[:uk]Емануїл Махек – фундатор сучасної офтальмології Львова[:]

454
[:uk]Галицька земля віддавна славилася своїми вченими у різних галузях науки. Це стосується імені відомого вченого медика-окуліста, несправедливо забутого професора доктора медичних наук, ректора Львівського університету, фундатора львівської університетської школи окулістики (офтальмології) Емануїла (Емануеля) Махека.

У цьому році відзначаємо 165-річчя лікаря, професора, нашого земляка, який долучився до розвитку світової медичної науки галузі офтальмології.

Machek Emanuel
Емануїл Емерик Махек (1852-1930)

Доктор Емануїл Емерик Махек народився 7 березня 1852 року у сім’ї судового виконавця Івана Махека в місті Самборі біля Львова (Галичина). Закінчив місцеву гімназію. Навчався у Віденському університеті, де в 1877 р. отримав ступінь доктора медицини. [2,  С. 137;  10, С. 114].

Свою лікарську практику розпочав в очній клініці у Відні під керівництвом проф. Карла Фердинанда Арлта, де працював з 1877 по 1879 р., а в 1878 році спеціалізувався у професора Луціана Ридла на посаді асистента на кафедрі офтальмології в Кракові. У 1881 р. проходив подальшу спеціалізацію у Оттона Г. Е. Беккера в Гейдельберзі.

З 1881 року Емануїл Махек брав активну участь у лікарських з’їздах, де виголошував численні доповіді з галузі очних хвороб і публікував наукові доповіді. [2, С. 139]

У 1883 р. захистив дисертацію та отримав почесний ступінь приватного доцента офтальмології з правом викладання (venia legendi) в Ягеллонському університеті в Кракові, де він читав лекції з офтальмоскопії. [4, С. 58]

З 1884 року Е. Махек оселився у Львові, де протягом тривалого часу займався приватною практикою у сфері офтальмології.

На початку 90-х років дев’ятнадцятого століття Емануїл Махек зміцнив своє реноме у середовищі львівських лікарських еліт і брав активну участь в житті Товариства галицьких лікарів та Медичного товариства у Львові. 2 лютого 1892 року, після восьми років практики приватним окулістом, Національний департамент призначив Е. Махека керівником очного (офтальмологічного) відділення у Львівському загальному шпиталі.

Перебуваючи на цій посаді, професор Махек активізував зусилля з покращення якості робочих умов – були створені нові діагностичні кабінети (оглядові зали), покращене обладнання операційної кімнати, яка відповідала актуальним на той час вимогам офтальмології, особливо з точки зору операційного інструментарію, і збільшилося до 80 кількість місць на відділення. Значну увагу Е. Махек приділяв науково-дослідній роботі, збору матеріалу та його аналізу, які в подальшому використовувалися у тематичних статистичних дослідженнях; складав звіти про рух пацієнтів. [4, С. 58]

У квітні 1891 р. імператор Франц Йосиф офіційно оголосив про відкриття медичного факультету в Університеті міста Львова. У його становленні брала участь когорта досвідчених фахівців шпиталю. Емануїл Махек стояв на чолі лікарів Львова, які провели інтенсивні зусилля щодо створення клінічного і викладацького штату. [4, С. 59]

Через рік Національний департамент делегував Е. Махека в цісарсько-королівську раду з питань охорони здоров’я. Кандидата на цю посаду в той час визначала Лікарська палата Східної Галичини. Протягом 35 років офтальмологічне відділення під керівництвом Емануїла Махека функціонувало на дуже високому рівні.

Будинок Львівського загального крайового шпиталю, у якому містилось очне відділення, керівником якого з 1892 року був Емануїл Махек
Будинок Львівського загального крайового шпиталю, у якому містилось очне відділення, керівником якого з 1892 року був Емануїл Махек

З 1897 розпочалася робота очної клініки в Львівському крайовому шпиталі. 25 серпня 1898 р. Емануїл Махек був призначений екстраординарним професором, завідувачем кафедри очних хвороб медичного факультету Львівського університету. Цей день вважається датою заснування ка­федри офтальмології у Львові. [19, С. 126]

Упродовж перших 20 років в офтальмологічній клініці під керівництвом Е. Махека працювало близько 20 лікарів. Клініка була обладнана за сучасним словом тодішньої науки, зокрема стереоскопічною лупою, астигмометрами, офтальмометрами, фотометром, сидероскопом, стереоскопом та ін. Клініка була розрахована на 40 ліжок (3 палати для жінок, 4 для чоловіків), добре обладнана на той час операційна, зала для навчання площею 90 м квадратних. Протягом перших 8 років заклад приймав від 3 283 (1898-1899 рр.) до 6 473 (1905-1906 рр.) пацієнтів. За період від 1899-1902 прийнято 175 526 пацієнтів, госпіталізовано 12 167 пацієнтів, проведено 16 499 операцій (з них 4 185 на катаракту). За кількістю і складністю операцій, згідно з міжнародною статистикою, клініка у 1914 р. посідала 4 місце у світі. [11, С. 238]

Значну увагу професор Махек приділяв науково-педагогічній роботі. На медичному факультеті була створена кафедра офтальмології, яку очолив Е. Махек. Кафедра забезпечила викладання окулістики (офтальмології) і готувала лікарів-офтальмологів. Головними напрямами наукових та клінічних досліджень професора Е. Махека були: діагностика, клініка і лікування катаракти, трахоми, туберкульозу очей; рентґенлокалізація сторонніх тіл в оці (1890); описав хворобу райдужної оболонки, відому сьогодні як хвороба Махека (1895); запропонував нові методи пластики та хірургічного лікування птозу повік; першим у Галичині оперував катаракту; опрацьовував питання історії офтальмології. [17, С. 240]

25 січня 1899 року відбулося урочисте відкриття очної клініки медичного факультету Львівського університету. Церемонія відкриття клініки зібрала велику аудиторію, Е. Махек виголосив вступну лекцію «Вплив новітніх засобів досліджень для розвитку нинішньої офтальмології» («Wpływ nowszych środków badania na rozwój dzisiejszej okulistyki»), у якій представив програму розвитку осередку. [Machek E. Wpływ nowszych środków badania na rozwój dzisiejszej okulistyki. Przegląd Lekarski 1899; 10, 127–128]. Ця подія символічно відкрила нову еру сучасної офтальмології Львова і заклала фундамент для створення центру хірургії ока в цій частині Європи.

Вступна лекція Е. Махека на урочистому відкритті очної клініки медичного факультету Львівського університету
Вступна лекція Е. Махека на урочистому відкритті очної клініки медичного факультету Львівського університету

Упродовж наступних 23 років Е. Махек поєднував клінічну діяльність з працею в очному відділенні Львівського загального шпиталю, повністю реалізувавши своє бачення клінічної роботи. Діяльність осередку відповідно до віденської моделі клінічних відділів була більш ефективною, оскільки ці підрозділи взаємодоповнювали один одного.

У 1906 році Е. Махек заснував Львівський лікарський тижневик, був співініціатором з’їздів польських окулістів. У цей період він очолював Лікарське товариство у Львові, Товариство лікарів Галичини, був почесним членом того ж товариства, Краківського лікарського товариства, Спілки польських лікарів у Варшаві. [2, С. 140]

Книга «Склад Університету у 1920-1921 навчальному році», яка містить перелік працівників Університету імені Яна Казимира у Львові в рік ректорства проф. Е. Махека
Книга «Склад Університету у 1920-1921 навчальному році», яка містить перелік працівників Університету імені Яна Казимира у Львові в рік ректорства проф. Е. Махека

Упродовж багатьох років займав адміністративні посади: у 1901-1903 рр. був делегатом Вченої ради медичного факультету, 1905-1906 – виконував функції декана медичного факультету, 1907 – заступника декана, а у 1920-1921 навчальному році очолював Львівський університет імені Яна Казимира. [8].

Професор Емануїл Махек – ректор Львівського університету
Професор Емануїл Махек – ректор Львівського університету

У 1930 році Емануїл Емерик Махек загинув в результаті нещасного випадку. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Могила Емануїла Махека на Личаківському цвинтарі у Львові. Джерело: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Machek
Могила Емануїла Махека на Личаківському цвинтарі у Львові. Джерело: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Machek

Професор Емануїл Махек є автором близько 100 наукових праць.

Праці професора Емануїла Махека:
• Ber. über den Heidelberger Ophtalmologiecongress // WMW. – 1881. – Jg. 31.
• Ein Fall von Hypertrophie der Plica semilunaris // Klin. Monatsbll. für Augenheilkde. – 1881.
• Ein neues Verfahren zur Transplnatation des Clienbodens. Plastik des Lidrandes // Zentralblatt für praktische Augenheilkunde. – 1897. – T. XXI. – S. 39-47.
• Listy z Wiednia // Przegląd Lekarski. – 1877. – N 2. – S. 20-21; N 8. – S. 93-95; N 13. – S. 226-227; N 19. – S. 293-294; N 24. – S. 398-399; N 32. – S. 477-478, 542-543; N 39. – S. 221, 269; N 46. – S. 318, 381; N 52. – S. 609-611.
• Listy z Wiednia // Przegląd Lekarski. – 1878. – N 30. – S. 381-382
• Listy z Wiednia. O sprawach lekarskich wiedeńskich // Przegląd Lekarski. – 1878. – N 15. – S. 196-197; N 17. – S. 221-222; N 25. – S. 318-319; N 27. – S. 381-382.
• Mowa inauguracyjna wygłoszona na otwarcie roku akademickiego. – Lwów, 1921. – 16 s. – Osobne odbicie z “Gazety Lwowskiej” Nr. 68 i 69 z dnia 24 i 25 marca r. 1921. – URL: http://fidkar.bs.katowice.pl/dlibra/publication/13712/edition/12433/content&ref=aHR0cDovL2ZpZGthci5icy5rYXRvd2ljZS5wbC9kbGlicmEvcHVibGljYXRpb24vMTM3MTIvZWRpdGlvbi8xMjQzMz9hY3Rpb249Q2hhbmdlTGFuZ3VhZ2VBY3Rpb24mbGFuZ3VhZ2U9ZW4  (дата перегляду: 03.03.2017).
• O lekarzach w Babilonii i o czynności ich wchodzącej w zakres okulistyki // Przegląd Lekarski. – 1905. – N 3. – S. 27-28; N 4. – S. 56-57; N 5. – S. 42-43.
• O sprawach lekarskich wiedeńskich // Przegląd Lekarski. – 1879. – N 1. – 13-14.
• O uszkodzeniach narządu wzrokowego wobec ustawy o ubezpieczeniu robotników od wypadków // Lwowski Tygodnik Lekarski. – 1908. – N 49. – S. 619-621; N 50. – S. 634-637.
• O uszkodzeniu narządu wzrokowego, powstałych poza linją bojową z wybuchu odnalezionej amunicji // Polska Gazeta Lekarska. – 1922. – N 23. – S. 463-465.
• O zmianie refrakcji oka w rozpoczynającej się zaćmie podtorebkowej. (Cataracta subcapsularis) // Polska Gazeta Lekarska. – 1922. – N 23. – S. 463-465.
• Ogólny pogląd na nowsze teorie jaskry // Przegląd Lekarski. – 1883.
• Okulistyka we Lwowie w latach 1772 do 1927 // Polska Gazeta Lekarska. – 1928. – N 17. – S. 316-318. – URL: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=261646 (дата перегляду: 03.03.2017).
• Plastyka wolnego brzegu powiekowego. Zabieg operacyjny przeciwko wrostowi rzęs // Przegląd Lekarski. – 1897.
• Statystyka jaglicy w Galicji // Pamiętnik VII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich. – Lwów, 1895. – S. 349-351.
• W domu obłąkanych // Nowiny. Pismo codzienne. – 1878. – N 36. – S. 3-4.
• Wiadomości o zabiegach leczniczych weterynarzy w starożytności // Przegląd weterynaryjny. – 1905.
• Wpływ nowszych środków badania na rozwój dzisiejszej okulistyki // Przegląd Lekarski. – 1899. – N 10. – S. 127–128. – URL: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/266999?tab=1 (дата перегляду: 03.03.2017).

Постать професора офтальмології ввійшла в енциклопедії та фундаментальні довідники, його діяльність стала предметом наукових досліджень, а життя – частиною історії :

 1. Archiwum historji i filozofji medycyny oraz historji nauk przyrodniczych / red. A. Wrzosek. – Poznań, 1934. – T. XIV. – [Emanuel Machek]. – S. 17, 177.
 2. Brzozowski S. M. Emanuel Emeryk Machek. 1852-03-07 – 1930-07-31 / Stanisław Marian Brzozowski // Polski Słownik Biograficzny. – 1973. – Tom XVIII. – URL: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/emanuel-emeryk-machek (дата перегляду: 03.03.2017).
 3. Draus J. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946 : portret kresowej uczelni / Jan Draus. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 328 s. – [Emanuel Machek]. – S. 23, 38.
 4. Emanuel Emeryk Machek (1852-1930) – twórca Kliniki Okulistycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego / A. Polak, A. Grzybowski, M. Rękas, R. Ręjdak // Klinika Oczna. – 2015. – N 1. – S. 56-64.
 5. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. [T.] 1 (1894/95-1897/98) / zest. Wiktor Hahn. – Lwów, 1899. – 265 s. – [Emanuel Machek]. – S. 1-17.
 6. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. [T.] II : (1898/9–1909/10) / zest. Wiktor Hahn. – Lwów : Nakladem Senatu Akademickiego c. k. Uniwersytetu Lwowskiego, 1912. – 711 s. – [Emanuel Machek]. – S. 14-15, 173-174, 350, 381-384, 668. – URL: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/9261?tab=1 (дата перегляду: 03.03.2017).
 7. Machek Emanuel [Wzm. biogr.] // Nowiny Społeczno-Lekarskie. – 1930. – N 24 – S. 429, il.
 8. Skład Uniwersytetu w roku szkolnym 1920/1921. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. – Lwow, 1921. – 40 s.
 9. Skowrońska R. Machek, Emanuel (1852-1915), Ophthalmologe / Renata Skowrońska // Österreichische Biographische Lexikon 1815-1950. – 1972. – Bd. 5, Lfg. 25. – S. 393. – URL: http://hw.oeaw.ac.at/oebl/oebl_M/Machek_Emanuel_1852_1915.xml (дата перегляду: 03.03.2017).
 10. Білинська І. Махек Е. Е. / Білинська І., Гудзь І. // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : [довід. вид.] : в 2 т. Т. 2 : Л–Я / [вид. рада: І. О. Вакарчук (голова) та ін.]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ, 2014. – С. 114-115
 11. Гриновець В. Офтальмологічна клініка / Гриновець В., Білинська І. // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : [довід. вид.] : в 2 т. Т. 2 : Л–Я / [вид. рада: І. О. Вакарчук (голова) та ін.]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ, 2014. – С. 238.
 12. Державний архів Львівської обл.: ф. 26, оп. 5, спр. 1229
 13. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [офтальмолоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 209–210. – Зі змісту: [Е. Махек]. – С. 209.
 14. Каторгіна О. О. Короткий нарис історії кафедри очних хвороб / О. О. Каторгіна // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 166–170.
 15. Кафедра глазных болезней // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1959. – С. 209–214. – Из содерж.: [Э. Махек]. – С. 209-211.
 16. Кафедра офтальмології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 177–179. – Зі змісту: [Е. Махек]. – С. 177.
 17. Магльований А. В. Очних хвороб кафедра / Магльований А. В., Гриновець В. С. // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : [довід. вид.] : в 2 т. Т. 2 : Л–Я / [вид. рада: І. О. Вакарчук (голова) та ін.]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ, 2014. – С. 240
 18. Семенова Г. До історії кафедри офтальмолоґії / Галина Семенова // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 180–184. – Зі змісту: [Е. Махек]. – С. 180-181.
 19. Семенова Г. С. До історії кафедри офтальмології Львівського медичного інституту / Г. С. Семенова // Офтальмологический журнал. – 1995. – № 2. – С. 126–128.– Зі змісту: [Е. Махек]. – С. 126.

Матеріал підготували Марта Надрага та Ярина Гриновець[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.