[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. №3[:]

[:uk]03.00.04 БІОХІМІЯ

Є 515
Єлісєєва О. П.
Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 “Біохімія” / О. П. Єлісєєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – 43 с.

03.00.06 ВІРУСОЛОГІЯ

П 568
Понятовський В. А.
Ентеровіруси в стічних водах міста Києва: видовий склад та біологічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.06 “Вірусологія” / В. А. Понятовський ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2015. – 24 с.

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

П 160
Панас М. А.
Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на умовно-патогенні мікробні симбіонти ротової порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / М. А. Панас ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

Т 760
Трофіменко Ю. Ю.
Біологічні властивості мікрофлори, що колонізує ендотрахеальні інтубаційні трубки у відділеннях інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Ю. Ю. Трофіменко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

03.00.15 ГЕНЕТИКА

Д 794
Дубковська М. В.
Молекулярно-генетичні механізми порушень психомоторного розвитку у дітей з вродженою цитомегаловірусною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 “Генетика” / М. В. Дубковська ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Б 242
Барановська Г. А.
Неспецифічні інфекційно-запальні захворювання піхви: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. А. Барановська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 36 с.

О-587
Онищенко Ю. В.
Оптимізація діагностики і лікування безпліддя у хворих з синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. В. Онищенко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

Р 159
Радченко В. В.
Перебіг, лікувальна тактика та профілактика ускладнень вагітності та пологів при тиреоїдній патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / В. В. Радченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 20 с.

Р 697
Романчук Т. Б.
Диференційований підхід до використання гормональної контрацепції у молодих жінок з ектопією шийки матки, які не народжували : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. Б. Романчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

С 149
Саідова Д. Х.
Тактика ведення жінок, які багато народжують, з хронічною урогенітальною інфекцією і порушенням репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Д. Х. Саідова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

С 173
Самойлова М. В. В.
Удосконалення методів діагностики та лікування ендометріозу яєчників, профілактики рецидивів і покращення репродуктивного прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. В. В. Самойлова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 15 с.

С 259
Свята О. П.
Профілактика та лікування ускладнень вагітності у жінок з інфекціями статевих органів в амбулаторних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. П. Свята ; Ін-т пед., акуш. і гінекології. – К., 2015. – 20 с.

У 720
Урсакі Н. О.
Діагностика і профілактика перинатальної патології при аномальній плацентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. О. Урсакі ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

Х 690
Ходан А. Г.
Прогнозування та профілактика рецидивів ановуляторних пубертатних маткових кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / А. Г. Ходан ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

В 228
Вацеба М. О.
Поєднання есенціальної артеріальної гіпертензії, ожиріння та подагри: клініко-патогенетичні особливості лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. О. Вацеба ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

Д 360
Дербак Я. С.
Оцінка порушень мікробіоценозу кишки у хворих на ішемічну хворобу серця та оптимізація методів їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Я. С. Дербак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 21 с.

К 750
Коханюк Ю. В.
Лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет типу 2 з урахуванням поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Ю. В. Коханюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

М 692
Міхалєв К. О.
Ремоделювання лівого шлуночка, функціональний стан еритроцитів та ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця і цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / К. О. Міхалєв ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 19 с.

С 412
Ситник К. О.
Особливості функції зовнішнього дихання, імунозапалення та метаболіти оксиду азоту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / К. О. Ситник ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 15 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Д 659
Доля О. С.
Оптимізація метода вибору хірургічного лікування токсичного зобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. С. Доля ; Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти. – Запоріжжя, 2012. – 24 с.

І 460
Ільїна-Стогнієнко В. Ю.
Лікування гострої спайкової кишкової непрохідності у хворих з порушеннями функції печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Ю. Ільїна-Стогнієнко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. –  Вінниця, 2015. – 16 с.

К 821
Криворчук І. Г.
Гостра артеріальна мезентеріальна ішемія: особливості діагностики, лікування та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. Г. Криворчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 19 с.

М 992
Мялковський Д. С.
Клінічна семіотика та хірургічні аспекти синдрому хронічного пахвинного болю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. С. Мялковський ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – К., 2015. – 18 с.

Т 484
Ткаченко О. І.
Малоінвазивні оперативні втручання при патології жовчних проток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. І. Ткаченко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 35 с.

У 180
Уваров В. Ю.
Профілактика та лікування ускладнень гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Ю. Уваров ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 21 с.

Х 295
Хащина В. О.
Оптимізація хірургічної тактики при внутрішньоплевральних післятравматичних кровотечах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. О. Хащина ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 19 с.

Ш 379
Шевченко В. Г.
Ефективність мініінвазивних методів в хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. Г. Шевченко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

В 676
Волкова Н. І.
Зворотна артеріальна гіпертензія після корекції коарктації аорти (причини виникнення, клініка, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Н. І. Волкова ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2015. – 17 с.

Х 190
Ханенова В. А.
Оцінка функції системного правого шлуночка у віддаленому періоді після гемодинамічної корекції транспозиції магістральних судин (операції Сенніга) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / В. А. Ханенова ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2015. – 22 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

З-636
Зінькевич Я. П.
Диференційована діагностика та лікування вогнищевих уражень головного мозку з застосуванням стереотаксичних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Я. П. Зінькевич ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 24 с.

З-995
Зябченко В. І.
Примітивні нейроектодермальні пухлини супратенторіальної локації у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / В. І. Зябченко ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 24 с.

14.01.06 УРОЛОГІЯ

Л 641
Литвиненко Р. А.
Вплив хронічного простатиту на розвиток післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 “Урологія” / Р. А. Литвиненко ; Ін-т урології АМН України. – К., 2012. – 22 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

М 900
Муковоз О. Є.
Розробка оперативних доступів, утворюючих ретенційні пункти в кістках та м’яких тканинах, при видалені злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки для ортопедичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. Є. Муковоз ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2015. – 21 с.

С 305
Семесюк Н. І.
Дисеміновані пухлинні клітини і рівень цитокінів в кістковому мозку та периферичній крові хворих на рак молочної залози як комплекс біомаркерів ризику рецидиву пухлинного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Н. І. Семесюк ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2015. – 20 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

В 148
Вакуленко М. В.
Хірургічна профілактика та корекція наслідків обширних резекцій кишечнику у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / М. В. Вакуленко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 23 с.

Д 131
Давиденко Н. В.
Мініінвазивна хірургія та адресна антибактеріальна терапія в лікуванні гострих деструктивних пневмоній у дітей (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Н. В. Давиденко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

М 292
Мартинюк Т. В.
Діагностика та хірургічне лікування новонароджених з некротичним ентероколітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Т. В. Мартинюк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 24 с.

П 226
Пащенко К. Ю.
Відновлення прохідності кишечника у новонароджених та немовлят з урахуванням патогенетичних особливостей не функціонуючої кишки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / К. Ю. Пащенко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

С 176
Самофалов Д. О.
Діагностика, прогнозування перебігу та лікування бактеріальної деструкції легень у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Д. О. Самофалов ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

У 583
Унгурян А. М.
Профілактика спайкової кишкової непрохідності після перенесеного перитоніту апендикулярного походження у дітей (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / А. М. Унгурян ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 23 с

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Б 902
Бугаєнко О. О.
Особливості перебігу, профілактика та корекція функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у дітей із дифузним нетоксичним зобом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. О. Бугаєнко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2015. – 19 с.

В 190
Василишин Х. І.
Клінічні та імунодисбіотичні особливості негоспітальних пневмоній, асоційованих із залізодефіцитною анемією, у дітей переддошкільного і дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Х. І. Василишин ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

В 381
Веселова Т. В.
Метаболічні та вегетативні розлади у дітей пубертатного віку з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Їх діагностика та корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. В. Веселова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 25 с.

Г 555
Глущенко Н. В.
Особливості енергетичного та мікроелементного забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. В. Глущенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 21 с.

І 229
Іванусь С. Г.
Діагностика та корекція енергометаболічних порушень міокарда у дітей з хронічним бронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / С. Г. Іванусь ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.

К 569
Ковтюх Т. О.
Патогенетичне значення порушення ферокінетики у формуванні гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку у недоношених новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. О. Ковтюх ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

К 647
Коновалова Н. В.
Прогностичне значення поліморфізму гена eNOS та рівня гомоцистеїну в прогресуванні артеріальної гіпертензії у підлітків із гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. В. Коновалова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 21 с.

П 440
Пода О. А.
Клініко-генетичні критерії прогнозування розвитку та діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. А. Пода ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 2015. – 21 с.

П 696
Пранік Н. Б.
Молекулярно-генетична та нейровегетативна характеристика ендотеліальної дисфункції у дітей з діабетичною нейропатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. Б. Пранік ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 24 с.

Р 190
Рак Л. І.
Хронічна серцева недостатність як наслідок запальних і диспластичних уражень міокарда у дітей: механізми розвитку, діагностика, обгрунтування терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Л. І. Рак ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 39 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Г 490
Гінгуляк О. М.
Маркери атеросклерозу і потовщення комплексу інтими-медіа екстракраніальних артерій в прогнозуванні розвитку ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. М. Гінгуляк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 21 с.

П 270
Перекрест Ю. О.
Ендотеліальні та пружноеластичні властивості артеріальних судин, діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу і їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. О. Перекрест ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

С 547
Соболь В. О.
Вплив агоністів дофамінових рецепторів на клініко-гемодинамічні, нейрогуморальні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням та порушенням дофамінового обміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. О. Соболь ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 22 с.

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

Д 791
Дубецька Г. С.
Клініко-патогенетичне значення, вікові та статеві особливості гіперурикемії при остеопорозі й подагрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Г. С. Дубецька ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 18 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Ж 912
Жураковська Н. О.
Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС, тромбоцитарній ланці гемостазу при інфекційному мононуклеозі та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Н. О. Жураковська ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2015. – 23 с.

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

Г 820
Гриб В. А.
Патогенетичні аспекти та лікування поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / В. А. Гриб ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 44 с.

К 647
Кононець О. М.
Клінічні та параклінічні характеристики попереково-крижових монорадикулярних та полімонорадикулярних синдромів у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / О. М. Кононець ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 18 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

В 232
Вашкіте І. Д.
Порівняльна характеристика депресивних розладів афективного і невротичного регістрів та їх корекція у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / І. Д. Вашкіте ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2015. – 20 с.

О-755
Осокіна О. І.
Перший епізод психозу у хворих на шизофренію: клініко-психопатологічні, психологічні та екзистенційно-особистісні закономірності відновлення соціального функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. І. Осокіна ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2015. – 38 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Ж 126
Жабоєдов Д. Г.
Хірургічна корекція аберацій оптичної системи ока при лікуванні вікової катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Д. Г. Жабоєдов ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 35 с.

М 292
Мартинюк С. В.
Діагностична значимість особливостей стану акомодаційно-конвергентно-зіничної системи у дітей, хворих на акомодаційну збіжну співдружню косоокість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / С. В. Мартинюк ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2014. – 19 с.

Н 626
Нікітчина Т. С.
Оптимізація лікування хворих на герпетичні кератити шляхом впливу на протезно-інгібіторну систему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Т. С. Нікітчина ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 18 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

М 234
Мані Ханс.
Оптимізація органозберігаючого лікування хронічного тонзиліту з використанням високоенергетичного лазера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Ханс Мані ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка. – К., 2014. – 20 с.

М 618
Мініна Г. Ю.
Обгрунтування тактики лікування хворих на акустичну невриному в залежності від розташування пухлини у внутрішньому слуховому ході : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Г. Ю. Мініна ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка. – К., 2015. – 20 с.

П 312
Петрук Л. Г.
Сенсоневральні та генодинамічні порушення при акутравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Л. Г. Петрук ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2014. – 20 с.

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

Г 948
Гунькова В. В.
Клініко-імунологічне обґрунтування патогенетичної терапії імпетиго : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / В. В. Гунькова ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2012. – 16 с.

К 841
Кружнова О. В.
Комплексне лікування хворих на бактеріальний вагіноз з урахуванням мікробіотичних та імунних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / О. В. Кружнова ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2012. – 18 с.

П 845
Процак В. В.
Лікування хворих прихованими формами сифілісу з урахуванням функціонального стану судинного ендотелію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / В. В. Процак ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2012. – 20 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

К 170
Калашніков О. В.
Остеоартроз кульшового суглоба: прогнозування перебігу та профілактика прогресування (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. В. Калашніков ; Ін-т травматології та ортопедії АМН України. – К., 2015. – 45 с.

Н 689
Ніршберг О. Є.
Особливості перебігу та диференційована лікувальна тактика у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. Є. Ніршберг ; Ін-т травматології та ортопедії АМН України. – К., 2015. – 20 с.

О-520
Оксимець В. М.
Клітинно-тканинні технології в лікуванні порушень репаративного остеогенезу та дефектів кісткової тканини: теоретичне обґрунтування та можливості клінічного застосування (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. М. Оксимець ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 39 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 610
Біла Н. Ф.
Визначення факторів ризику виникнення гаймориту при ендодонтичному лікуванні зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. Ф. Біла ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

В 674
Волінська Т. Б.
Оптимізація комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступеню з використанням магнітно-лазерної терапії у поєднанні з антигомотоксичним препаратом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. Б. Волінська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика – К., 2015. – 19 с.

К 845
Крупей В. Я.
Особливості профілактики і лікування карієсу зубів та хронічного катарального гінгівіту у дітей з патологією шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Я. Крупей ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

К 927
Купчак О. І.
Особливості медикаментозної обробки кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту в осіб із запальними захворюваннями пародонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. І. Купчак ; Ін-т стоматології. – Одеса, 2015. – 20 с.

М 151
Макаренко М. В.
Обґрунтування сумісного використання озонотерапії і кверцитинвмісного гелю в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту в осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. В. Макаренко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

Р 750
Російський П. В.
Удосконалення хірургічного етапу субперіостальної імплантації у пацієнтів із множинною втратою зубів (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / П. В. Російський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 19 с.

Ш 463
Шемелько М. Л.
Хірургічні методики лікування та профілактика післяопераційних ускладнень як підготовчий етап ортопедичної реабілітації пацієнтів з генералізованим пародонтитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. Л. Шемелько ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 23 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Г 916
Грущак Н. М.
Діагностично-прогностичне обгрунтування застосування мультидетекторної комп’ютерно-томографічної ангіографії в оцінці стану судин головного мозку при артеріальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика, променева терапія” / Н. М. Грущак ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 24 с.

М 925
Мухомор О. І.
Комплексна трансректальна ультразвукова діагностика раку передміхурової залози на ранніх стадіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / О. І. Мухомор ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2015. – 18 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

В 187
Варченко Ю. А.
Ефективність застосування індуктора інтерферону у комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Ю. А. Варченко ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського. – К., 2015. – 16 с.

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

С 127
Савеліхіна І. О.
Особливості клінічних, морфо-функціональних та імунологічних порушень у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхообструкції в поцесі тривалої базової терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / І. О. Савеліхіна ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 16 с.

14.01.28 КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

К 482
Клекот О. О.
Гіпотензивний ефект кораргіну при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 “Клінічна фармакологія” / О. О. Клекот ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с.

14.01.37 НЕФРОЛОГІЯ

С 290
Селезньова І. Б.
Клініко-діагностичне та прогностичне значення NT-proBNP у хворих XXH VД стадії, які отримують лікування методом гемодіалізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 “Нефрологія” / І. Б. Селезньова ; Ін-т нефрол. АМН України. – К., 2012. – 19 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

К 238
Карлова О. О.
Маркери розвитку порушень гомеостазу та стратифікація прогнозу ступеня ризику ускладнень при мікросатурнізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. О. Карлова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К. 2015. – 38 с.

Л 373
Левковська В. Ю.
Наукове обгрунтування принципів еколого-гігієнічної безпеки приморських рекреаційних зон водокористування (на прикладі Одеської затоки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / В. Ю. Левковська ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

Р 604
Родінкова В. В.
Наукове обгрунтування системи моніторингу та профілактики впливу алергенних чинників біологічного походження на стан здоров’я міського населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / В. В. Роднікова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 40 с.

С 712
Спаська Ю. С.
Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за впливу ендогенно утворених нітрозамінів та їхніх попередників (експериментальні дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ю. С. Спаська ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 18 с.

Х 227
Харченко О. О.
Гігієнічна оцінка цитратів біометалів, отриманих за допомогою аквананотехнології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. О. Харченко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

Х 760
Хоменко І. М.
Гігієнічне обґрунтування організації харчування в системі протирадіаційного захисту населення при великомасштабних радіаційних аваріях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / І. М. Хоменко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 39 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

З-805
Золотарьова Ж. М.
Обґрунтування моделі удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичного персоналу для надання паліативної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Ж. М. Золотарьова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 26 с.

Х 207
Харитонюк Р. О.
Медико-соціальне обґрунтування концепції оптимізації медичної допомоги інфекційним хворим на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Р. О. Харитонюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2015. – 22 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

В 540
Вітер В. С.
Морфологічні зміни серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованої ксеношкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. С. Вітер ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015.– 20 с.

К 662
Кордіяк О. Й.
Морфологічні особливості тканин пародонту щурів в нормі, при експериментальному пародонтиті та після фармакотерапевтичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. Й. Кордіяк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

К 890
Кузенко Є. В.
Морфологічні зміни в емалі зубів під впливом солей важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Є. В. Кузенко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 18 с.

М 800
Мороз Д. О.
Особливості морфофункціональних перетворень у лімфатичних вузлах після хронічного впливу іонізуючого випромінювання та харчових добавок (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Д. О. Мороз ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2014. – 22 с.

М 801
Морозова О. М.
Морфофункціональна організація імунного апарату тонкої кишки щурів при імуностимуляції та імуносупресії в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. М. Морозова ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2012. – 20 с.

П 996
П’ятницька Т. В.
Особливості морфогенезу маткових труб у пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. В. П’ятницька ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 22 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

Х 643
Хмара О. В.
Комплексна морфологічна диференційна діагностика мезангіокапілярного та дифузного вовчакового гломерулонефритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / О. В. Хмара ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

Ч-871
Чуйко Н. Я.
Морфогенез змін церебральних судин у хворих на метаболічний синдром, ускладнений інсультом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Н. Я. Чуйко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Н 637
Николишин Л. В.
Метаболічні аспекти впливу дефіциту селену на головний мозок, серце та печінку за умов гіпофункції щитоподібної залози, можливості корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Л. В. Николишин ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Д 810
Дуда К. М.
Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету типу 2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / К. М. Дуда ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

К 563
Ковальова І. С.
Вплив експериментальної портальної гіпертензії на розвиток гастроентероколонопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / І. С. Ковальова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 18 с.

К 245
Карнаух М. М.
Морфофункціональний стан енкефалінергічної системи гіпоталамусу при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / М. М. Карнаух ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

К 821
Кривошапка О. В.
Роль протизапальних цитокінів у механізмах хронізації опікової рани : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Кривошапка ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2012. – 23 с.

К 965
Кушнір О. В.
Генетично-патофізіологічні закономірності формування дисбіозу кишечнику при артеріальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Кушнір ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2012. – 19 с.

М 345
Матолич У. Д.
Цитокінова та імунна дисфункція в патогенезі запальних ускладнень переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / У. Д. Матолич ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2012. – 20 с.
14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

К 178
Кальчук Р. О.
Фармакологічна корекція стану слизової оболонки порожнини рота в експериментальних умовах стресу та запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Р. О. Кальчук ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – К., 2015. – 20 с.

К 552
Кобернік А. О.
Фармакологічна корекція запальних процесів нативними компонентами пелоїду та ропи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. О. Кобернік ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

С 301
Семененко А. І.
Експериментальне вивчення впливу нового колоїдно-гіперосмолярного розчину на морфофункціональний стан печінки при опіковій хворобі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. І. Семененко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

К 820
Криванич О. В.
Синтез нових біологічно активних речовин на основі 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія і фармакогнозія” / О. В. Криванич ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

С 221
Сахацька І. М.
Фармакогностичне вивчення рослин роду Paeonia L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. М. Сахацька ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 20 с.

С 466
Скупа О. О.
Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність 2,5,6-заміщених похідних піримідин-4(3H)-ону(тіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. О. Скупа ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 22 с.

Х 826
Хортецька Т. В.
Фармакогностичне дослідження видів роду Plantago L. флори України та отримання субстанцій кровоспинної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Т. В. Хортецька ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 26 с.

Ч-752
Чолак І. С.
Фармакогностичне дослідження пуп’янків софори японської (Sophora japonica L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. С. Чолак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

Ю 831
Юрченко Н. С.
Фармакогностичне дослідження видів роду Asperula L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Н. С. Юрченко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2015. – 24 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Г 701
Городнича О. Ю.
Модель діяльності клінічного провізора у системі фармаконагляду щодо дерматологічних проявів ускладнень фармакотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. Ю. Городнича ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 24 с.[:]