[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №1 [:]

[:uk]
54 Хімія
547
М 642
Миронович Л. М. Біоорганічна хімія (тестові завдання) : навч. посіб. / Л. М. Миронович, О. П. Манжос. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2015. – 191 с.
Навчальний посібник охоплює теоретичний і практичний матеріал основних розділів курсу хімії і містить різні за функціональним призначенням завдання. Їх використання сприяє актуалізації і систематизації знань, розвитку інтелектуального потенціалу.

Посібник рекомендований для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Біоорганічна хімія
611 Анатомія
611.7
Р 982
Рябоконь Е. Н. Височно-нижнечелюстной сустав человека: внутрисуставной диск, суставная капсула, связки : монография / Е. Н. Рябоконь. – Харьков, 2004. – 108 с. – (Из колыбели Харьковской стоматологической школы).
В книге представлены современные данные о морфогенезе, структуре, функции и биомеханике костного элемента височно-нижнечелюстного сустава, а именно внутрисуставного диска, суставной капсулы, связок и синовиальной жидкости. Уделено внимание возрастным изменениям этих элементов сустава. Подробно рассмотрены функции внутрисуставного диска.

Книга предназначена для врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, анатомов, физиологов, студентов, интернов и врачей смежных специальностей, интересующихся проблемами височно-нижнечелюстного сустава.

Височно-нижнечелюстной сустав человека: внутрисуставной диск, суставная капсула, связки : монография
611.7
Р 982
Рябоконь Е. Н. Височно-нижнечелюстной сустав человека: головка нижней челюсти : монография / Е. Н. Рябоконь. – Харьков, 2006. – 109 с. – (Из колыбели Харьковской стоматологической школы).
В книге представлены современные данные о морфогенезе, структуре, функции и биомеханике костного элемента височно-нижнечелюстного сустава, а именно головки нижней челюсти. Уделено внимание возрастным изменениям этого элемента сустава.

Книга предназначена для врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, анатомов, физиологов, студентов, интернов и врачей смежных специальностей, интересующихся проблемами височно-нижнечелюстного сустава.

Височно-нижнечелюстной сустав человека: головка нижней челюсти : монография
612 Фізіологія
612.6.05
К 961
Кушинська М. Є. Генетика: історичні аспекти розвитку : навч. посіб. / М. Є. Кушинська, З. Д. Воробець. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 167 с.
Навчальний посібник містить найважливіші відомості про основні етапи розвитку генетики від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено вченим, які зробили видатні внески в розвиток уявлень про спадковість та мінливість.

Для студентів медиків і біологів вищих навчальних закладів.

Генетика: історичні аспекти розвитку
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.2:34
З-33
Запобігання корупції у закладах охорони здоров’я. Нове антикорупційне законодавство / упоряд. : А. М. Олійник, І. А. Баєв, Т. І. Панішко. – Львів : [б. в.], 2015. – 104 с. – (Бібліотека головного лікаря та голови профкому закладу охорони здоров’я ; Вип. 10).
Використані нормативно-правові акти станом на 01.09.2015 року.

Випуск № 10 серії «Бібліотека головного лікаря та голови профкому закладу охорони здоров’я» містить нові акти антикорупційного законодавства.

Зокрема Закон України «Про запобігання корупції» визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Збірник рекомендований для практичного використання усіма працівниками закладів та органів охорони здоров’я.

Запобігання корупції у закладах охорони здоров’я. Нове антикорупційне законодавство
614.2
М 545
Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги : навч.-метод. посіб. для керівників центрів первинної медичної допомоги, лікарів загальної практики – сімейних лікарів / [М. К. Хобзей, Т. М. Донченко, О. В. Худошина та ін.]. – Київ : Наша родина плюс, 2014. – 132 с.
Питання методології написання сімейними лікарями локальних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини є важливим кроком у механізмі реалізації надання якісної, доступної та ефективної медичної допомоги відповідно до вимог медико-технологічних документів, затверджених МОЗ України.

Даний посібник підготовлено мультидисциплінарною командою фахівців для лікарів, які надають первинну медичну допомогу, з метою покращення розуміння методології написання локальних протоколів медичної допомоги.

В посібнику представлені приклади (варіанти) написання локальних протоколів медичної ддопомоги “Артеріальна гіпертензія” та “Туберкульоз”.

Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги : навч.-метод. посіб. для керівників центрів первинної медичної допомоги, лікарів загальної практики - сімейних лікарів
615 Фармація. Фармакологія
615.26
Б 281
Батечко С. А. Коллаген (INVENTIA POLISH TECHNOLOGES) Эликсир красоты и здоровья : монография / С. А. Батечко, Т. А. Андриюк. – Киев : Червона Рута-Турс, 2006. – 199 с.
Книга посвящена одному из самых малоизученых, но чрезвычайно важных разделов медицины – соединительной ткани и ее основной структурной составляющей – коллагену. Представлены механизмы функционирования межклеточного матрикса, его роль в обеспечении жизнедеятельности тканей, органов и систем человеческого организма. Даны характеристика и механизм действия уникального продукта “КОЛЛАГЕН НАТУРАЛЬНЫЙ INVENTIA – ФОРМУЛА Q 5-26°” фирмы “INVENTIA POLISH TECHNOLOGES” (Польша). Представлено значение коллагена в развитии принципиально нового направления в мировой косметологии – воздействие на причину старения кожи, а также его практическое применение при повреждениях и заболеваниях кожи и ее придатков. Приведен опыт применения натурального коллагена формулы Q 5-26° в медицинской практике дерматологов, терапевтов, травматологов, стоматологов, хирургов, офтальмологов, гериатров и семейных врачей для профилактики и биокоррекции различных хронических заболеваний.

Предназначена для специалистов салонов красоты и косметологических центров, медицинских работников, спортивных врачей, людей ведущих здоровый образ жизни и лиц, принимающих участие в оздоровительных программах.

 Коллаген (INVENTIA POLISH TECHNOLOGES) Эликсир красоты и здоровья : монография
615.27
Б 447
Беляев А. В. Связующая (бриджинг) терапия антикоагулянтами в анестезиологии и интенсивной терапии : [руководство] / А. В. Беляев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : КИМ, 2014. – 95 с.
Данное руководство характеризует практику связующей (бриджинг) терапии гепаринами у пациентов, принимающих непрямые и новые пероральные антикоагулянты, в периоперационный период и при интенсивной терапии.

Предназначено для анестезиологов, хирургов, терапевтов, врачей иных специальностей, использующих в своей клинической практике антикоагулянты.

Связующая (бриджинг) терапия антикоагулянтами в анестезиологии и интенсивной терапии
615.322
Г 858
Грицик А. Р. Перспективи використання рослин роду Рута у медицині та фармації / А. Р. Грицик, М. В. Мельник. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 33 с.
В монографії наведено дані про розповсюдження, хімічний склад, фармакологічну дію та медичне застосування рослин роду Рута; досліджено морфолого-анатомічні діагностичні ознаки трави рути, які використані при ідентифікації лікарської рослинної сировини. На основі проведених фенологічних та агротехнічних досліджень, встановлено можливість акліматизації та інтродукції рути садової в умовах Прикарпаття.

Встановлені показники якості сировини рути садової як перспективного джерела біологічно активних речовин. Для провізорів, лікарів-фітотерапевтів, наукових працівників, студентів медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, заготівельників сировини та осіб, які цікавляться лікарськими рослинами.

Перспективи використання рослин роду Рута у медицині та фармації
616 Патологія. Клінічна медицина
616-002.5
П 303
Петренко В. І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз / ВІЛ : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / В. І. Петренко, М. Г. Долинська, О. М. Разнатовська. – [Київ] : [ДКС центр], [2015]. – 112 с.
Навчальний посібник складено згідно з робочою програмою з фтизіатрії для студентів та лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації, лікарів сімейної медицини й амбулаторно-поліклінічної допомоги і призначено для самостійної роботи при підготовці до практичних занять. Посібник може також використовуватися як довідник лікарями вузьких спеціальностей (хірургами, травматологами, гінекологами, урологами, невропатологами, офтальмологами, дерматологами, стоматологами, інфекціоністами тощо) для розв’язування діагностичних питань.

У посібнику представлено основні клінічні прояви позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-позитивних і ВІЛ-негативних хворих, принципи діагностики та диференціальної діагностики, а також специфічні підходи до лікування захворювання різної локалізації.

Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз
616-056.3
Я 474
Яковлева О. О. Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів у лікуванні алергічних захворювань : навч. посіб. для студ. мед. та фармац. вузів, лікарів-інтернів / О. О. Яковлева, Р. П. Барало. – [3-тє вид.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 116 с.
У навчальному посібнику розглянуто клініко-фармакологічні аспекти застосувань антигістамінних засобів, особливості їх клінічної ефективності та фармакобезпеки. Поряд з патофізіологічними механізмами атопії, у книзі висвітлюється сучасна методика такого лікування та профілактика основних алергічних захворювань, а представлені засоби самоконтролю поліпшують сприйняття та засвоєння.

Для студентів медичних та фармацевтичних факультетів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів та викладачів.

Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів у лікуванні алергічних захворювань
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12
И 74
Инфекционный эндокардит / под ред.: А. И. Дядыка, А. Э. Багрия, Е. А. Дядык. – Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2015. – 167 с.
В монографии представлены основные положения, касающиеся проблемы инфекционного эндокардита, включая представления об этиологии и патогенезе, патоморфологии, номенклатуре, классификации и подходах к диагностике. Особое внимание уделено эхокардиографической диагностике данного заболевания. Детально обсуждаются вопросы клинической картины инфекционного эндокардита, включая поражения почек, нервной системы, кожи и мягких тканей, системные эмболии, сердечную недостаточность, правосторонний инфекционный эндокардит, инфекционный эндокардит на фоне протезированных клапанов и внутрисердечных имплантированных устройств. Разбираются вопросы антимикробной химиотерапии при разных вариантах заболевания, а также вопросы антитромботической профилактики, показания к хирургическому лечению. Монография предназначена для врачей общей практики – семейной медицины, терапевтов, кардиологов, нефрологов, неврологов, кардиохирургов, врачей-курсантов и интернов. Инфекционный эндокардит
616.12-008.331
К 939
Курята А. В. Артериальная гипертензия при хронической болезни почек / А. В. Курята, А. В. Черкасова. – Днепропетровск : Герда, 2015. – 79 с.
В монографии определены основные термины и понятия, используемые для характеристики функционального состояния почек, представлены наиболее обоснованные с точки зрения доказательной медицины и применения в широкой клинической практике методы оценки функции почек для стратификации риска и выбора медикаментозной антигипертензивной терапии. Изложенная в монографии информация может быть актуальной для студентов старших курсов, врачей-интернов, нефрологов, кардиологов, семейных врачей, терапевтов, а также врачей других специальностей, заинтересованных в данном вопросе. Артериальная гипертензия при хронической болезни почек
616.2 Хвороби органів дихання
616.2
С 202
Саркоидоз органов дыхания / [В. К. Гаврисюк, Г. Л. Гуменюк, Е. А. Меренкова и др.] ; под ред. В. К. Гаврисюка. – Киев : Велес, 2015. – 192 с.
В книге изложены сведения о заболеваемости, возможных причинах, патогенезе и клинических проявлениях саркоидоза органов дыхания, современные принципы диагностики и лечения, представленные в виде алгоритмов. Особое внимание уделено вопросам лучевой диагностики и дифференциальной диагностики с лимфаденопатиями и легочными диссеминациями другого происхождения. Дано обоснование показаний к применению инвазивных методов исследования с целью верификации диагноза. Изложены показания и режимы терапии глюкокортикостероидами, иммуносупрессантами и другими препаратами первой и второй линии. В качестве приложения представлен оригинальный текст Унифицированного клинического протокола первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи «Саркоидоз», разработанного с участием авторов книги. Книга предназначена для пульмонологов, фтизиатров, терапевтов, семейных врачей, рентгенологов. Саркоидоз органов дыхания
616.24-002.5
С 736
Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : метод. рек. (101.15/198.15) / уклад. : О. С. Шальмін, О. М. – Київ : [б. в.], 2015. – 19 с.
У методичних рекомендаціях запропоновано удосконалення способу діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом розрахунку за показниками лейкограми периферичної крові комплексу інтегральних гематологічних індексів імунологічної толерантності організму. Представлені результати наукових досліджень є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету «Дослідження динаміки стану імунітету, встановлення критеріїв порушення та розробка своєчасної корекції у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної фази лікування».

Методичні рекомендації призначені для лікарів-фтизіатрів протитуберкульозних закладів України.

Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень
616.3 Хвороби органів травлення
616.34
А 351
Азарский И. Н. Аппендицит. Кн. XX / И. Н. Азарский, А. А. Азарская ; под ред. И. Н. Азарского. – Хмельницкий, 2015. – 40 с.
В монографии представлен многолетний опыт авторов по лечению больных с острым и хроническим аппендицитом. Описаны клинические проявления, диагностика аппендицита, характер осложнений, методы их распознавания и предупреждения, социальная и психологическая реабилитация в послеоперационном периоде (особенно у беременных женщин). Приведены краткие сведения о хирургической анатомии, технике операции при аппендиците, профилактике и лечению осложнений в послеоперационном периоде. Изложен метод изготовления и применения активного дренажа из послеоперационной раны (разработанный авторами данной монографии), обоснованы показания и противопоказания к его применению, изложено воздействие лекарственных веществ на течение раневого процесса. Монография предназначена для хирургов, а также необходима для врачей-интернистов, студентов медицинских университетов IV уровня аккредитации, психологам и специалистам социальной сферы структур управления в государстве. Аппендицит
616.31 Стоматологія
616.314-089.843
І-291
Іде С. Введення у роботу із Стратегічними Імплантатами® : монографія / С. Іде, Я. Е. Варес, А. Іде. – 2-е вид. – Munich : International Implant Foundation, 2015. – 82 с.
З передмови до видання :
«Книга містить відповіді на запитання як допомогти пацієнтам з атрофією щелеп, пародонтальною патологією, цукровим діабетом, як зробити це одночасно з видаленням зубів швидко, ефективно та безпечно.Завдяки появі Стратегічних Імплантатів® з’явилась можливість лікувати пацієнтів швидше та ефективніше. Найбільш складні клінічні ситуації стали легкими у вирішенні за рахунок дотримання чіткого і прогнозованого протоколу».
Автор передмови д-р О. Кізім.
Введення у роботу із Стратегічними Імплантатами
616.31
С 817
Стоматологічні новини. Вип. 11-12 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії” з нагоди 100-річчя з дня народження першого декана стоматологічного факультету та першого завідувача кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ ЛНМУ імені Данила Галицького професора О. В. Коваля. – Львів, 2012–2013. – 108 с.
В науково-медичному виданні подаються матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження першого декана стоматологічного факультету та першого завідувача кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ ЛНМУ імені Данила Галицького професора О. В. Коваля. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії”
616.31
С 817
Стоматологічні новини. Вип. 13 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей” з нагоди 95-річчя з дня народження першого завідувача кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького професора Любомири Луцик. – Львів, 2014. – 122 с.
В науково-медичному виданні подаються матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 95-річчя з дня народження першого завідувача кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького професора Любомири Луцик. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей”
616.31
С 817
Стоматологічні новини. Вип. 14 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми стоматології”, присвяченої 90-річчю з дня народження доктора медичних наук, професора Евальда Яновича Вареса. – Львів, 2015. – 109 с.
В науково-медичному виданні подаються матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю з дня народження доктора медичних наук, професора Евальда Яновича Вареса. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми стоматології”
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.831
Д 498
Дитячий церебральний параліч, надбана слабкорозумовість та педагогічна занедбаність. Кн. ХІХ / І. М. Азарський, О. О. Азарська, С. В. Михайлова [та ін.]. – Хмельницький : [б. в.], 2015. – 160 с.
Монографія «Дитячий церебральний параліч, надбана слабкорозумовість та педагогічна занедбаність» буде допомогою для невропатологів, нейрохірургів, сімейних лікарів, педагогів, психологів, дефектологів, логопедів, вихователів, студентів медичних та педагогічних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, студентів медичних та педагогічних коледжів, батьків, працівників структур управління та керівників установ освіти та інших галузей соціальної сфери в державі. Дитячий церебральний параліч, надбана слабкорозумовість та педагогічна занедбаність
616.831
К 637
Комплексна реабілітація інвалідів : монографія. Кн. XVIII / І. М. Азарський, О. О. Азарська, Л. В. Бірюк [та ін.] ; за ред. І. М. Азарського. – Хмельницький : [б. в.], 2015. – 299 с.
Монографія ґрунтується на досвіді багаторічної роботи авторів із дітьми та дорослими, хворими на церебральний параліч, остеохондроз, набуте слабоумство, а також з тими, які мають черепно-мозкові травми, та з педагогічно занедбаними дітьми. У дослідженні наведено наукове та практичне обґрунтування успіху в лікуванні цих захворювань шляхом систематизованого, комплексного, а, головне, індивідуального підходу до лікувально-реабілітаційних і педагогічних заходів. Монографія є корисною для професійного становлення студентів медичної, педагогічної та соціальної сфери навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Комплексна реабілітація інвалідів
616.89
Ч-121
Чабан О. С. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології : монографія / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, Я. М. Несторович. – [2-е вид. випр. і доп.]. – Київ : [Медкнига], 2010. – 132 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У виданні узагальнено та систематизовано досвід лікарів-практиків і науковців у лікуванні психичних розладів, наркоманій та інших станів залежності. Особливий акцент зроблено на наданні невідкладної допомоги при цих станах. Видання розраховане на психіатрів, лікарів невідкладної допомоги, терапевтів, лікарів сімейної практики, слухачів кафедр системи післядипломної підготовки, студентів і викладачів медичних ВУЗів та лікарів інших спеціальностей практичної ланки охорони здоров’я. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-001.4
В 311
Вергун А. Р. Вибрані питання клінічної токсикології : навч. посіб. / А. Р. Вергун – Львів : [б. в.], 2015. – 136 с.
Наведена коротка характеристика клінічних проявів ужалень, укусів та інокуляцій деяких видів членистоногих; висвітлено питання діагностики та лікування. Також представлений опис “отруйного апарату” і токсикологічні дані про отрути деяких видів тропічних молюсків та змій; клінічні симптоми інокуляції; лікування укусів. Наведена коротка характеристика дії хімічної зброї; описано специфіку надання невідкладної кваліфікованої медичної допомоги. Вибрані питання клінічної токсикології
617.54
О-628
Опухоли и опухолеподобные образования грудной полости у детей / С. В. Весёлый, В. К. Литовка, К. В. Латышов [и др.]. – Краматорск : Друкарський дім, 2015. – 230 с.
Монография отражает 30-летний опыт лечения 423 детей с опухолями и опухолеподобными заболеваниями грудной полости. Представлены сведения о клинической картине различных новообразований, о современных методах диагностики опухолей и опухолеподобных заболеваний торакальной локализации. Авторами рассмотрены особенности комплексного лечения злокачественных опухолей (хирургический метод, лекарственная и лучевая терапия). Согласно современным протоколам разобраны вопросы лечения опухолей у детей в далеко зашедших стадиях, а также вопросы фитотерапии и диетотерапии при злокачественных новообразованиях. Обращено внимание на повышение онкологической настороженности по отношению к детям, в первую очередь педиатров и семейных врачей. Книга рассчитана на детских хирургов, общих хирургов, онкологов, педиатров, семейных врачей, врачей-интернов и студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений. Опухоли и опухолеподобные образования грудной полости у детей
617.54
Т 591
Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання : матеріали симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40-річчю заснування кафедри торакальної хірургії і пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ, 1-2 жовтня 2015 р. – Київ, 2015. – 68 с.
Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання
617.7 Офтальмологія
617.7-053.2
М 422
Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату : VI науково-практична конференція дитячих офтальмологів України з міжнародною участю : збірник праць, 18–19 черв. 2015 р., м. Львів. – Київ : Фенікс, 2015. – 202 с.
Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату
618 Гінекологія. Акушерство
618.1-006
О-752
Основні цитоморфологічні обєктивізовані диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника : метод. рек. / уклад. Л. С. Болгова, Т. М. Ярощук, Т. М. Туганова [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2015. – 15 с.
Основні цитоморфологічні обєктивізовані диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника
618.3
Т 157
Тактика ведения беременности и родов при различной патологии пуповины : учеб. пособие / [B. И. Бойко, Н. А. Иконописцева, И. Н. Никитина, В. Ю. Яблуновская]. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2015. – 54 с.
Рассмотрены вопросы раннего прогнозирования нарушений состояния пуповины и влияния на течение гестационного процесса и родов, своевременной диагностики патологии пуповины и оказания помощи во время беременности и на этапе веления родов при патологии пуповины  Учебное пособие рекомендовано для студентов-медиков, врачей-интернов специальности «Акушерство и гинекология» и врачей акушеров-гинекологов. Тактика ведения беременности и родов при различной патологии пуповины
[:]