[:uk]До Всесвітнього дня сну[:]

334
[:uk] 

Сон – це третина людського життя,
і це найпрекрасніша його третина
(
письменниця Еко Тавада)

Всесвітній день сну відзначається щорічно третьої п’ятниці березня, у рамках проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я з проблем сну і здоров’я. Цьогоріч ця дата припадає на 18 березня.

Третину свого життя людина проводить уві сні. За даними медичної стаВсесвітній день снутистики в світі від тих чи інших порушень сну страждає вже більше 50% всього населення, за останні 100 років загальний час нічного сну зменшився на 20%. Найбільш поширені захворювання сну – безсоння, або ж – інсомнія. За статистикою від безсоння страждає понад 10% населення індустріально розвинених країн, а в кожного другого дорослого жителя землі спостерігається один або декілька симптомів розладу сну. Частіше на розлади сну страждають люди після 50 років. Кожен другий у світі незадоволений власним сном, а кожен четвертий страждає від недосипання. Безсоння діагностують за наступними ознаками:

 • Скарги на важкий процесс засинання
 • Погана якість сну
 • Порушення сну не менше 3-ох разів на тиждень протягом місяця
 • Неякісний сон негативно впливає на повсякденну роботу

Коли людину насильно позбавили сну, то через декілька днів у неї розвиваються важкі психічні розлади та божевілля. Відтак безсоння, важче випробування, ніж голод, спрага або інші негаразди.

Найбільший вплив на виникнення інсомнії спричиняє: позмінний тип роботи, фінансові ппроблеми, незадовільний психо-емоційний стан та низький рівень фізичної культури.

Поради для гарного сну:Всесвітній день сну, список літератури

 • Лягаючи спати, не прагніть будь-що заснути. Неспокій із приводу безсоння шкодить більше, ніж саме безсоння.
 • Сон неможливо «закликати», годинами «рахуючи слоненят», доцільніше перепочинути, послухати спокійну музику, прийняти теплу ванну.
 • Міцний сон необхідно тренувати, завжди лягати в один і той же час.
 • Підтримуйте у спальні максимально можливу тишу та темряву.
 • Ліжко – об’єкт тільки для сну, не працюйте в ньому та не робіть нічого що вимагає концентрації уваги.
 • Не дрімайте вдень.
 • Не вживайте нікотину та кофеїну у другій половині дня.
 • Не зловживайте алкоголем, адже при постійному вживанні він втрачає свою заспокійливу дію.

Література до теми

 1. Вуль Ф. Р. Бессонница / Ф. Р. Вуль. – Киев : Здоров’я, 1987. – 96 с. : ил. – (Библиотека практического врача. Терапия).
 2. Антигомотоксическая терапия заболеваний нервной системы : метод. рек. – Киев, – 84 с. – Из содерж.: [Нарушения сна]. – С. 67–68.
 3. Батуев А. С. Высшая нервная деятельность : учебник / А. С. Батуев. – Москва : Высшая школа, 1991. – 256 с.
 4. Блум Ф. Мозг, разум и поведение : монография / Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер. – Москва : Мир, 1988. – 248 с.

«Люди с нормальным 24-часовым циклом дневного бодрствования и ночного сна обычно засыпают, когда температура тела у них начинает понижаться, и просыпаются, когда она идет на подъем. Несомненно, суточный ритм температуры тела влияет на продолжительность сна, но большинство из нас не ощущает этого влияния, так как живет по жесткому распорядку дня.»

 1. Бурчинский С. Г. Бессонница: бороться не надо, надо лечить! [Электронный ресурс] / С. Г. Бурчинский // Провизор. – – № 10. – С. 49-51. – Режим доступа : http://www.provisor.com.ua/archive/2008/N10/andante_108.php?part_code=62&art_code=6592. – Дата просмотра : 16.03.2016 г.
 2. Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О. Бурешова, Дж. Хьюстон. – Москва : Высшая школа, 1991. – 399 с.
 3. Вейн А. М. Сон человека. Физиология и патология : монография / А. М. Вейн, К. Хехт. – Москва : Медицина, 1989. – 272 с.
 4. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: введение в психологию активности / Л. П. Гримак. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд-во политической л-ры, 1989. – 319 с. – Из содерж.: [Сон]. – С. 128–139.
 5. Драчова З. М. Нервові і психічні хвороби : підруч. для студ. мед. училищ : пер. з рос. мови / З. М. Драчова, В. М. Блейхер, І. В. Крук. – Київ : Вища школа, 1993. – 343 с. – Зі змісту : [Сомнамбулізм]. – С. 179.
 6. Кареліна Т. І. Медсестринство в неврології : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич ; за ред. В. І. Литвиненко. – Київ : Медицина, 2010. – 294 с. – Зі змісту: [Розлади сну]. – С. 209–211.
 7. Карлов В. А. Неврология : рук. для врачей / В. А. Карлов. – Москва : Медицинское информационное агентство, 1999. – 624 с. – Из содерж.: [Нарушение сна]. – С. 278–288.
 8. Каструбин Э. М. Ключ к тайнам мозга / Э. М. Каструбин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Триада, 1995. – 240 с.
 9. Коган А. Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности : учебник / А. Б. Коган. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 368 с. – Из содерж.: [Сон и сновидения]. – С. 102–128.
 10. Козирєва Т. Сон – це зустріч із самим собою / Т. Козирєва // Аптека Галицька. – 2006. – № 8. – С. 22–23, 26.
 11. Коновалов В. В. Совсем другая медицина / В. В. Коновалов. – 3-е изд., доп. – Москва : АРСМИ, 2006. – 414 с. – Из содерж.: [Бессонница]. – С. 280.
 12. Коцур Н. І. Психогігієна : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш. – 2-е вид. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 380 с.
 13. Краткий справочник врача-невролога / А. А. Скоромец, В. П. Берснев, С. А. Громов [и др.] ; под ред. А. А. Скоромца. – Санкт-Петербург : Сотис, 1999. – 352 с. – Из содерж.: [Сна нарушение]. – С. 284–285.
 14. Левин Я. И. Сон. Стресс. Инсомния [Электронный ресурс] / Я. И. Левин // Лечащий Врач. – 2007. – № 5. – С. 23-27. – Режим доступа : http://www.lvrach.ru/2007/05/4535174/. – Дата просморта: 16.03.2016 г.
 15. Липман Д. Как избавиться от храпа : справочное издание / Д. Липман. – Москва [и др.] : Питер, 1997. – 224 с. – (Исцели себя сам).
 16. Любан-Плозза Б. Здоровый сон / Борис Любан-Плозза. – Минск : Полымя, 1990. – 30 с.

«Американский изобретатель Томас А. Эдисон, которому человечество обязано за существование лампочки накаливания, вынужден был в течение года спать лишь по два часа в сутки. Сам Эдисон говорил, что для своей персоны он никогда не использовал больше 4—5 часов сна. Однако недостаток сна он возмещал часто повторяемыми короткими паузами покоя. Эди­сон считал, что сон — это наследие жителей трущоб и серьезно верил в то, что электрический свет его лампочки накаливания положит конец этой привычке.»

 1. Мартынов Ю. С. Нервные болезни : учеб. пособ. для студ. мед. ин-тов / Ю. С. Мартынов. – Москва : Медицина, 1988. – 495 с. – Из содерж.: [Сон и его нарушения]. – С. 450–458.
 2. Матвієнко Ю. О. Медикаментозне лікування хронічного безсоння – практичні аспекти / Ю. О. Матвієнко // Здоровий спосіб життя : зб. наук. статей. – Львів : Сполом, 2012. – Вип. 65. – С. 22-30.
 3. Міхеєва К. В. Особливості клінічних проявів артеріальної гіпертензії у хворих із синдромом обструктивного апное-гіпопное сну та при його сполученні із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / К. В. Міхеєва ; АМН України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска. – Київ, 2011. – 18 с.
 4. Механизмы деятельности мозга человека : монография. Ч. 1 : Нейрофизиология человека / ред. Н. П. Бехтерева. – Ленинград : Наука, 1988. – 677 с. – (Основы современной физиологии).
 5. Могилевский А. Я. Гипоталамус: активация мозга и сенсорные процессы : монография / А. Я. Могилевский, Д. А. Романов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 216 с.
 6. Морозова Л. Г. Особенности субъективной оценки при нарушении качества сна и бодрствования у больных с психофизиологической инсомнией / Л. Г. Морозова, С. И. Посохов, Г. В. Ковров // Неврологический журнал. – 2011. – Том 16, № 5. – С. 30-34.
 7. Неврология : монография : пер с англ. / под ред. М. Самуэльса. – Москва : Практика, 1997. – 640 с. – Из содерж.: [Нарушения сна]. – С. 35–38.
 8. Неврология детского возраста: болезни нервной системы новорожденных и детей раннего возраста, эпилепсия, опухоли, травматические и сосудистые поражения : учеб. пособие / под общ. ред.: Г. Г. Шанько, Е. С. Бондаренко. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 495 с. – Из содерж.: [Снохождение]. – С. 288–289.
 9. Нейротравматология : справочник / под ред.: А. Н. Коновалова, Л. Б. Лихтермана, А. А. Потапова. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 576 с. – Из содерж.: [Сна нарушения]. – С. 225–226.
 10. Нейротравматология: справочник / под ред.: А. Н. Коновалова, Л. Б. Лихтермана, А. А. Потапова. – Москва : Вазар-Ферро, 1994. – 416 с. – Из содерж.: [Сна нарушения]. – С. 163.
 11. Неотложная неврологическая помощь в детском возрасте : монография / под ред.: Дж. М. Пеллока, Э. К. Майера ; пер. с англ. И. А. Королевой. – Москва : Медицина, 1988. – 576 с. – Из содерж.: [Снохождение]. – С. 288–289.
 12. Нервові хвороби : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ – IV рівнів акредитації / С. М. Віничук, Є. Г. Дубенко, Є. Л. Мачерет ; відп. ред.: С. М. Віничук, Є. Г. Дубенко. – Київ : Здоров’я, 2001. – 693 с. – Зі змісту.: [Порушення сну і стану бадьорості]. – С. 483–487.
 13. Парфенов В. А. Неврология в общемедицинской практике / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно. – Москва : Русский врач, 2001. – 144 с. – Из содерж.: [Нарушения сна]. – С. 36–38.
 14. Полуэктов М. Г. Расстройства сна и их лечение / М. Г. Полуэктов, Я. И. Левин // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2010. – T. 110, № 9. – С. 70-75.
 15. Психофізіологія : навч. посіб. / І. Й. Влох, М. Р. Гжегоцький, І. І. Галецька, А. Л. Гуль ; наук. ред. І. Й. Влох. – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 141 с. – Зі змісту: [Психофізіологічна характеристика сну]. – С. 88–93.
 16. Роль Мелаксена в нормализации общего состояния пациентов с бессоницей [Електронний ресурс] / сост. А. Пройдак // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2014. – Квітень (№ 7). – С. 11. – Режим доступу : http://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2014_07/11.pdf. – Дата перегляду: 16.03.2016 р.
 17. Скочій П. Г. Нервові хвороби (спеціальна частина) : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / П. Г. Скочій. – Львів : Атлас, 1995. – 608 с. – Зі змісту.: [Сон і його порушення]. – С. 550–557.
 18. Соколов П. П. Победа над бессонницей. Вып. 1 / П. П. Соколов. – Москва : Сов. спорт, 1989. – 48 с. – (Физкультура против недуга).

«Гомеопаты различают бессоницу, происходящую от душевного подъема, и бессоницу от душевного потрясения. Специально выделяется бессоница, связанная с тихой безнадежной грустью, и бессоница, сопутствующая глубокой меланхолии. Описаны вредные последствия внезапной и чрезмерной радости.»

 1. Соколов П. П. Победа над бессонницей. Вып. 2 / П. П. Соколов. – Москва : Сов. спорт, 1989. – 48 с. – (Физкультура против недуга).
 2. Солдат Р. Безсоння: як допомогти пацієнтам уночі добре спати / Р. Солдат // Медицина світу. – 1997. – Т. ІІ, чис. 2. – С. 59–62.
 3. Справочник по неврологии / под ред.: Е. В. Шмидта, Н. В. Верещагина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1989. – 496 с. – Из содерж.: [Сомнамбулизм]. – С. 352.
 4. Справочник по неврологии детского возраста / под ред. Б. В. Лебедева. – Москва : Медицина, 1995. – 448 с. – Из содерж.: [Сноговорение]. – С. 305.
 5. Ткаченко Т. Без сна / Т. Ткаченко // Фармацевт практик. – 2009. – № 11. – С. 6–9.
 6. Уманский К. Г. Невропатология для всех: заметки врача : справочное издание / К. Г. Уманский. – Москва : Фабула, 1995. – 432 с. – Из содерж.: [Как вам спится? Нарушения сна]. – С. 105–117.
 7. Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / З. Фрейд. – Москва : Наука, 1989. – 456 с. – Из содерж.: [Сновидения]. – С. 49–153.

«…биологической целью сна, по-видимому, является отдых, его психологическим признаком – потеря интереса к миру. Наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, кажется, несет с собой то, что мы не можем его выносить непрерывно. Поэтому мы время от времени позвращаемся в состояние, в котором находились до появления на свет, т. е. во внутриутробное существование.»

 1. Фрейд З. Толкование сновидений / Зигмунд Фрейд. – 2-е изд., стереотипное. – Київ : Здоров’я, 1998. – 496 с.
 2. Хайрова Ю. А. Умеете ли вы отдыхать? / Ю. А. Хайрова. – 3-е изд., доп., перераб. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 128 с. – Из содерж.: [Сон – это тоже режим]. – С. 102–107.

«Никакие самые совершенные медикаменты не могут сравниться со сном по целебному воздействию на утомленный мозг.
Сон способствует снижению уровня холестерина в крови.»

 1. Чайченко Г. М. Фізіологія вищої нервової діяльності : підруч. для студ. вузів, що вивчають дисц. «Фізіологія вищої нервової діяльності» / Г. М. Чайченко. – Київ : Либiдь, 1993. – 218 с. – Зі змісту.: [Сон, гіпноз і екстрасенсорне сприйняття]. – С. 165–190.
 2. Шевага В. М. Невропатологія : підруч. для студ., лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / В. М. Шевага, А. В. Паєнок, Б. В. Задорожна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Медицина, 2009. – 656 с. – Зі змісту.: [Порушення сну]. – С. 574–587.
 3. Шеперд Г. Нейробиология : в 2 т. : учебник. Т. 2 / Г. Шеперд ; под ред. Д. А. Сахарова ; пер. с англ.: Н. Н. Алипова, О. В. Левашова. – Москва : Мир, 1987. – 368 с. – Из содерж.: [Сон и бодрствование]. – С. 203.
 4. Як заснути, якщо ви – пінгвін?: тест-рецепт // Рецепти здоров’я. – 1999. –№ 6. – С. 51.
 5. Szentkiralyi A. Нарушение сна: влияние на дневную активность и качество жизни / A. Szentkiralyi, C. Z. Madarasz, M. Novak // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – Вересень (№ 17). – С. 17.

 [:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.