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. М. Зима ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. – К., 2015. – 40 с.

 

К 724

Костогриз О. А.

Діагностика та лікування ушкоджень хряща колінного суглоба (експериментально-клінічне дослідження): : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. А. Костогриз ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. – К., 2015. – 35 с.

 

К 782

Краснопьоров С. М.

Діагностика та хірургічне лікування свіжих ушкоджень зв’язкового апарату латерального відділу надп’ятково-гомілкового суглоба (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / С. М. Краснопьоров ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 23 с.

 

С 810

Стойко І. В.

Фізіологічна технологія лікування пацієнтів з преломами дистальних метаепіфізів кісток гомілки (переломами pilon) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. В. Стойко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 20 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

А 763

Апєкунов Г. Ю.

Порівняльна оцінка стану периімплантатних тканин при фіксації ортопедичних конструкцій на внутрішньокісткових імплантатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Г. Ю. Апєкунов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 23 с.

 

Б 613

Білозецький І. І.

Клініко-патогенетичні механізми взаємозв’язку і взаємообтяження генералізованого пародонтиту у хворих з ревматоїдним артритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. І. Білозерський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

 

Г 682

Гордієнко С. А.

Обґрунтування удосконалених лікувально-профілактичних заходів при протезуванні незнімними конструкціями стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією (клініко-лабораторне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. А. Гордієнко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

І 231

Іванчишин В. В.

Обгрунтування профілактики та лікування фісурного карієсу постійних зубів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Іванчишин ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

К 443

Кисельова Н. В.

Комплексні діагностика та лікування гемангіом щелепно-лицевої ділянки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. В. Кисельова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

К 820

Криванич В. М.

Обгрунтування та оцінка ефективності використання системи цирконієвих імплантатів (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. М. Криванич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

680

Лобач Ю. Б.

Імунологічні порушення в тканинах ясен у дітей з запальними неспецифічними захворюваннями піднижньощелепних лімфатичних вузлів та патогенетичне обгрунтування їх корекції в комплексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. Б. Лобач ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2015. – 24 с.

 

М 300

Марченко О. А.

Клініко-мікробіологічне обґрунтування диференційованих підходів до лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. А. Марченко ; Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

 

М 338

Матвійчук Х. Б.

Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту з урахуванням адаптаційно-стресової реакції у хворих із ускладненою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Х. Б. Матвійчук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 19 с.

 

П 326

Пинда М. М.

Особливості перебігу і профілактики карієсу зубів у дітей дошкільного віку за умов дефіциту фтору в питній воді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. Я. Пинда ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Р 631

Рожко О. П.

Профілактика карієсу зубів у дітей з дифузним нетоксичним зобом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. П. Рожко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 18 с.

 

С 133

Савіцька Т. Д.

Удосконалення профілактики і лікування зубощелепних аномалій у дітей з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. Д. Савіцька ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 19 с.

 

С 323

Сергієнко О. П.

Особливості профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у дітей з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. П. Сергієнко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Ш 965

Шундрик Л. С.

Особливості забезпечення оптимальної фіксації брекет-техніки у пацієнтів із флюорозом зубів різного ступеня ураження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. С. Шундрик ; Укр. мед. стомат. акад. . – Полтава, 2015. – 19 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

О-769

Острась О. В.

Пренатальна ехокардіографія як метод ранньої діагностики та прогнозування виникнення коарктації аорти у новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / О. В. Острась ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Б 204

Балита Т. М.

Поширеність, особливості клінічного перебігу та можливості підвищення ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Т. М. Балита ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 19 с.

 

М 300

Марченко Н. А.

Ефективність та периносимість антимікобактеріальної хіміотерапії на фоні антиретровірусної терапії у хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Н. А. Марченко ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 18 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Г 657

Гончаров К. А.

Особливості діагностики і лікування негоспітальної пневмонії вірусно-бактеріальної етіології нетяжкого перебігу у військовослужбовців Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / К. А. Гончаров ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 16 с.

 

14.01.28 КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Д 534

Дмитрієв Д. В.

Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальгетиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ (клініко-експериментальне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 “Клінічна фармакологія” / Д. В. Дмитрієв ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

Б 510

Бернадінер О. А.

Корекція артеріальної гіпертензії у вагітних та породіль з прееклампсією важкого ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. А. Бернадінер ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

Б 721

Бобирь А. Л.

Використання ларингеальної маски другого покоління в анестезіологічному забезпеченнні хворих з високим ризиком серцево-судинних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / А. Л. Бобирь ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К. – 20 с.

 

К 965

Кушнір О. С.

Діагностика та корекція тромбогеморагічного синдрому в комплексі інтенсивної терапії у хворих на механічну жовтяницю, обумовлену пухлинами панкреатодуоденальної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. С. Кушнір ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

Т 896

Турчин М. І.

Комплексна корекція структурно-функціональних змін кістково-м’язової системи з використанням кінезо-та ДЕНС-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / М. І. Турчин ; Одеський нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Я 556

Ямілова Т. М.

Комплексне лікування та профілактика дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та суглобів, що протікають на тлі структурно-функціональних змін кісткової тканини в осіб постменопаузального віку, які працюють під впливом несприятливих виробничих факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Т. М. Ямілова ; Одеський нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

14.01.35 КРІОМЕДИЦИНА

 

Б 611

Білецька П. В.

Ядровмісні клітини кордової крові в лікуванні експериментальної ретинопатії з неоангіогінезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / П. В. Білецька ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Х., 2015. – 20 с

 

С 246

Свідко К. М.

Компенсація лімбальної недостатності рогівки кріоконсервованими ядровмісними клітинами кордової крові людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / К. М. Свідко ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Х., 2015. – 18 с.

 

Т 691

Трифонов В. Ю.

Кріоконсервування та оцінка ефективності сироватки кордової крові в корекції репродуктивної функції при антифосфоліпідному синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / В. Ю. Трифонов ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Х., 2012. – 20 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

М 913

Муринець Н. О.

Роль системної імунної відповіді у прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Н. О. Муринець ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2011. – 17 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

 

М 364

Махнюк В. М.

Наукове обгрунтування нових гігієнічних підходів до сучасного містобудування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / В. М. Махнюк ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 39 с.

 

14.02.02 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

 

Б 902

Бугаєнко Н. С.

Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в мегаполісі та вдосконалення протиепідемічних і профілактичних заходів (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 “Епідеміологія” / Н. С. Бугаєнко ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2015. – 21 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

 

К 794

Крекотень О. М.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизації працюючих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. М. Крекотень ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 42 с.

 

М 482

Мельник В. В.

Наукове обгрунтування удосконалення кадрового забезпечення системи громадського здоров’я України фахівцями мікробіологічного профілю в умовах реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. В. Мельник ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 24 с.

 

О-445

Одринський В. А.

Медико-соціальне обґрунтування моделі первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню на рівні адміністративного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. А. Одринський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 27 с.

 

С 305

Семенюк О. А.

Статево-вікові особливості смертності населення працездатного віку та шляхи її попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. А. Семенюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 24 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Б 484

Бережний Є. П.

Ріст, будова і формоутворення довгих трубчастих кісток при імплантації в них гідроксипатиту та демінералізованого кісткового матриксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Є. П. Бережний ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2012. – 20 с.

 

К 563

Ковальчук Н. Є.

Морфо-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та нервового апарату тонкої кишки у інтактних щурів та при странгуляційній непрохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. Є. Ковальчук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с.

 

Л 821

Лубенець О. О.

Ріст, будова і формоутворення кісток скелета при імплантації до великогомілкової кістки біогенного гідроксилапатиту, насиченого марганцем в різних концентраціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. О. Лубенець ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2011. – 20 с.

 

М 873

Мошкола В. В.

Структурна організація лімфоїдних утворень щитоподібної залози та її ділянкових лімфатичних вузлів у постнатальному онтогенезі в нормі та при антигенній стимуляції (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. В. Мошкола ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 19 с.

 

Н 561

Нестерук С. О.

Вікові закономірності ремоделювання структур сечового міхура при гострій затримці сечі в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / С. О. Нестерук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

 

П 435

Погорєлов, М. В.

Морфофункціональна характеристика репаративного остеогенезу в умовах гіпергідратаційних порушень водно-сольового балансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / М. В. Погорєлов ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2011. – 38 с.

 

П 500

Поливкан М. І.

Морфо-функціональний стан яєчка, над’яєчка і передміхурової залози в нормі, умовах розладів кровообігу та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / М. І. Поливкан ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с.

 

П 845

Процак Т. В.

Вікові зміни будови і синтопії стінок верхньощелепних пазух в онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. В. Процак ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 20 с.

 

Т 658

Трач-Росоловська С. В.

Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперглікемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / С. В. Трач-Росоловська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

О-965

Ошмянська Н. Ю.

Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Н. Ю. Ошмянська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Г 610

Головач Н. А.

Роль системи оксиду азоту в холінергічній регуляції серця щурів різної статі при стрептозотоциновому цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Н. А. Головач ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

 

Г 948

Гуніна Л. М.

Механізми реалізації ергогенних властивостей антиоксидантних засобів за інтенсивних фізичних навантажень у кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Л. М. Гуніна ; Луган. держ. мед. ун-т. – К., 2015. – 48 с.

 

Г 959

Гур’янова В. Л.

МікроРНК-1 при експериментальній патології серця різного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / В. Л. Гур’янова ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – К., 2015. – 24 с.

 

К 959

Кучирка Л. І.

Роль мелатоніну в холінергічній регуляції пошкодженого адреналіном серця гонадектомованих щурів різної статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Л. І. Кучирка ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

 

М 482

Мельник О. В.

Роль No- та Na+- АТФ-залежних регуляторних систем у патогенезі реактивного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Мельник ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

 

Т 232

Татарко С. В.

Імунологічні механізми хронізації запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / С. В. Татарко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2011. – 35 с.

 

Т 319

Телятников О. В.

Патогенетичне обгрунтування застосування статинів для корекції серцево-судинних змін у хворих на ІХС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Телятников ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2011. – 24 с.

 

С 449

Скотнікова Л. В.

Зміни окиснювальних процесів у патогенезі системних порушень, зумовлених хірургічною травмою, при імплантації різного шовного матеріалу (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Л. В. Скотнікова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

З-488

Зеленюк В. Г.

Нефропротекторні властивості статинів при гострій нирковій недостатності (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / В. Г. Зеленюк ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

З-940

Зупанець М. В.

Пошук нових протизапальних препаратів в ряду нітро- та оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / М. В. Зупанець ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

М 691

Михайлюк Є. О.

Фармакологічна активність нових похідних 4-R-5-(алкіл-, арил-, гетерил-)-1,2,4-тріазолу при експериментальному токсичному гепатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Є. О. Михайлюк ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

 

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

 

М 149

Майструк М. І.

Ранній гістогенез підшлункової залози у людини в умовах маткової та трубної імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / М. І. Майструк ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2011. – 20 с.

 

Ш 482

Шепітько К. В.

Морфофункціональна характеристика стінки тонкої кишки в нормі і після введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального асептичного запалення очеревини у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / К. В. Шепітько ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 38 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

 

Д 560

Добровольний О. О.

Розробка технології сухого екстракту суплідь хмелю в якості активного фармацевтичного інгредієнта лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. О. Добровольний ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 20 с

 

Р 255

Ратушна К. Л.

Науково-методичні підходи до управління даними при клінічних дослідженнях лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / К. Л. Ратушна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 22 с.

 

.Р 324

Рев’яцький І. Ю.

Комп’ютеризація інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги для дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. Ю. Рев’яцький ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 22 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Б 722

Бобкова Л. С.

Синтез, властивості та взаємозв’язок “структура-активність” в ряду похідних піридину та його аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. С. Бобкова ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 44 с.

 

З-143

Загородній С. Л.

Застосування хроматографічних та спектральних методів для аналізу психотропних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. Л. Загородній ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 24 с.

 

Л 722

Лозинський А. В.

Синтез та біологічна активність поліфункціональних похідних на основі тіопірано[2,3-d]тіазольної гетероциклічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. В. Лозинський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

М 420

Мєдвєдєва К. П.

Розробка спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських речовин, що містять первинну аліфатичну аміногрупу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / К. П. Мєдвєдєва ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 24 с.

 

Н 847

Носуленко І. С.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-[(3-R-2-оксо-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-6-іл)-тіо]оцтових кислот та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. С. Носуленко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 24 с.

 

С 500

Смалюх О. Г.

Розробка методів контролю якості багатокомпонентних рослинних лікарських засобів седативної та гепатопротекторної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія ” / О. Г. Смалюх ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

 

Щ 611

Щербак М. О.

Дослідження синтетичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей 4-аміно-5-(2-,3-,4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх N- і S-заміщених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. О. Щербак ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 25 с.

 

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

Д 261

Дегтярьова К. О.

Використання продуктів комплексної переробки відходів виробництва соку гарбуза для створення нових лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / К. О. Дегтярьова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 22 с.

 

Я 471

Яковенко В. К.

Науково-теоретичне обґрунтування підходів до управління якістю при розробці та виробництві рослинних лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / В. К. Яковенко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 41 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

В 298

Веньовцева Н. Ю.

Медико-психологічний супровід підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Н. Ю. Веньовцева ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 20 с.

 

Ф 320

Федак Б. С.

Розлади психічної сфери у хворих з гострими соматичними станами (клінічна феноменологія, модель психопатогенезу, система раннього медико-психологічного супроводу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Б. С. Федак ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 36 с.[:]