Микола Михайлович Туркевич – людина незвичайного таланту (каталог книжкової виставки до 100-річчя від дня народження)

871
[:en]
Микола Михайлович Туркевич
Микола Михайлович Туркевич

ТУРКЕВИЧ Микола Михайлович (18.10.1912, с. Пониква Львівської обл. — 5.06.1989, Львів)

Закінчив хімічний факультет Львівської полі­техніки (1935).

Працював: асистент (1935), доцент (1937) кафедри технології наф­ти цього ж інституту; професор кафедри органічної хімії Львівського університету (1939); завідувач лабораторії казеїнового волокна у м. Лодзь, Польща (1941); викладач органічної хімії Львівської політехніки (1942); завідувач кафедри загальної хімії (1945); завідувач (1946), професор (1977–1989) кафедри фармацевтичної хімії Львівського медичного інституту. Заслужений винахідник УРСР, винахідник СРСР, визначний вчений-фармацевт всесвітнього масштабу.

Напрями наукових досліджень: синтез нових БАР, похідних тіазолідину і 1,3-тіазану.

Наукові здобутки: створив і впровадив у медичну практику 4 нові лікарські засоби, а саме:

 • «Пентабісмол» – протисифілітичний засіб;
 • «Діаміфен» – засіб для лікування захворювань нижніх кінцівок;
 • лікарський засіб для наркозу – трихлоретилен;
 • протизапальний та протимікробний засіб «Димексид», який завдяки М. М. Туркевичу вдалось значно раніше ввести в українську клінічну практику, аніж це відбулось у таких країнах як Франція, Німеччина, Великобританія, США; опрацював методики синтезу 48 нових хімічних реагентів; запропонував індикаторний холінестеразний папір і запатентований в 11 країнах світу спосіб одержання цвіттеріонних сполук; ініціатор наукової­ діяльності на фармацевтичних факультетах Львівського, Каунаського, Чимкентського та інших медичних інститутів України. Запропонував метод синтезу 5-іліденпохідних 4-тіазолідонів і 1,3-тіазанонів-4 (метод Туркевича — Владзімірської).

Був головою проблемної комісії “Фармакологія” медичного інституту, секції хімії Львівського будинку вчених, секції організації хімії хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва, членом правління фармацевтів Львівської області, членом біологічної секції Всесоюзної проблеми з сполук сірки та сульфітних нафт при АН Латвії, членом редколегії “Фармацевтичного журналу”.

Автор близько 500 наукових праць польською, українською, російською, англійською та іншими мовами, серед них 11 патентів, 60 авторських свідоцтв на винаходи, 5 монографій, підручник. Створив власну наукову школу з хімії тіа­золідинів і 1,3-тіазанів: підготував 75 кандидатів, 20 докторів наук.

Увійшов в історію, досягнувши чималих результатів у сфері фармації, що згодом були впроваджені в медичну практику.

Друковані праці М. М. Туркевича

 

 • Карпенко Г. А. Антагонизм лекарственных веществ и их несовместимые сочетания / Г. А. Карпенко, Н. М. Туркевич. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1958. – 261 с.
Карпенко Г. А. Антагонизм лекарственных веществ и их несовместимые сочетания
Карпенко Г. А. Антагонизм лекарственных веществ и их несовместимые сочетания

В книзі викладені відомості питань, які зустрічаються в рецептурній практиці несумісних сполук лікарських речовин. Для зручності у користуванні дані про фізичні та хімічні несумісності подані у вигляді таблиць.

 • Туркевич Н. М. Химия новых гипотенсивных средств / Н. М. Туркевич. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1961. – 206 с.
Туркевич Н. М. Химия новых гипотенсивных средств
Туркевич Н. М. Химия новых гипотенсивных средств

В книзі всебічно висвітлюються особливості – фармакологічні, хімічні та клінічні нових гіпотензивних засобів, дані експериментальних досліджень цих препаратів.

 • Туркевич М. М. Роль кафедри фармацевтичної хімії в підготовці наукових кадрів /  М. М. Туркевич // Основні напрямки в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту: короткий  зміст доповідей наук. конф., 3-4 лютого 1966 р. / під ред. М.В.Даниленка, І. Я. Шапіро. – Львів, 1966. –  С.173-175.
 • Туркевич Н. М. Синтез и свойства трихлорэтилена / Н. М. Туркевич, Е. В. Владзимирская, Ю. М. Паш- кевич// Трихлорэтиловый наркоз : краткое содерж. докл. науч.-практ. конф. (27-28 мая 1969 г.) / под ред. М. В. Даниленко. – Львов, 1969. – С.17-20.
 • Туркевич Н. М. К вопросу фармакологии отечественного трихлорэтилена для наркоза / Н. М. Турке-вич, В. В. Невеличук, В. С. Лесюк // Трихлорэтиловый наркоз : краткое содерж. докл. науч.-практ. конф. (27-28 мая 1969 г.) / под ред. М. В. Даниленко. – Львов, 1969. – С.20-23.
 • Минка А. Ф. Кількісне визначення гідрокортизону та кортизону ацетату за допомогою ІЧ-спектрів / А. Ф. Минка, М. М. Туркевич // Фармацевтичний журнал. – 1970. – №4. – С.13-17.
 • Термінологія лікарських засобів (методичні матеріали до Державної фармакопеї Х видання) / М. М. Туркевич, І. Р. Гнідець, Р. М. Піняжко та ін. – Львів, 1971. – 68 с.
Термінологія лікарських засобів (методичні матеріали до Державної фармакопеї Х видання)
Термінологія лікарських засобів (методичні матеріали до Державної фармакопеї Х видання)

Бурхливий розвиток хімічної, хіміко-фармацевтичної та медичної промисловості зумовив появу багатьох нових лікарських засобів та зміни рецептури. У зв’язку з цим виникла необхідність широко ознайомити лікарів, провізорів, фармацевтів та студентів з новою номенклатурою лікарських засобів та новим способом написання рецептів.

 • Туркевич Н. М. О взаимодействии тиосемикарбазида с монохлоруксусной кислотой в водной среде / Н. М. Туркевич, В. И. Плешнев // Структура и механизм действия физиологически активных веществ : материалы докл. респ. конф. ( Львов, ноябрь, 1970 г.). – К. : Здоров’я, 1972. – С.105-108.
 • Туркевич М. М. Фармацевтична хімія: підруч. / М. М. Туркевич. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 1973. – 495  с.
Туркевич М. М. Фармацевтична хімія: підруч.
Туркевич М. М. Фармацевтична хімія: підруч.

В основу курсу фармацевтичної хімії покладено принцип хімічної класифікації лікарських засобів.Лікарські препарати, які відносяться до неорганічних сполук, розглядаються згідно з періодичною системою елементів Д. І. Менделєєва. Описи препаратів супроводжуються розкриттям хімізму методів їх синтезу і аналізу, структури, фізичних, хімічних і фармакологічних властивостей.

 • Туркевич Н. М. Итоги биологических и клинических испытаний ДМСО / Н. М. Туркевич // Труды ІІ съезда фармацевтов Украинской ССР (30 мая – 1 июня 1972 г., Львов). – К. : Здоров’я, 1974. – С.56-58.
 • Даниленко М. В. Клиническое применение димексида / М. В. Даниленко, Н. М. Туркевич. – К.: Здоров’я, 1976. – 87 с. – (Б-ка практ. врача)
Даниленко М. В. Клиническое применение димексида
Даниленко М. В. Клиническое применение димексида

У книзі узагальнені дані вітчизняної та зарубіжної літератури про застосування у клінічній практиці димексиду (диметилсульфоксиду, очищеного у лікарських цілях), зокрема, використання його в хірургії, онкології, гінекології, педіатрії, дерматології, стоматології.

 • Туркевич М. М. Синтез і перетворення N4-заміщених похідних тіазолідиндіон-2,4-тіосемікарбазону-4 / М. М. Туркевич, О. Л. Гром // Фармацевтичний журнал. – 1976. – №3. – С.77-78.
 • Туркевич М. М. Шляхи вишукування нових лікарських засобів з допомогою синтезу / М. М. Туркевич // Фармацевтичний журнал. – 1977. – №3. – С.27-36.
 • Соединения Шиффа как переносчики кислорода / Н. М. Туркевич, Е. В. Владзимирская, Р. Д. Горак, О. Г. Демчук // І украинский съезд гематологов и трансфузиологов: тез. докл. (10-12 декабря 1980 г., Харьков). – К., 1980. – С.57.
 • Производные тиазолидина с адамантильными заместителями / Н. М. Туркевич, К. А. Агаев, П. Н. Стеблюк, Г. Н. Семенцив // Химико-фармацевтический журнал. – 1982. – №9. – С.44-45.
 • Семенців Г. М. Про перетворення опіанової кислоти / Г. М. Семенців, М. М. Туркевич, Б. В. Ткачук // Фармацевтичний журнал. – 1983. – №6. – С.32-34.
 • Семенцив Г. Н. Синтез антимикробных соединений – производных 2-бензазепина / Г. Н. Семенцив, И. И. Соронович, Н. М. Туркевич // Тезисы докладов ІV съезда фармацевтов Украинской ССР (Запорожье, 23-25 октября 1984 г.). – Запорожье, 1984. – С.153-154.
 • Туркевич Н. М. Влияние научно-технического прогресса на развитие фундаментальних работ в области фармацевтического синтеза и внедрения их в практику / Н. М. Туркевич // Фармация. – 1986. – №5. – С.33-34.

Друковані матеріали про Миколу Туркевича

 • Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / под ред. Л. Н. Кузменко; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1959. – 227 с. – Из содерж.: [Н. М. Туркевич]. – С.170-171.
Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института
Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института
 • Львівський державний медичний інститут: зб. пр. / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [М. М. Туркевич]. – С. 75, 76, 80, 81, 92, 161, 247, 248, 249-252, 260.
Львівський державний медичний інститут
Львівський державний медичний інститут
 • До 60-річчя наукової та педагогічної діяльності професора Миколи Михайловича Туркевича // Вісник фармації. – 1995. – №3-4. – С.74.
 • Діти твої, Alma Mater : наук.-іст. довід. / за ред. Б. С. Зіменковського. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 287 с.: фотогр. – Зі змісту: [М. М. Туркевич]. – С. 82, 84, 90, 116, 140, 142, 158.
Діти твої, Alma Mater : наук.-іст. довід.
Діти твої, Alma Mater : наук.-іст. довід.
 • Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького : 1853-2009 [Текст] / Б. С. Зіменковський [та ін.]. – Л. : Наутілус, 2009. – 518 с. – Зі змісту: [М. М. Туркевич]. – С. 115-116, 129, 162-164
Сув'язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 • Зіменковський Б. Туркевич Микола Михайлович / Б. Зіменковський, О. Владзімірська // Зіменковський Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. – Вид. 2-е, доопрац. й випр. – Львів: Наутілус, 2009. – С.325-326.
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
[:uk]
Микола Михайлович Туркевич
Микола Михайлович Туркевич

ТУРКЕВИЧ Микола Михайлович (18.10.1912, с. Пониква Львівської обл. — 5.06.1989, Львів)

Закінчив хімічний факультет Львівської полі­техніки (1935).

Працював: асистент (1935), доцент (1937) кафедри технології наф­ти цього ж інституту; професор кафедри органічної хімії Львівського університету (1939); завідувач лабораторії казеїнового волокна у м. Лодзь, Польща (1941); викладач органічної хімії Львівської політехніки (1942); завідувач кафедри загальної хімії (1945); завідувач (1946), професор (1977–1989) кафедри фармацевтичної хімії Львівського медичного інституту. Заслужений винахідник УРСР, винахідник СРСР, визначний вчений-фармацевт всесвітнього масштабу.

Напрями наукових досліджень: синтез нових БАР, похідних тіазолідину і 1,3-тіазану.

Наукові здобутки: створив і впровадив у медичну практику 4 нові лікарські засоби, а саме:

 • «Пентабісмол» – протисифілітичний засіб;
 • «Діаміфен» – засіб для лікування захворювань нижніх кінцівок;
 • лікарський засіб для наркозу – трихлоретилен;
 • протизапальний та протимікробний засіб «Димексид», який завдяки М. М. Туркевичу вдалось значно раніше ввести в українську клінічну практику, аніж це відбулось у таких країнах як Франція, Німеччина, Великобританія, США; опрацював методики синтезу 48 нових хімічних реагентів; запропонував індикаторний холінестеразний папір і запатентований в 11 країнах світу спосіб одержання цвіттеріонних сполук; ініціатор наукової­ діяльності на фармацевтичних факультетах Львівського, Каунаського, Чимкентського та інших медичних інститутів України. Запропонував метод синтезу 5-іліденпохідних 4-тіазолідонів і 1,3-тіазанонів-4 (метод Туркевича — Владзімірської).

Був головою проблемної комісії “Фармакологія” медичного інституту, секції хімії Львівського будинку вчених, секції організації хімії хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва, членом правління фармацевтів Львівської області, членом біологічної секції Всесоюзної проблеми з сполук сірки та сульфітних нафт при АН Латвії, членом редколегії “Фармацевтичного журналу”.

Автор близько 500 наукових праць польською, українською, російською, англійською та іншими мовами, серед них 11 патентів, 60 авторських свідоцтв на винаходи, 5 монографій, підручник. Створив власну наукову школу з хімії тіа­золідинів і 1,3-тіазанів: підготував 75 кандидатів, 20 докторів наук.

Увійшов в історію, досягнувши чималих результатів у сфері фармації, що згодом були впроваджені в медичну практику.

Друковані праці М. М. Туркевича

 • Карпенко Г. А. Антагонизм лекарственных веществ и их несовместимые сочетания / Г. А. Карпенко, Н. М. Туркевич. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1958. – 261 с.
Карпенко Г. А. Антагонизм лекарственных веществ и их несовместимые сочетания
Карпенко Г. А. Антагонизм лекарственных веществ и их несовместимые сочетания

В книзі викладені відомості питань, які зустрічаються в рецептурній практиці несумісних сполук лікарських речовин. Для зручності у користуванні дані про фізичні та хімічні несумісності подані у вигляді таблиць.

 • Туркевич Н. М. Химия новых гипотенсивных средств / Н. М. Туркевич. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1961. – 206 с.
Туркевич Н. М. Химия новых гипотенсивных средств
Туркевич Н. М. Химия новых гипотенсивных средств

В книзі всебічно висвітлюються особливості – фармакологічні, хімічні та клінічні нових гіпотензивних засобів, дані експериментальних досліджень цих препаратів.

 • Туркевич М. М. Роль кафедри фармацевтичної хімії в підготовці наукових кадрів /  М. М. Туркевич // Основні напрямки в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту: короткий  зміст доповідей наук. конф., 3-4 лютого 1966 р. / під ред. М.В.Даниленка, І. Я. Шапіро. – Львів, 1966. –  С.173-175.
 • Туркевич Н. М. Синтез и свойства трихлорэтилена / Н. М. Туркевич, Е. В. Владзимирская, Ю. М. Паш- кевич// Трихлорэтиловый наркоз : краткое содерж. докл. науч.-практ. конф. (27-28 мая 1969 г.) / под ред. М. В. Даниленко. – Львов, 1969. – С.17-20.
 • Туркевич Н. М. К вопросу фармакологии отечественного трихлорэтилена для наркоза / Н. М. Турке-вич, В. В. Невеличук, В. С. Лесюк // Трихлорэтиловый наркоз : краткое содерж. докл. науч.-практ. конф. (27-28 мая 1969 г.) / под ред. М. В. Даниленко. – Львов, 1969. – С.20-23.
 • Минка А. Ф. Кількісне визначення гідрокортизону та кортизону ацетату за допомогою ІЧ-спектрів / А. Ф. Минка, М. М. Туркевич // Фармацевтичний журнал. – 1970. – №4. – С.13-17.
 • Термінологія лікарських засобів (методичні матеріали до Державної фармакопеї Х видання) / М. М. Туркевич, І. Р. Гнідець, Р. М. Піняжко та ін. – Львів, 1971. – 68 с.
Термінологія лікарських засобів (методичні матеріали до Державної фармакопеї Х видання)
Термінологія лікарських засобів (методичні матеріали до Державної фармакопеї Х видання)

Бурхливий розвиток хімічної, хіміко-фармацевтичної та медичної промисловості зумовив появу багатьох нових лікарських засобів та зміни рецептури. У зв’язку з цим виникла необхідність широко ознайомити лікарів, провізорів, фармацевтів та студентів з новою номенклатурою лікарських засобів та новим способом написання рецептів.

 • Туркевич Н. М. О взаимодействии тиосемикарбазида с монохлоруксусной кислотой в водной среде / Н. М. Туркевич, В. И. Плешнев // Структура и механизм действия физиологически активных веществ : материалы докл. респ. конф. ( Львов, ноябрь, 1970 г.). – К. : Здоров’я, 1972. – С.105-108.
 • Туркевич М. М. Фармацевтична хімія: підруч. / М. М. Туркевич. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 1973. – 495  с.
Туркевич М. М. Фармацевтична хімія: підруч.
Туркевич М. М. Фармацевтична хімія: підруч.

В основу курсу фармацевтичної хімії покладено принцип хімічної класифікації лікарських засобів.Лікарські препарати, які відносяться до неорганічних сполук, розглядаються згідно з періодичною системою елементів Д. І. Менделєєва. Описи препаратів супроводжуються розкриттям хімізму методів їх синтезу і аналізу, структури, фізичних, хімічних і фармакологічних властивостей.

 • Туркевич Н. М. Итоги биологических и клинических испытаний ДМСО / Н. М. Туркевич // Труды ІІ съезда фармацевтов Украинской ССР (30 мая – 1 июня 1972 г., Львов). – К. : Здоров’я, 1974. – С.56-58.
 • Даниленко М. В. Клиническое применение димексида / М. В. Даниленко, Н. М. Туркевич. – К.: Здоров’я, 1976. – 87 с. – (Б-ка практ. врача)
Даниленко М. В. Клиническое применение димексида
Даниленко М. В. Клиническое применение димексида

У книзі узагальнені дані вітчизняної та зарубіжної літератури про застосування у клінічній практиці димексиду (диметилсульфоксиду, очищеного у лікарських цілях), зокрема, використання його в хірургії, онкології, гінекології, педіатрії, дерматології, стоматології.

 • Туркевич М. М. Синтез і перетворення N4-заміщених похідних тіазолідиндіон-2,4-тіосемікарбазону-4 / М. М. Туркевич, О. Л. Гром // Фармацевтичний журнал. – 1976. – №3. – С.77-78.
 • Туркевич М. М. Шляхи вишукування нових лікарських засобів з допомогою синтезу / М. М. Туркевич // Фармацевтичний журнал. – 1977. – №3. – С.27-36.
 • Соединения Шиффа как переносчики кислорода / Н. М. Туркевич, Е. В. Владзимирская, Р. Д. Горак, О. Г. Демчук // І украинский съезд гематологов и трансфузиологов: тез. докл. (10-12 декабря 1980 г., Харьков). – К., 1980. – С.57.
 • Производные тиазолидина с адамантильными заместителями / Н. М. Туркевич, К. А. Агаев, П. Н. Стеблюк, Г. Н. Семенцив // Химико-фармацевтический журнал. – 1982. – №9. – С.44-45.
 • Семенців Г. М. Про перетворення опіанової кислоти / Г. М. Семенців, М. М. Туркевич, Б. В. Ткачук // Фармацевтичний журнал. – 1983. – №6. – С.32-34.
 • Семенцив Г. Н. Синтез антимикробных соединений – производных 2-бензазепина / Г. Н. Семенцив, И. И. Соронович, Н. М. Туркевич // Тезисы докладов ІV съезда фармацевтов Украинской ССР (Запорожье, 23-25 октября 1984 г.). – Запорожье, 1984. – С.153-154.
 • Туркевич Н. М. Влияние научно-технического прогресса на развитие фундаментальних работ в области фармацевтического синтеза и внедрения их в практику / Н. М. Туркевич // Фармация. – 1986. – №5. – С.33-34.

Друковані матеріали про Миколу Туркевича

 • Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / под ред. Л. Н. Кузменко; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1959. – 227 с. – Из содерж.: [Н. М. Туркевич]. – С.170-171.
Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института
Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института
 • Львівський державний медичний інститут: зб. пр. / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [М. М. Туркевич]. – С. 75, 76, 80, 81, 92, 161, 247, 248, 249-252, 260.
Львівський державний медичний інститут
Львівський державний медичний інститут
 • До 60-річчя наукової та педагогічної діяльності професора Миколи Михайловича Туркевича // Вісник фармації. – 1995. – №3-4. – С.74.
 • Діти твої, Alma Mater : наук.-іст. довід. / за ред. Б. С. Зіменковського. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 287 с.: фотогр. – Зі змісту: [М. М. Туркевич]. – С. 82, 84, 90, 116, 140, 142, 158.
Діти твої, Alma Mater : наук.-іст. довід.
Діти твої, Alma Mater : наук.-іст. довід.
 • Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького : 1853-2009 [Текст] / Б. С. Зіменковський [та ін.]. – Л. : Наутілус, 2009. – 518 с. – Зі змісту: [М. М. Туркевич]. – С. 115-116, 129, 162-164
Сув'язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 • Зіменковський Б. Туркевич Микола Михайлович / Б. Зіменковський, О. Владзімірська // Зіменковський Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. – Вид. 2-е, доопрац. й випр. – Львів: Наутілус, 2009. – С.325-326.
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.