Наукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького отримала в подарунок книгиНаукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького отримала в подарунок книги

1104
[:en][:uk]Наукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького отримала книжковий подарунок від професорів ЛНМУ ім. Данила Галицького та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Серед подарованого – монографії на тему анестезії і аналгезії, номери журналу «European Heart Journal», навчальний посібник з ендокринології та інші корисні видання. Читачі можуть ознайомитися з новими тенденціями розвитку науки не лише українською, а й англійською та російською мовами.

Найбільш цінним подарунком для бібліотеки є книги, тому працівники бібліотеки висловлюють вдячність професору кафедри травматології, вертебрології та анестезіології Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимиру Сергійовичу Фесенку, завідувачу кафедри ендокринології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доценту Аліні Мечиславівні Урбанович, завідувачу кафедри променевої діагностики ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, професору Юрію Андрійовичу Іваніву, завідувачу кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктору медичних наук Любові Євгенівні Лаповець за щедрий подарунок!

Хочемо презентувати Вам наші останні подарунки

European Heart Journal – міжнародний англомовний рецензований журнал. Це офіційне видання Європейського товариства кардіологів, виходить щотижня та публікує матеріали з серцево-судинної медицини.

European Heart Journal публікує клінічні і наукові матеріали високої якості зі всіх аспектів серцево-судинної медицини.

european_heart_journal_34 european_heart_journal_33 european_heart_journal_31

617-089.5

Э 67

Эпидуральная анестезия и аналгезия : руководство для врачей / В. В. Суслов, А. А. Хижняк, О. А. Тарабрин [и др.]. – Харьков : СИМ, 2011. – 254 с. : цв. ил., табл.

Монографія присвячена різновидові регіонарного знеболювання — епідуральній анестезії та аналгезії. У ній визначені переваги та недоліки, показання та протипоказання, оснащення та методика епідурального знеболювання, що застосовується в різних галузях хірургії та в акушерстві. Дана оцінка сучасним місцевим анестетикам та ад’ювантам — іншим лікам, додаваним до них. Наведені побічні ефекти, проблеми та ускладнення, можливі на різних етапах епідурального знеболювання.

Книга призначена для лікарів-анестезіологів.

епидуральная анезтезия_суслов
617-089.5

С 904

Суслов В. В. Спинальная анестезия и аналгезия : [руководство для врачей] / В. В. Суслов, У. А. Фесенко, В. С. Фесенко. – Харьков : СИМ, 2013. – 543 с. : рис.

Монографія присвячена різновидові регіонарного знеболювання — спінальній анестезії та аналгезії. У ній вказані переваги та недоліки, показання та протипоказання, оснащення та методика спінального знеболювання, що застосовується в різних галузях хірургії та в акушерстві. Дана оцінка сучасним місцевим анестетикам та ад’ювантам — іншим лікам, додаваним до них. Розглянуті побічні ефекти, проблеми та ускладнення, можливі на різних етапах спінального знеболювання.

Книга призначена для лікарів-анестезіологів.

спинальная анестезия и аналгезия_суслов
617-089.5

Х 434

Хижняк А. А. Спінальна анестезія : навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів-анестезіологів / А. А. Хижняк, У. А. Фесенко, В. С. Фесенко. – Харків : Крокус, 2005. – 125 с.

Дане видання присвячене дещо забутому виду анестезії, а саме – спинальній анестезії. Це вид знеболювання, під час якого в спинномозкову рідину вводиться блокуючий агент. Її не можна виконувати без досконалого знання важливих питань анатомії та фізіології, а головне – без профілактики й лікування усіх можливих ускладнень.

Особливу увагу приділено важливим аспектам спинальної анестезії, розглянуто типові помилки початківців та додано запитання для самоперевірки.

спінальна анестезія_Хижжняк
616.12-07

Т 367

Тести з функціональної діагностики : навч. посіб. для слухачів циклів спец. та передатестаційних циклів / В. О. Бобров, О. Й. Жарінов, Ю. А. Іванів [та ін.] ; відпов. за вип.: О. Й. Жарінов, В. О. Куць. – 3-є вид., доп. і перероб. – Київ, 2008. – 216 с.

Запропонований збірник тестових завдань та ситуаційних задач розроблений за основними розділами оновлених програм передатестаційного циклу та циклу спеціалізації з функціональної діагностики, затверджених МОЗ України у 2007 році.  При створенні тестових завдань автори передбачали використання матеріалу посібника не лише для контролю рівня знань. Передусім він призначений для самостійного вдосконалення лікарів з функціональної діагностики, кардіологів і терапевтів. Третє видання посібника доповнене значною кількістю ілюстративного матеріалу та ситуаційних завдань. Істотні зміни, внесені в розділи 12 і 13, відображають еволюцію ехокардіографічного методу та деяких сучасних методів функціональної діагностики серцево-судинних захворювань. тести_функціональна_діагностика
616.12

Х 324

Хвороби-сирітки в кардіології. Вип. І / під ред. Ю. І. Іваніва, Н. Д. Орищин ; Укр. асоц. фахівців з ехокардіографії, Мед. центр Св. Параскеви. – Львів, 2013. – 114 с.

Це перший випуск збірника під дещо дивною назвою «Хвороби-сирітки в кардіології». Так часом окреслюють ті патологічні стани і хвороби, які в щоденній практиці лікаря трапляються надзвичайно рідко, їх діагностика складна, а надійні схеми лікування і способи контролю його ефективності ще не розроблені взагалі або є суперечливими. До рідкісних хвороб серця належать такі, які трапляються не частіше як 1 на 2000 населення. Часто ці хвороби є тяжкими і загрозливими, а пацієнти вимагають спеціальної допомоги, що зумовлено труднощами діагностики чи особливостями лікування. Пацієнт із рідкісною патологією переважно долає довгий шлях від лікаря до лікаря без встановленого діагнозу, тому такі хвороби називають «хвороби-сироти» (оrphan diseas).

До збірника відібрано статті, що стосуються окремих цікавих випадків з практики або представляють собою ґрунтовний аналіз проблеми.

хвороби_сирітки_в_кардіології
616.43

Е 645

Ендокринологія : навч. посібник / О. І. Бумбар [та ін.] ; за ред.: Я. І. Томашевського, О. О. Сергієнка. – Львів, 2009. – 293 с.

У навчальному посібнику узагальнено дані літератури та особистий досвід авторів з проблеми клінічної та профілактичної медицини, організації первинної медико-соціальної опіки населення, що охоплює заходи боротьби із йододефіцитними захворюваннями, метаболічними порушеннями та цукровим діабетом. З метою популяризації опрацьованої програми засновано „Український міжнародний інститут профілактичної медицини” та два його підрозділи: „Всеукраїнську міжнародну асоціацію здоров’я” і „Наукову комісію з проблем профілактичної медицини НТШ”.  Підсумовано багаторічні дослідження у галузі ранньої діагностики та профілактики цукрового діабету, патології щитовидної залози та інших ендокринопатій. Розглянуто механізми нейроендокринної регуляції циклу Корі на ранніх етапах формування мітохондріальної інсулінової резистентності у людей із факторами ризику.  Описано нові методи виявлення осіб, генетично схильних до цукрового діабету – α-кетонуричний , α-кетонемічний та піруватдегідрогеназний тести.

Навчальний посібник розрахований на студентів IV-VI курсів медичних факультетів ВНЗ III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, ендокринологів та терапевтів.

ендокринологія
612.017.1

Л 244

Лаповець Л. Є. Посібник з лабораторної імунології / Л. Є. Лаповець, Б. Д. Луцик. – Львів, 2014. – 290 с.

У методичному посібнику описані сучасні методи імунодіагностики, які за двохетапним принципом аналізу імунного статусу, а також селективним використанням їх груп відповідно з клінікою захворювання чи проявами патологічного процесу, дозволяють охарактеризувати не тільки окремі ланки імунного «каскаду» в патології, але й оцінити стан системи імунного гомеостазу. посібник з лабораторнох імунології
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.