електрокардіографічна_діагностика_16

клінічне_тлумачення_й_діагн_знач_18
внутрішньогрудна_компресія_дихальн_18