[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 5[:]

[:uk]03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

М 184
Малєєва Г. В.
Модуляція функції та експресії гліцинових рецепторів у різних клітинних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / Г. В. Малєєва ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 23 с.

03.00.16 ЕКОЛОГІЯ

К 900
Кулагін О. О.
Еколого-гігієнічна оцінка та регламентація вмісту нафтопродуктів у чорноземному ґрунті і шляхи його біологічної ремедіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.16 “Екологія (медичні науки)” / О. О. Кулагін ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Б 179
Базюта Л. З.
Обгрунтування профілактики, ранньої діагностики та лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. З. Базюта ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – Київ, 2017. – 19 с.

Д 329
Дем’яненко Л. В.
Оптимізація методів діагностики та лікування доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Л. В. Дем’яненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

М 180
Маланчук О. Б.
Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів в терміні 22-28 тижнів, ускладнених передчасним розривом плодових оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Б. Маланчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 17 с.

Н 602
Нігуца І. П.
Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. П. Нігуца ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 19 с.

Р 159
Радько В. Ю.
Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. І. Радько ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с.

Т 190
Таран О. А.
Цервікальна неоплазія: прогностично-діагностичні критерії моніторингу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. А. Таран ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти імені П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 36 с.

Т 350
Терехов В. А.
Диференційований підхід до хірургічного лікування міоми матки великих розмірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. А. Терехов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с.

Т 484
Ткачик С. Я.
Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. Я. Ткачик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 36 с.

Ш 196
Шамрай В. А.
Поєднана патологія геніталій у жінок постменопаузального періоду: діагностика і тактика хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. А. Шамрай ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – 36 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

К 930
Курбан М. М.
Гелікобактерна інфекція та рівень гомоцистеїну у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з Helicobacter Pylori асоційованим гастритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. М. Курбан ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

М 192
Малиновська О. Я.
Особливості внутрішньосерцевої, периферичної гемодинаміки, ендотеліальної функції судин і сомато-вегетативних змін у жінок з есенціальною гіпертензією при клімакретичному синдромі та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. Я. Малиновська ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

О-542
Олійник Т. В.
Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, коморбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення клініко-патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Т. В. Олійник ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

Ф 436
Фероз Шах
Оптимізація комплексної терапії ендотеліальної дисфункції у хворих на стабільну стенокардію напруги поєднану з пухлинними захворюваннями молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Шах Фероз ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2016. – 24 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

А 665
Андрющенко Д. В.
Мультидисциплінарний принцип діагностики та сучасної хірургічної тактики при гострому панкреатиті та його місцевих ускладненнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. В. Андрющенко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 40 с.

Б 125
Бабій О. М.
Діагностика та хірургічне лікування хронічного панкреатиту на етапах фіброзної трансформації підшлункової залози (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. М. Бабій ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

Б 610
Білай А. І.
Ефективність модифікованої тотальної екстраперитонеоскопічної пластики у лікуванні пахвинної грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. І. Білай ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2017. – 22 с.

Б 613
Білоокий О. В.
Особливості діагностики та лікування жовчного перитоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Білоокий ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 24 с.

В 461
Вільданов С. Р.
Диференційна діагностика, лікування та профілактика ранніх ускладнень після трансплантації нирки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. Р. Вільданов ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2017. – 19 с.

Г 199
Гапонов І. В.
Діагностика та лікувальна тактика при дивертикулярній хворобі товстої кишки з ускладненнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. В. Гапонов ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 24 с.

К 293
Кателян О. В.
Особливості профілактики ускладнень та лікування операційних ран у пацієнтів з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Кателян ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24 с.

К 596
Койчев Є. А.
Обґрунтування хірургічної тактики лікування хворих з розповсюдженим гнійним перитонітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. А. Койчев ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Н 571
Нетков А. Д.
Роль та місце малоінвазивних операцій у діагностиці та лікуванні хворих з обтураційною кишковою непрохідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. Д. Нетков ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

П 189
Парфентьєва Н. Д.
Функціональна пластика післяопераційних вентральних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Н. Д. Парфентьєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

П 301
Петрашенко І. І.
Обґрунтування відеолапароскопії при гострому апендициті у вагітних та технічні особливості її виконання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. І. Петрашенко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

П 325
Пімахов В. В.
Діагностика та хірургічне лікування ушкоджень органів грудної клітки, поєднаних з черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Пімахов ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2017. – 23 с.

Щ 950
Щукін С. П.
Хірургічне лікування хворих з тромботичними ускладненнями при тяжких формах варикозної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. П. Щукін ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – Київ, 2017. – 22 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

С 170
Самарський І. М.
Хірургічна профілактика інсульту при атеросклеротичному ураженні сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / І. М. Самарський ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

П 140
Паламар О. І.
Особливості діагностики та хірургічного лікування краніофаціальних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. І. Паламар ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. – Київ, 2017. – 40 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

П 844
Прохач А. В.
Прогнозування, профілактика та лікування гематологічної токсичності системної терапії раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / А. В. Прохач ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.08 ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ ТА ШТУЧНІ ОРГАНИ

Я 499
Якушев А. В.
Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в комплексі консервативного лікування рефрактерної форми серцевої недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / А. В. Якушев ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2017. – 23 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

В 210
Ватаманеску Л. І.
Обгрунтування комплексних методів лікування дітей з хронічним колостазом, обумовленого вродженими вадами ободової кишки (експериментальне-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Л. І. Ватаманеску ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Б 612
Білик Г. А.
Клінічне значення показників ризику ремоделювання дихальних шляхів при бронхіальній астмі у школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Г. А. Білик ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 20 с.

М 695
Міхєєва Т. М.
Особливості функціонального стану серцево-судинної системи та мікроциркуляції у дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. М. Міхєєва ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 22 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

В 190
Василечко М. М.
Стан системи гемостазу та метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / М. М. Василечко ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

К 848
Крушинська Н. А.
Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у хворих з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну, можливості корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / H. A. Крушинська ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 20 с.

Т 454
Тітов Є. Ю.
Діагностична значимість спекл-трекінг ехокардіографії в оцінці структурно-функціонального стану лівих відділів серця у пацієнтів з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Є. Ю. Тітов ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2016. – 16 с.

Ш 670
Школовий В. В.
Кардіогемодинамічні та нейрогуморальні особливості перебігу артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, та можливості медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. В. Школовий ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 23 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 

Б 839
Борщов С. П.
Диференційна діагностика та комплексна інтенсивна терапія хворих на менінгоенцефаліти з використанням інтратекальних методів (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби“, 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / С. П. Борщов ; НАМН України, Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. – Київ, 2017. – 41 с.

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

П 346
Пісоцька К. О.
Клініко-патогенетичні особливості неврологічних розладів у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / К. О. Пісоцька ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

В 290
Венгер О. П.
Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів (клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості, сучасні підходи до лікування та реабілітації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. П. Венгер ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 2017. – 40 с.

Ц 979
Цьона А. Р.
Особливості негативної симптоматики та нейрокогнітивного дефіциту у хворих на шизофренію в стадії ремісії (їх динаміка та корекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / А. Р. Цьона ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 2017. – 20 с.

Ш 645
Широков О. В.
Психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію, поєднану з кістковим туберкульозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. В. Широков ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 2017. – 20 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Є 302
Єгорова К. С.
Нейроофтальмологічні аспекти клінічного перебігу ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / К. С. Єгорова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Ш 255
Шаргородська І. В.
Роль біомеханічних властивостей фіброзної оболонки ока при аномаліях рефракції та кератоконусі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / І. В. Шаргородська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 38 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Є 804
Єршов Д. В.
Експериментально-клінічне обґрунтування тимчасового однобічного блокування наросткових зон у лікуванні фронтальних епіметафізарних деформацій колінного суглоба в дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Д. В. Єршов ; Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України. – Харків, 2017. – 23 с.

С 350
Сикал О. О.
Мінеральна щільність кістки, ризик перелому та репаративний остеогенез у разі цукрового діабету 2 типу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. О. Сикал ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2017. – 18 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

В 199
Васько А. А.
Вдосконалення діагностики та лікування каріозних уражень зубів у дітей які проживають в низинній частині ендемічної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. А. Васько ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 19 с.

Д 474
Дирик В. Т.
Обґрунтування профілактики та лікування захворювань пародонта у працівників, контактуючих з пестицидами в умовах закритого та відкритого грунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Т. Дирик ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

Д 810
Дуда О. В.
Клініко-лабораторна оцінка ефективності профілактики і лікування захворювань тканин пародонта у дітей з соматичними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Дуда ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 19 с.

І-481
Ільницький Я. М.
Кісткова пластика альвеолярного відростка та піднебіння комбінованим трансплантатом у дітей з вродженими незрощеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Я. М. Ільницький ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

К 723
Костишин А. Б.
Тимчасові незнімні конструкції в перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні пацієнтів із зниженням висоти прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Б. Костишин ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

М 483
Мельничук В. В.
Профілактика та реабілітація стоматологічних хворих з недиференційованою дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. В. Мельничук ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 24 с.

Р 491
Рівіс О. Ю.
Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних аномалій та деформацій з використанням скелетної опори на мініімплантати (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. Ю. Рівіс ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 20 с.

Т 342
Тепла Т. О.
Особливості перебігу, лікування і профілактики захворювань тканин пародонта у пацієнтів з ураженням міжхребцевих дисків шийного відділу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. О. Тепла ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 21 с.

Х-734
Холодняк О. В.
Лікування, профілактика та прогнозування локалізованих запальних захворювань тканин пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Холодняк ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 20 с.

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

В 457
Вілсон Д. І.
Променева діагностика та ехоконтрольоване черезшкірне дренування абсцесів печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Д. І. Вілсон ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

А 211
Аврамчук О. В.
Ефективність застосування інтенсивних короткострокових режимів хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. В. Аврамчук ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмонол. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2016. – 19 с.

С 309
Сем’янів І. О.
Комплексне лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від супутньої патології гепато-панкреато-біліарної системи та поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / І. О. Сем’янів ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмонол. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Чернівці, 2017. – 18 с.

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

К 772
Кравченко Н. К.
Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів у вагітних: особливості діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Н. К. Кравченко ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2017. – 16 с.

Х-227
Харченко-Севрюкова Г. С.
Особливості перебігу патологічних процесів ротової порожнини у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Г. С. Харченко-Севрюкова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – Київ, 2016. – 18 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

А 861
Артеменко В. Ю.
Періопераційне забезпечення прохідності дихальних шляхів при хірургічному лікуванні хворих з флегмоною шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / В. Ю. Артеменко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 20 с.

Б 839
Борщов С. П.
Диференційна діагностика та комплексна інтенсивна терапія хворих на менінгоенцефаліти з використанням інтратекальних методів (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби”, 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / С. П. Борщов ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – Київ, 2017. – 41 с.

С 609
Солярик С. О.
Післяопераційна епідуральна контрольована пацієнтом аналгезія у хворих після абдомінальних та ортопедичних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / С. О. Солярик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с.

Ч-421
Чемерис Ю. О.
Передопераційна підготовка та післяопераційна інтенсивна терапія дітей раннього віку з хірургічною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Ю. О. Чемерис ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2017. – 24 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Ч-151
Чайка А. О.
Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / А. О. Чайка ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2017. – 21 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

Н 163
Нагієва С. А.
Синдром подразненого кишківника: клініко-морфологічна характеристика різних варіантів перебігу, особливості їх патогенезу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / С. А. Нагієва ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 18 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

А 640
Ананьєва О. В.
Вдосконалення гігієнічної оцінки забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. В. Ананьєва ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 20 с.

А 987
Ашурова Н. В.
Гігієнічна оцінка рівня радіотривожності населення України та наукове обгрунтування заходів щодо її мінімізації у пізній фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. В. Ашурова ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 20 с.

Д 131
Давиденко Г. М.
Гігієнічна оцінка небезпеки здоров’ю населення від забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Г. М. Давиденко ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 21 с.

Д 444
Дідик Н. В.
Обґрунтування гігієнічного нормативу магнітного поля (50 Гц), що створюється кабельними лініями електропередачі в населених місцях (експериментальні дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. В. Дідик ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 20 с.

М 855
Мотрук І. І.
Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / І. І. Мотрук ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2017. – 20 с.

Ц 610
Цимбалюк С. М.
Гігієнічна оцінка впливу канцерогенних речовин атмосферного повітря на формування захворюваності на рак щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. М. Цимбалюк ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2017. – 21 с.

14.02.02 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

Ш 957
Шуль У. А.
Епідеміологічні особливості гарячки Західного Нілу та оптимізація системи епідеміологічного нагляду на ендемічних територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 “Епідеміологія” / У. А. Шуль ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Д 849
Дуфинець В. А.
Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. А. Дуфинець ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 44 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

В 194
Васильчишина А. В.
Топографо-анатомічні особливості сідничної ділянки в перинатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / А. В. Васильчишина ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 21 с.

Г 200
Гарапко Т. В.
Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. В. Гарапко ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

Г 564
Гненна В. О.
Морфометричні параметри щитоподібної залози практично здорових чоловіків і жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. О. Гненна ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20 с.

С 447
Скорук Р. В.
Морфологічне обгрунтування застосування нових видів хірургічного шовного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Р. В. Скорук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 19 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

К 499
Кліщ М. І.
Особливості нейродинамічних і психофізіологічних функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / М. І. Кліщ ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

Я 490
Якубець О. І.
Функціонування No-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / О. І. Якубец ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2017. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Д 729
Драчук К. О.
Роль сірководню в порушенні функцій серця і судин при старінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / К. О. Драчук ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 2016. – 24 с.

П 380
Плегуца І. М.
Імунологічні та гуморально-метаболічні аспекти патогенезу травматичної хвороби при гострій механічній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / І. М. Плегуца ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2017. – 21 с.

Я 661
Янчевський О. В.
Вплив ліпополісахаридів бактерій роду Shigella на секреторну активність, метаболізм та апоптоз Т-лімфоцитів крові людини in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Янчевський ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2017. – 19 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Ж 860
Жукова Н. О.
Експериментальна фармакокінетика 3-алкокси-1,4-бенздіазепін-2-она (етоксозепама) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. О. Жукова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 18 с.

К 128
Кавушевська Н. С.
Фармакологічне дослідження гелю на основі лізоциму для лікування гінгівітів та стоматитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. С. Кавушевська ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2017. – 20 с.

М 559
Мєшкова Н. О.
Протипухлинна активність та механізми дії похідних хіназоліну (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. О. Мєшкова ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – Київ, 2017. – 24 с.

О-951
Очеретнюк А. О.
Експериментальне обгрунтування корекції колоїдно-гіперосмолярним розчином HAES-LX 5% функціонального стану легень в умовах опікового шоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / А. О. Очеретнюк ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

С 384
Сініцина О. С.
Фармакологічне дослідження нових вагінальних лікарських форм для корекції гіпоестрогенових станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. С. Сініцина ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

Ч-755
Чорна Н. С.
Фармакологічне обґрунтування застосування густого екстракту з листя берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) для лікування діабетичної нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. С. Чорна ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с.

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

Р 692
Романіна Д. М.
Розробка складу, технології і біофармацевтичне вивчення м’яких лікарських засобів з празіквантелом для терапії акнеподібних дерматозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Д. М. Романіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 25 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

В 581
Власов С. В.
Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-заміщених тієно[2,3-d]піримідинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. В. Власов ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 40 с.

В 611
Вовк Г. В.
Фітохімічне дослідження продуктів комплексної переробки шавлії лікарської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Г. В. Вовк ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 23 с.

Г 718
Горяча Л. М.
Фармакогностичне вивчення амброзії полиностої (Ambrosia artemisiifolia L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Л. М. Горяча ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

К 203
Каплаушенко Т. М.
Пошук біологічно активних сполук серед 5-(хінолін-2-іл, 2-гідроксихінолін-4-іл)- 4-R-тіо-1,2,4-тріазолів та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Т. М. Каплаушенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

К 604
Количев І. О.
Фітохімічне вивчення пагонів та листя чорниці звичайної, створення на його основі лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / І. О. Количев ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 22 с.

К 846
Крутських А. А.
Фармакогностичне дослідження льонку звичайного (Linaria Vulgaris mill.) трави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. А. Крутських ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 21 с.

К 959
Кучер Т. В.
Хіміко-токсикологічне дослідження глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Т. В. Кучер ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с.

Л 384
Лега Д. О.
Синтез та біологічна активність конденсованих 2-аміно-3-R-4H-піранів на основі 1-етил-1H-2,1-бензотіазин-4(3H)-он 2,2-діоксиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія і фармакогнозія” / Д. О. Лега ; Нац. фармац. ун-т.– Харків, 2017. – 24 с.

Л 465
Ленчик Л. В.
Комплексне фармакогностичне вивчення сировини рослин родини розові та отримання фітозасобів на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакологія” / Л. В. Ленчик ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 42 с.

М 218
Малюгіна О. О.
Фармакологічне дослідження каротиноїдовмісних видів і сортів роду Tagetes L.та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. О. Малюгіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Б 273
Баскіна В. В.
Оптимізація сімейного функціонування жінок після первинного психотичного епізоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / В. В. Баскіна ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2017. – 20 с.

К 419
Кіосєва О. В.
Медико-психологічна характеристика та психопревенція адаптаційних порушень у студентської молоді (симптоматологія, патоперсонологія, адиктивний фон, копінг-стратегії, генодиспозиційна комунікація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. В. Кіосєва ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2017. – 40 с.

С 130
Савіна М. В.
Порушення здоров’я сім’ї та аддиктивна поведінка у жінок (механізми формування, взаємозв’язки, система психологічної корекції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / М. В. Савіна ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2017. – 44 с.

Ш 670
Шкода К. В.
Дезадаптація членів сім’ї хворого на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / К. В. Шкода ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2017. – 20 с.[:]