Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. №2

[:uk]03.00.06 ВІРУСОЛОГІЯ

 

Ш 379

Шевчук В. О.

Роль системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів у патогенезі герпетичної та папіломавірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.06 “Вірусологія” / В. О. Шевчук ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

 

К 959

Кучмак О. Б.

Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / О. Б. Кучмак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 24 с.

 

П 305

Петров В. О.

Ключові мікроорганізми як потенційні ранні маркери неінфекційних захворювань людини, пов’язаних із харчуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / В. О. Петров ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 24 с.

 

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

 

М 127

Магорівська І. Б.

Антигенна специфічність і протеолітична активність антигістонових антитіл та їх вплив на проліферацію і життєздатність пухлинних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / І. Б. Магорівська ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2013. – 20 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

А 670

Анікін С. С.

Репродуктивне здоров’я жінок після ендохірургічного лікування ектопічної вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / С. С. Анікін ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 20 с.

 

Д 304

Демідова Н. С.

Акушерські аспекти вроджених вад розвитку і спадкових захворювань плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. С. Демідова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2015. – 20 с.

 

І 237

Івахнюк Ю. П.

Плацентарна дисфункція при внутрішньоутробному інфікуванні: діагностика та тактика ведення вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ю. П. Івахнюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

К 469

Кияненко В. А.

Плацентарна дисфункція у жінок з гіперандрогенією в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. А. Кияненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

 

К 603

Колесникова Т. М.

Диференційований підхід до реабілітації пацієнток після лапароскопічного лікування ендометріом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. М. Колесникова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

 

П 140

Палапа В. В.

Особливості діагностики та корекції набрякової форми передменструального синдрому у жінок раннього репродуктивного віку (клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. В. Палапа ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

 

П 240

Педаченко Н. Ю.

Репродуктивне здоров’я жінок з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. Ю. Педаченко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 32 с.

 

С 160

Салдадзе Б. Г.

Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Б. Г. Салдадзе ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 19 с.

 

С 896

Суліма Г. М.

Перитонеальні тазові спайки у жінок репродуктивного віку: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Г. М. Суліма ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 43 с.

 

Я 227

Яворський П. В.

Лейоміома матки на тлі ожиріння у поліморбідних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / П. В. Яворський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 36 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Л 332

Лебединська М. М.

Клініко-імунологічні аспекти та зміни якості життя у хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. М. Лебединська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

 

М 312

Масік Н. П.

Системні порушення метаболізму кісткової тканини у хворих різних вікових груп з хронічним обструктивним захворюванням легень та шляхи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Н. П. Масік ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2014. – 36 с.

 

М 360

Махаринська О. С.

Негоспітальна пневмонія у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості клініки та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. С. Махаринська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.

 

Ч-644

Чирва О. В.

Клінічні варіанти поєднання нейроциркуляторної дистонії і функціональних захворювань органів травлення та їх кореція у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. В. Чирва ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Г 940

Гула Г. В.

Особливості комплексного хірургічного лікування гострокровоточивих гастродуоденальних виразок у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Г. В. Гула ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 21 с.

 

К 350

Кемінь Р. В.

Апудоми підшлункової залози та шлунково-кишкового каналу: сучасні підходи до методів діагностики та хірургічного лікування хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. В. Кемінь ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

 

К 610

Колодій В. В.

Ефективність інноваційної ліфтингової технології в лапароскопічній хірургії гострого холецистита в осіб старших вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Колодій ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

Л 727

Лойко І. І.

Корекція гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хірургічному лікуванні хворих на виразкову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. І. Лойко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

С 136

Савон І. Л.

Діагностика та лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. Л. Савон ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2014. – 40 с.

 

С 674

Сотников А. В.

Комплексне хірургічне лікування хворих на анаеробну неклостридіальну інфекцію тазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Сотников ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2014. – 18 с.

 

Р 885

Русин В. В.

Методи реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Русин ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 37 с.

 

Ч-755

Чорномидз А. В.

Діагностика, прогнозування та профілактика розвитку важкого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / А. В. Чорномидз ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 24 с.

 

Ч-811

Чубар І. В.

Травматичні пошкодження дванадцятипалої кишки – діагностика, хірургічна тактика лікування (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / І. В. Чубар ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 16 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

 

А 500

Алієв Раміль Аріф оглу.

Повна артеріальна реваскуляризація у хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Раміль Аріф оглу Алієв ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2014. – 18 с.

 

П 295

Пєтков О. В.

Оптимізація лікувальної тактики у пацієнтів з активним інфекційним ендокардитом з урахуванням динаміки септичного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. В. Пєтков ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Ф 321

Федевич О. М.

Операція артеріального переключення в перші години життя у новонароджених з пренатально діагностованою транспозицією магістральних судин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / О. М. Федевич ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

Ч-247

Часовський К. С.

Застосування аутологічної пуповинної крові при корекції складних вроджених вад серця в умовах штучного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / К. С. Часовський ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. –К., 2014. – 22 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

А 180

Авазашвілі І. Д.

Діагностика і хірургічне лікування стенотичних уражень екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / І. Д. Авазашвілі ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 24 с.

 

К 959

Кучерук О. Є.

Травматичні ушкодження променевого нерва на різних рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. Є. Кучерук ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

Ц 610

Цимбалюк Ю. В.

Відновне нейрохірургічне лікування ушкоджень периферичних нервів із застосуванням довготривалої електростимуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Ю. В. Цимбалюк ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2014. – 40 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

І 190

Іванівська Т. С.

Злоякісно трансформовані кровотворні клітини-попередники при різних формах гемобластозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Т. С. Іванівська ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2015. – 20 с.

 

О-533

Олексенко В. В.

Оптимізація хірургічного лікування хворих на рак шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / В. В. Олексенко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 36 с.

 

Р 984

Рябцева О. Д.

Клініко-патологічні особливості та імуногістохімічний профіль серозного раку яєчника в індивідуальному прогнозі захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. Д. Рябцева ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К., 2015. – 20 с.

 

С 567

Совпель О. В.

Реконструкція діафрагми таза в хірургії раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. В. Совпель ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 40 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Г 610

Головатюк Д. В.

Діагностика та лікування кіст кісток у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Д. В. Головатюк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 22 с.

 

К 938

Курташ О. О.

Колостомія на етапах хірургічної корекції аноректальних вад розвитку у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. О. Курташ ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

М 342

Матіяш О. Я.

Реконструктивно-пластичні операції після обширних резекцій ободової кишки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. Я. Матіяш ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

 

Ч-498

Черняк І. С.

Хірургічне лікування діафізарних переломів стегнової кістки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / І. С. Черняк ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

А 575

Альошина О. К.

Стан ліпідного і вуглеводного обмінів і корекція їх порушень у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на різних етапах реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. К. Альошина ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 24 с.

 

В 536

Височина І. Л.

Основні механізми формування адаптаційних можливостей та підходи до корекції їх порушень у дітей – вихованців дитячих будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / І. Л. Височина ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 36 с.

 

І-237

Івахненко О. С.

Клініко-патогенетичні аспекти формування харчової алергії до білка коров’ячого молока у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. С. Івахненко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 32 с.

 

Ч-689

Чистякова Т. А.

Обгрунтування тактики лікувально-реабілітаційних заходів та вивчення їх ефективності при гострому отруєнні дітей комплексом нез’ясованих хімічних речовин політропної токсичної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Т. А. Чистякова ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2013. – 24 с.

 

Ч-871

Чуйко М. М.

Оптимізація перинатальної допомоги недоношеним новонародженим з групи ризику розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів: профілактика, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / M. M. Чуйко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 32 с.

 

Я 646

Яновська К. О.

Структурно-функціональні порушення біліарного тракту і підшлункової залози при реактивних артритах у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / К. О. Яновська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 23 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Ш 492

Шеремета О. М.

Гемодинамічні та метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю та їх фармакологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. М. Шеремета ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

Я 474

Яковлева Л. М.

Мультифокальний атеросклероз у хворих на ішемічну хворобу серця: генетичні чинники, клінічні прояви, прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Л. М. Яковлева ; Дніпропетровська мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 40 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

С 202

Саркисов А. А.

Неврологические аспекты проблемы оптимизации профессиональной деятельности врача-стоматолога : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.0.11 “Нервные болезни”, 14.01.14 “Стоматология” / А. А. Саркисов ; Ставропольский гос. мед. ун-т. – М., 2015. – 43 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

А 139

Абдряхімова Ц. Б.

Непсихотичні психічні розлади внаслідок значного порушення соматичного здоров’я на прикладі часткової втрати зору травматичного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Ц. Б. Абдряхімова ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2015. – 43 с.

 

К 480

Клебан К. І.

Хронобіологічні особливості непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / К. І. Клебан ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2015. – 18 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

А 139

Абдула Абдулсатар Мухаммад Джамшит.

Оптимізація діагностики та корекції акомодаційних порушень у хворих на первинну відкритокутову глаукому, з пресбіопією та різноманітними видами клінічної рефракції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Абдула Абдулсатар Мухаммад Джамшит ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 19 с.

 

К 170

Калашніков В. В.

Значення забезпеченості організму біотином у катарактогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / В. В. Калашніков ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 17 с.

 

К 683

Король А. Р.

Система диференційованих методів діагностики та лікування ексудативної форми вікової макулярної дегенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / А. Р. Король ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 31 с.

 

Н 643

Николюк А. М.

Ранні діагностичні критерії та лікування ендокринної офтальмопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / A. M. Николюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

П 303

Петренко О. В.

Посттравматичні дефекти допоміжного апарату ока (анатомо-функціональні та естетичні порушення, клініка, лікування і прогнозування ефективності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. В. Петренко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 35 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Б 158

Баєв В. В.

Експериментальне обгрунтування можливостей модульного ендопротезування в лікуванні дітей із пухлинами кісток, що утворюють колінний суглоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. В. Баєв ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 23 с.

 

Г 200

Гарбузняк І. М.

Ефективність комбінованого хірургічного лікування дітей з уродженою косорукістю в поєднанні з аномаліями кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. М. Гарбузняк ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 24 с.

 

Г 606

Голка Т. Г.

Рання діагностика кістково-суглобового туберкульозу (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Т. Г. Голка ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 20 с.

 

Д 649

Долуда Я. А.

Післятравматичні деформації субаксіальних сегментів шийного відділу хребта внаслідок компресійних та дистракційно-флексійних ушкоджень: діагностика, тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Я. А. Долуда ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 20 с.

 

М 120

Ма Конг.

Діагностика змін динамічного постурального балансу та основні принципи їх корекції у хворих з дегенеративними деформаціями хребта після поперекового спондилодезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Конг Ма ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2015. – 20 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Б 948

Бушма Н. В.

Клініко-експериментальне обґрунтування методу герметизації фісур постійних зубів з використанням високих концентрацій озону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. В. Бушма ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

В 310

Вербовська Р. І.

Клініко-лабораторне обгрунтування розробки лікувально-профілактичного комплексу для слизової оболонки ротової порожнини у пацієнтів з повною відсутністю зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. І. Вербовська ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

 

В 630

Воєвода О. О.

Ендогенна профілактика карієсу постійних зубів у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. О. Воєвода ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 18 с.

 

Г 142

Гайдук Р. В.

Хірургічне лікування ретенції та дистопії зубів при застосуванні гідроксиапатиту із заданими властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. В. Гайдук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика . – К., 2014. – 16 с.

 

І-321

Ізадхах Фаршад.

Комплексне лікування хронічних одонтогенних гайморитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Фаршад Ізадхах ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

 

К 563

Коваль Є. А.

Клініко-лабораторний аналіз формування групової направляючої функції та відтворення її в незнімному зубному протезуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Є. А. Коваль ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

К 603

Колесник Т. В.

Комплексна профілактика запальних захворювань пародонту у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. В. Колесник ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Л 298

Лахтін Ю. В.

Патогенетична роль солей важких металів у розвитку основних стоматологічних захворювань та корекція наслідків їх негативного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ю. В. Лахтін ; І-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 40 с.

 

Л 872

Лучинський М. А.

Стан стоматологічного здоров’я та адаптаційні можливості організму дітей із зубощелепними аномаліями в умовах поєднаної дії чинників антропогенного і природнього генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. А. Лучинський ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 36 с.

 

М 338

Матвійків Т. І.

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі системної антибіотикотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. І. Матвійків ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

 

М 916

Мусій-Семенців Х. Г.

Особливості профілактики карієсу молочних зубів у дітей раннього віку, що проживають у сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Х. Г. Мусій-Семенців ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 19 с.

 

М 917

Мустафаев Насими Мурсал оглы.

Состояние регионарного кровотока у пациентов с выраженной атрофией костной ткани челюстей после костно-реконструктивных операций с использованием метода дентальной имплантации : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Насими Мурсал оглы Мустафаев ; Московский обл. науч.-исслед. клин. ин-т им. М. Ф. Владимировского. – М., 2013. – 34 с.

 

О-778

Островський А. В.

Оптимізація методів професійної та індивідуальної гігієни порожнини рота в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Островський ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одесса, 2015. – 20 с.

 

С 202

Саркисов А. А.

Неврологические аспекты проблемы оптимизации профессиональной деятельности врача-стоматолога : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.0.11 “Нервные болезни”, 14.01.14 “Стоматология” / А. А. Саркисов ; Ставропольский гос. мед. ун-т. – М., 2015. – 43 с.

 

С 404

Сироткіна О. В.

Ефективність прогнозування карієсу зубів у осіб різних вікових груп за рівнем структурно-функціональної кислотостійкості емалі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. В. Сироткіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

П 317

Печковська І. М.

Порівняльна характеристика застосування шин з композиційних матеріалів, армованих скловолокном, у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. М. Печковська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

Р 655

Розуменко В. О.

Клініко-лабораторне обґрунтування використання удосконалених поліпропіленових армованих повних знімних зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. О. Розуменко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Ш 131

Шаблій Д. М.

Рання діагностика і лікування травматичного невриту нижнього альвеолярного нерву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. М. Шаблій ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Ш 590

Шило М. М.

Клініка, лікування та профілактика захворювань пародонта у хворих на туберкульоз дітей, які проживають на територіях радіаційного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. М. Шило ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Ш 961

Шуміліна К. С.

Клініко-лабораторне обгрунтування комплексного методу профілактики та лікування ускладнень хіміотерапії в порожнині рота хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / К. С. Шуміліна ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Б 437

Бєлослудцева К. О.

Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференціально-діагностичні та прогностичні критерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / К. О. Бєлослудцева ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2014. – 19 с.

 

Д 438

Дзюблик Я. О.

Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів: технології етіологічної діагностики та оптимізація антимікробної хіміотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / О. Я. Дзюблик ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 32 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

К 207

Капустіна О. Г.

Штучна вентиляція легенів та її оптимізація у доношених новонароджених із тяжкою асфіксією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. Г. Капустіна ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 24 с.

 

К 616

Колтунова Г. Б.

Профілактика та лікування дихальної недостатності у хворих на інфекційний ендокардит, оперованих в умовах штучного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Г. Б. Колтунова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

 

М 292

Мартинова С. М.

Вплив міді та кобальту на розвиток нефропатій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / С. М. Мартинова ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2013. – 20 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

П 444

Подольський О. В.

Комплексна реабілітація хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з синдромом психоемоційного напруження із застосуванням магнітолазерної терапії та психофізичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / О. В. Подольський ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2013. – 22 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

 

А 868

Арустамян О. М.

Гігієнічні основи ранньої профілактики метаболічного синдрому у працівників локомотивних бригад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієнічна та професійна патологія” / О. М. Арустамян ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 20 с.

 

Г 596

Гозак С. В.

Удосконалення гігієнічних принципів формування здоров’язберігаючих технологій організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / С. В. Гозак ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 40 с.

 

З-636

Зінченко Н. О.

Гігієнічна оцінка канцерогенного навантаження для населення, обумовленого забрудненням повітря житлових приміщень, та визначення шляхів його зменшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. О. Зінченко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 20 с.

 

Ш 330

Швагер О. В.

Гігієнічна оцінка ролі пріоритетних канцерогенних сполук атмосферного повітря у формуванні онкологічної захворюваності населення міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. В. Швагер ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 20 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Г 670

Горачук В. В.

Медико-соціальне обгрунтування моделі системи управління якістю медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / В. В. Горачук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 44 с.

 

С 447

Скороход А. В.

Медико-соціальне обґрунтування моделі добровільного медичного страхування в системі бюджетно-страхової медицини (на прикладі Сумської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. В. Скороход ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – 22 с.

 

П 333

Пірникоза А. В.

Удосконалення системи медичного забезпечення сільського населення при екстрених станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. В. Пірникоза ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 28 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Б 811

Бондарчук Г. О.

Морфологічні зміни стінки тонкої кишки під впливом циклофосфаміду та їх корекція (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Г. О. Бондарчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

 

К 524

Ключко С. С.

Морфофункціональні особливості шлунка щурів в постнатальному онтогенезі в нормі та після введення антигена (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 “Нормальна анатомія” / С. С. Ключко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Б 230

Бандрівська О. О.

Особливості холінергічної регуляції серця при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. О. Бандрівська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

Г 330

Гембаровський М. В.

Патогенетичні особливості перебігу експериментального токсичного ураження парацетамолом за умов харчової депривації і його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / М. В. Гембаровський ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

К 658

Копчук Т. Г.

Патогенез структурно-функціональних змін нирок у динаміці розвитку гарячки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. Г. Копчук ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

К 772

Кравчук А. В.

Функціональний нирковий резерв у здорових осіб та хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / А. В. Кравчук ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 19 с.

 

П 756

Придруга С. М.

Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді тяжкої травми та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / С. М. Придруга ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

Ф 326

Федірко Г. В.

Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Г. В. Федірко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

Ф 767

Фомочкіна І. І.

Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / І. І. Фомочкіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 36 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

К 211

Караковська Н. Є.

Експериментальне вивчення простатопротекторних властивостей густих екстрактів лопуха великого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. Є. Караковська ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

К 596

Койро О. О.

Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. О. Койро ; Нац. фармац. ун-т. –Х., 2013. – 20 с.

 

Л 869

Луцак І. В.

Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / І. В. Луцак ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

А 500

Алі Мохамад Таха

Ендотоксинзв’язуючі системи та рецептори у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Алі Мохамад Таха ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 20 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Б 932

Бутко А. Ю.

Дослідження біологічно активних речовин оману високого та оману британського і отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / А. Ю. Бутко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 23 с.

 

Д 999

Дячков М. В.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-R-8-гідроксиметилксантинів – потенційних кардіопротекторних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / М. В. Дячков ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

О-587

Онищенко У. Є.

Фармакогностичне вивчення мальви лісової та перспективи використання її в медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / У. Є. Онищенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 23 с.

 

Ц 358

Целюба Ю. С.

Фармакогностичне вивчення видів роду Spongilla : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ю. С. Целюба ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

Ч-755

Чорна О. В.

Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь декстропропоксифеном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. В. Чорна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 22 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

С 202

Саркисов А. А.

Психологические аспекты формирования взаимоотношений врача и пациента на стоматологическом приеме : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 19.00.04 “Медицинская психология” / А. А. Саркисов ; И-т повышения квалификации ФМБА России. – М., 2014. – 32 с.[:]