[:uk]На допомогу науковцю[:]

[:uk]

Матеріали наукових конференцій, семінарів, з’їздів

Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання»

Зразки оформлення списку наукових публікацій відповідно Vancouver style

Цифрова патентна бібліотека

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017

Реєстр з’їздів, конгресів, симопзіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році

Інструкція з користування базою даних “Автореферати”[:]