Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 3

[:uk]03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

Т 412

Тимків М. З.

Біологічні властивості E.coli, виділених від хворих з неінфекційними захворюваннями товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / М. З. Тимків ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 24 с.

03.00.19 КРІОБІОЛОГІЯ

Г 718

Горяча І. П.

Стійкість дріжджів Saccharomyces cerevisiae та еритроцитів до холодових впливів в умовах оксидативного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 “Кріобіологія” / І. П. Горяча ; Ін-т проблем мед. реабілітації. – Харків, 2015. – 20 с.

Ю 839

Юрчук Т. О.

Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості клітин кори надниркових залоз щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 “Кріобіологія” / Т. О. Юрчук ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2016. – 20 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Б 871

Бражук М. В.

Оптимізація реабілітації репродуктивної функції жінок після органозберігаючого хірургічного лікування трубної вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / М. В. Бражук ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

Д 791

Дубенко О. Д.

Реабілітація репродуктивної функції жінок з безплідністю та доброякісними дисплазіями молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Д. Дубенко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2016. – 34 с.

Д 816

Дука Ю. М.

Патогенетичне обгрунтування діагностики, лікувальної тактики та профілактики виникнення системних порушень у вагітних жінок з надмірною масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. М. Дука ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 40 с.

К 208

Капшук І. М.

Обґрунтування диференційованих підходів до лікування синдрому полікістозних яєчників у жінок залежно від конституціональних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. М. Капшук ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2015. – 23 с.

М 292

Мартинишин О. Б.

Особливості функціонального стану яєчників у жінок різних морфотипів із синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Б. Мартинишин ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

О-587

Онищук О. Д.

Підготовка жінок з безпліддям до запліднення in vitro після невдалих попередніх спроб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Д. Онищук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 26 с.

Х 981

Худоб’як В. О.

Клініко-автогенетичне обгрунтування нових методів діагностики та комплексного лікування патологічних процесів шийки матки у жінок з ендокринними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. О. Худоб’як ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

Я 155

Яблуновська В. Ю.

Тактика ведення вагітності та пологів при патології пуповини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. Ю. Яблуновська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 20 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Г 150

Галамба А. А.

Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми та імунологічні зміни при її поєднанні з ожирінням, оптимізація реабілітаційного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / А. А. Галамба ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 20 с.

П 769

Припхан І. Б.

Клініко-функціональні зміни серця і печінки та їх корекція у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / І. Б. Припхан ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Г 640

Гоман А. В.

Профілактика, діагностика та лікування малих пошкоджень жовчних проток при холецистектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Гоман ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2016. – 17 с.

К 630

Комарчук В. В.

Хірургічне лікування ускладненої виразкової хвороби у поєднанні з гастроезофагеальним і дуоденогастральним рефлюксами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Комарчук ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 35 с.

К 723

Костів С. Я.

Післяопераційні венозні тромбози в системі нижньої порожнистої вени – профілактика, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. Я. Костів ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 40 с.

К 782

Краснопольська О. С.

Роль венозного рефлюкса в розвитку та прогнозуванні гострого варикотромбофлебіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. С. Краснопольська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2015. – 19 с.

К 900

Кулачек Я. В.

Профілактика та лікування ускладнень після травматичних пошкоджень живота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Я. В. Кулачек ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 20 с.

Л 840

Лукавенко І. М.

Клінічне значення поліморфізму PvuII гена рецептора естрадіолу альфа в обґрунтуванні показань до хірургічного лікування хворих на проліферативну доброякісну дисплазію молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. М. Лукавенко ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

М 820

Москалюк О. П.

Хірургічне лікування пахвинних гриж із транслокацією сім’яного канатика (клінічно-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. П. Москалюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2016. – 24 с.

Н 193

Назарчук С. А.

Попередження неспроможності анастомозів в абдомінальній хірургії (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. А. Назарчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 24 с.

Н 841

Носенко О. А.

Біологічна некректомія в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. А. Носенко ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2016. – 24 с.

О-658

Оринчак В. А.

Хірургічна корекція порушень венозного кровоплину в комплексному лікуванні хворих на посттромботичний синдром нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. А. Оринчак ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 19 с.

П 251

Пенкальський О. О.

Закрита поєднана абдомінальна травма у постраждалих з гіпотермією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. О. Пенкальський ; Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України. – Вінниця, 2016. – 18 с.

Р 159

Радьога Я. В.

Поєднання клітинних технологій та мініінвазивної хірургії в лікуванні хронічної виразки шлунка (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Я. В. Радьога ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

Р 355

Рейті А. О.

Особливості діагностики та лікування дрібновогнищевої патології щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. О. Рейті ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 18 с.

С 143

Садовий І. Я.

Хірургічне лікування стриктур анального каналу та їх профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. Я. Садовий ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

С 881

Стукан С. С.

Хірургічне лікування вогнищевих захворювань печінки з використанням аргоноплазмової коагуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. С. Стукан ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

С 914

Суходоля С. А.

Обґрунтування диференційованого підходу до хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. А. Суходоля ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2015. – 20 с.

Т 232

Татарін А. Є.

Радіочастотна абляція у лікуванні хворих із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. Є. Татарін ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 20 с.

Т 761

Трофімов М. В.

Експериментально-клінічне обґрунтування вибору методу лікування хворих з виразковими кровотечами з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. В. Трофімов ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2016. – 39 с.

Я 750

Ярмак О. А.

Поєднання лапароліфтингової технології з дозованим карбоксиперитонеумом в мініінвазивній хірургії жовчнокам’яної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. А. Ярмак ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 24 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

Б 799

Большак О. О.

Реконструктивні операції на висхідній аорті при постстенотичному її розширенні та супутньому протезуванні аортального клапана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. О. Большак ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

З-487

Зеленчук О. В.

Хірургічне лікування хворих на ішемічну хворобу серця зі зниженою кількістю життєздатного міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. В. Зеленчук ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

К 893

Кузьменко С. О.

Реінфузія відмитих аутологічних еритроцитів при кардіохірургічних втручаннях в умовах штучного кровообігу у новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / С. О. Кузьменко ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2016. – 20 с.

Л 330

Лебедєва Є. О.

Роль звивистості коронарних судин в розвитку ішемії міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Є. О. Лебедєва ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – Київ, 2016. – 22 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

О-736

Осинський Д. С.

Фактори гіпоксичного профілю раку шлунка у пухлинній прогресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Д. С. Осинський ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 39 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

А 441

Акулова О. Ю.

Клініко-функціональні особливості мозкової гемодинаміки у дітей, хворих на бронхіальну астму, та можливості її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. Ю. Акулова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. –Запоріжжя, 2015. – 24 с.

К 713

Косминіна Н. С.

Оптимізація системи лікувально-профілактичних заходів екологічно обумовленої патології щитоподібної залози у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. С. Косминіна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

Л 870

Лучак М. В.

Маркери ранніх стадій ушкодження гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах з різним характером забруднення довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / М. В. Лучак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

М 296

Марушко Р. В.

Прогнозування, діагностика, профілактика та лікування захворювань кишечника у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Р. В. Марушко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2015. – 36 с.

Ч-498

Чернявська Ю. І.

Клініко-генетичні механізми порушень системної та органної гемодинаміки у передчасно народжених дітей із бактеріальними інфекціями раннього неонатального періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ю. І. Чернявська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2016. – 23 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Б 872

Браілко В. І.

Етіопатогенетичні і клінічні особливості серозних менінгітів у дітей та оптимізація їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / В. І. Браілко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 23 с.

К 901

Кулєш О. В.

Вплив інсулінорезистентності на перебіг та ефективність лікування хронічного гепатиту С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / О. В. Кулєш ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – Київ, 2016. – 24 с.

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

С 760

Стаднік С. М.

Гостра ішемія мозку в клініці кардіологічної реанімації та інтенсивної терапії: фактори розвитку, прояви, наслідки та застосування нейропротективної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / С. М. Стаднік ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2012. – 20 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

Р 692

Романів О. П.

Особливості коморбідних психічних розладів у пацієнтів з інфарктом міокарда та аутодеструктивною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. П. Романів ; Укр. науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2015. – 20 с.

Ч-492

Чернишов О. В.

Дисморфні больові відчуття у підлітків з непсихотичними психічними розладами (діагностика, клініка, терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. В. Чернишов ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – Київ, 2015. – 19 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Є 268

Євсюкова О. О.

Оптимізація медикаментозної терапії хворих сухою формою вікової макулярної дегенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. О. Євсюкова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Л 641

Литвак В. В.

Діагностика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки в людей похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. В. Литвак ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 19 с.

Л 641

Литвиненко К. М.

Постуральний баланс: варіанти норми та механізми компенсації функціональних порушень у хворих на поперековий остеохондроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / К. М. Литвиненко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 21 с.

П 303

Петренко Д. Є.

Вентральна корекція та фіксація сколіотичних деформацій хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Д. Є. Петренко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 35 с.

П 415

Побєл Є. А.

Порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих після переломів довгих кісток: профілактика та лікування (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Є. А. Побєл ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 29 с.

Я 722

Яремин С. Ю.

Особливості формування траєкторії переміщення загального центру мас людини у людей із захворюваннями поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / С. Ю. Яремин ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2016. – 19 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

А 180

Аваков В. В.

Клініко-експериментальне обґрунтування застосування адгезивних систем V та VII поколінь в постійних зубах у дітей, що проживають в хімічно забруднених районах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Аваков ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с.

А 910

Астапенко О. О.

Розробка та обґрунтування використання конструкцій з біодеградуючого матеріалу біоактивної дії в реконструктивно-відновній хірургії щелепно-лицевої ділянки (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. О. Астапенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 32 с.

Д 580

Довганич О. В.

Клініко-патогенетичне обгрунтування синглетно-кисневої терапії у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Довганич ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с.

Д 696

Дорош І. О.

Порушення гемодинаміки язика та вегето-емоційного стану у хворих на глосодинію та їх корекція в комплексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. О. Дорош ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2016. – 20 с.

Є 924

Єфремова О. В.

Обґрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у робітників хімічного виробництва (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Єфремова ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 20 с.

Ж 865

Жуковцева О. І.

Обґрунтування застосування біоморфного карбіду кремнію для усунення дефектів кісток лицевого черепа (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. І. Жуковцева ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 18 с.

К 378

Кеян Д. М.

Лікування хворих на одонтогенні верхньощелепні синусити з відновленням об’єму альвеолярного відростка верхньої щелепи в області причинного зуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. М. Кеян ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

К 496

Клітинська О. В.

Комплексне обгрунтування ранньої діагностики, профілактики та поетапного лікування карієсу у дітей, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Клітинська ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2015. – 40 с.

Л 636

Листопад О. П.

Заміщення дефектів коронкової частини постійних зубів у дітей вкладками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. П. Листопад ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с.

Л 872

Лучинська Ю. І.

Особливості перебігу та клініко-лабораторне обґрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із дисметаболічними захворюваннями нирок, які проживають на екологічно несприятливій території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. І. Лучинська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

М 887

Мрочко О. І.

Особливості клінічного перебігу, діагностика та лікування захворювань тканин пародонту у працівників спиртового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. І. Мрочко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 19 с.

Р 498

Різник Ю. Б.

Обґрунтування корекції дисфункції ендотелію судин пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. Б. Різник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2016. – 20 с.

Т 415

Тимофєєв О. О.

Патогенез, лікування, профілактика патології навколощелепових тканин та щелеп при гальванічних проявах у порожнині рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. О. Тимофєєв ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 35 с.

Ц 586

Циганова І. В.

Обґрунтування застосування остеопластичних аутологічних біоматеріалів в комплексній терапії хворих на хронічний генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. В. Циганова ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2016. – 19 с.

Ч-462

Череда В. В.

Діагностичне значення мікроекологічних порушень порожнини рота у прогнозуванні запальних захворювань ясен осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Череда ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2015. – 22 с.

14.01.25 СУДОВА МЕДИЦИНА

Г 522

Гладких Д. Б.

Судово-медична діагностика давності настання смерті за суправітальною реакцією зіниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина” / Д. Б. Гладких ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 19 с.

С 135

Савка І. Г.

Судово-медичне обґрунтування механогенезу та морфологічних ознак переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки з урахуванням їх структурно-функціональних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина” / І. Г. Савка ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 36 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

Р 176

Разнатовська О. М.

Патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. М. Разнатовська ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2015. – 32 с.

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

В 714

Вольницька Х. І.

Диференційна діагностика бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз легенів або пневмонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Х. І. Вольницька ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2015. – 17 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Б 748

Богуславська Н. М.

Обгрунтування вибору методу анестезіологічного забезпечення травматологічних операцій у пацієнтів молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Н. М. Богуславська ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 24 с.

Д 815

Дудукіна С. О.

Інтенсивна терапія та попередження вторинних ішемічних ускладнень при інтракраніальних крововиливах аневризматичного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / С. О. Дудукіна ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 40 с.

К 591

Козіна О. С.

Гемостаз та запалення при різних варіантах тромбопрофілактики в абдомінальній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30″Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. С. Козіна ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с.

П 191

Пасічник Г. П.

Оптимізація анестезії та периопераційної інтенсивної терапії у хворих на аденому гіпофіза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Г. П. Пасічник ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – 19 с.

П 912

Пушкар М. Б.

Оптимізація періопераційного знеболювання при аденотомії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / М. Б. Пушкар ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 24 с.

14.01.35 КРІОМЕДИЦИНА

К 659

Копич Ю. І.

Вплив низькотемпературного зберігання трансплантатів підшлункової залози на глікемію та репаративні процеси в організмі реципієнтів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 “Кріомедицина” / Ю. І. Копич ; Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України. – Харків, 2016. – 20 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

К 939

Курчак Н. Ю.

Особливості формування уражень підшлункової залози у хворих після холецистектомії та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Н. Ю. Курчак ; Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

О-596

Онул Н. М.

Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров’я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. М. Онул ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2015. – 39 с.

П 213

Паустовський Ю. О.

Гігієнічна оцінка глобального забруднювача довкілля метилтретбутилового ефіру і молекулярно-генетичні механізми його дії на організм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ю. О. Паустовський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 43 с.

Т 350

Терещенко П. С.

Фізіолого-гігієнічне значення мікроклімату офісних приміщень та профілактика його несприятливої дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / П. С. Терещенко ; Ін-т медицини праці НАМН України. – Київ, 2015. – 23 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

В 205

Васюта В. А.

Медико-соціальне обґрунтування системи медичної допомоги хворим з атрофією зорових нервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. А. Васюта ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 40 с.

К 667

Корицький Г. І.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи високоспеціалізованої медичної допомоги дітям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Г. І. Корицький ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 42 с.

П 882

Пузанова О. Г.

Обгрунтування та інформаційне забезпечення концепції доказової профілактики в охороні здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / О. Г. Пузанова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2015. – 40 с.

Р 830

Руденко С. А.

Медико-соціальні та психолого-педагогічні фактори впливу на здоров’я дітей шкільного віку та шляхи покращення якості їх диспансеризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / С. А. Руденко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – Київ, 2015. – 39 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Р 837

Ружицька О. Ю.

Особливості ремоделювання структур тонкої кишки при дії кадмію на організм тварин різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. Ю. Ружицька ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

В 536

Височанський О. В.

Особливості зв’язків показників реовазограми стегна з антропометричними параметрами підлітків різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / О. В. Височанський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

П 417

Побігун Н. Г.

Кальцій-фосфорний баланс у щурів із гіпофункцією щитоподібної залози при фізичному навантаженні, стресі та їх поєднанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Н. Г. Побігун ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

С 600

Солдатова Є. О.

Фармакологічне дослідження простатопротекторної дії супозиторіїв з фітоекстрактами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Є. О. Солдатова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 22 с.

Т 508

Тозюк О. Ю.

Пошук та вивчення речовин з актопротекторною дією серед нових похідних 5-R-тіо-тетразоло[1,5-с]хіназоліну (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. Ю. Тозюк ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с.

14.03.06 ТОКСИКОЛОГІЯ

М 152

Макаров О. О.

Порушення мікроелементного складу крові у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю та ендоксикозом на фоні застосування діалізних технологій лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 “Токсикологія” / О. О. Макаров ; Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя. – Київ, 2016. – 23 с.

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Т 545

Толстяк Я. Ф.

Клініко-імунологічна діагностика антитілозалежних механізмів у хворих на системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Я. Ф. Толстяк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 20 с.

Ш 959

Шуляк М. А.

Імунопатогенез поліпозного риносинуситу у поєднанні з цілорічним алергічним ринітом, імунокорекція та імунореабілітація хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / М. А. Шуляк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 19 с.

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

Ц 850

Цуканов Д. В.

Морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в нормі та після введення платифіліну і прозерину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Д. В. Цуканов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 20 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

П 885

Пуль-Лузан В. В.

Розробка складу та технології препарату місцевої дії для лікування верхніх дихальних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. В. Пуль-Лузан ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

Х 170

Халавка М. В.

Розробка мазі з екстрактом солодки для лікування ранового процесу та інфекційно-алергічних захворювань шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / М. В. Халавка ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

К 492

Клименко Л. Ю.

Комплексний підхід до розробки та валідації методик кількісного визначення аналітів у біологічних рідинах в хіміко-токсикологічному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія / Л. Ю. Клименко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 44 с.

К 630

Комарицький І. Л.

Розробка та верифікація методик контролю якості таблеток верапамілу, амлодипіну та ніфедипіну для монографій ДФУ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / І. Л. Комарицький ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 23 с.

Л 332

Лебедин А. М.

Хіміко-токсикологічне дослідження хлоропіраміну гідрохлориду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / А. М. Лебедин ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 23 с.

Р 510

Римар М. В.

Комплексоутворення німесуліду, мелоксикаму, ібупрофену з високомолекулярними сполуками та модифікація розчинності субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. В. Римар ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 23 с.

С 444

Скорина Д. Ю.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4]триазино[2,3-с]хіназолін-6-іл)карбонових кислот та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Д. Ю. Скорина ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 26 с.

Ц 610

Цимбаліста Ю. А.

Порівняльне фармакогностичне дослідження представників роду Helianthus L. соняшника однорічного та соняшника бульбистого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. А. Цимбаліста ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 23 с.

Ю 995

Ющишена О. В.

Фармакогностичне вивчення надземної частини вітексу священного (Vitex agnus-castus L.) та вітексу коноплевидного (V. cannabifolia Sieb) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Ющишена ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.

16.00.11 ПАРАЗИТОЛОГІЯ

К 754

Коцина С. С.

Клінічне значення гонадотропних гормонів гіпофіза та статевих гормонів при хронічному токсоплазмозі у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 16.00.11 “Паразитологія” / С. С. Коцина ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2016. – 22 с.[:]