Exchange fundОбмінно-резервний фонд

Пропонуємо список літератури з обмінно-резервного фонду Наукової бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького для книгообміну з бібліотеками України

З питань книгообміну звертатися до відділу комплектування.

Контактна особа:
Пашковська Ольга Ярославівна, зав. сектором книгообміну,
Тел.: +380 (322) 60-15-46

Замовлення на видання надсилайте на електронну скриньку

medlib.lnmu@gmail.com

Список літератури:

№ з/п

Автор, назва видання

1

Алергія у дитини Львів, 2011. – № 9-10. ( журнал)

2

ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA. Львівський медичний часопис. Львів, 2009. №4

3

ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA. Львівський медичний часопис. Львів, 2010. №1-4

4

ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA. Львівський медичний часопис. Львів, 2011. №1-3

5

Актуальні питання сучасної урології. Збірник статей. – Львів, 2005.

6

Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. Книга наукових статей. Книга 5-та. – Львів, 2001. – (Серія медицина і біологія)

7

Антонюк В.О. Лектини та їх сировинні джерела. – Львів, 2005.

8

Антологія біоетики / ред. Кундієва Ю.І. – Львів: БаК, 2003.

9

Возіанов С.О. Клініко-фізіологічні особливості реабілітації після алотрансплантації нирки. – Львів, 2006.

10

Возіанов С.О. Сучасні методи діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози: монографія. – Львів, 2010.

11

Гіпохолестеролемія та внутрішні хвороби / за ред. Панчишин М.В. – Львів, 2008.

12

Готь І.М. Професор Олександр Васильович Коваль – перший декан стоматологічного факультету у Львові. – Львів, 2007.

13

Грицко О.М. Фармакотерапія і медсестринський процес: навч. посібник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005.

14

Грищенко В. Людина і  культура: навч. посіб. – К.: Либідь, 2000.

15

Діагностика, лікування, спостереження та реабілітація хворих на рак щитоподібної залози: методичні рекомендації. – Львів; Відень, 2005.

16

Екзогенний алергічний альвеоліт: монографія / Регеда М.С.– Львів, 2007.

17

Епонімні назви в гепатології / ред. Абрагамович М.О. – Львів:  Кварт, 2009.

18

Єлінек Е. Що стадося після того, як Нора  покинула свого чоловіка, або підпори суспільств. – 2012.

19

Зіменковський Б.С. Професор Кузьменко Леонід Миколайович – організатор Львівської медичної школи середини ХХ сторіччя. – Львів, 2010.

20

Кассараба М.М., Надрага О.Б. Природженні аномалії сечової системи у дітей. Част.1: Вади сечових шляхів: посібник для лікарів. – Львів, 2004.

21

Кімакович В.Й. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини: біографічні нариси. – Ужгород, 2003.

22

Коментарі до написання, оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та присвоєння вченого знання старшого наукового співробітника. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2009.

23

Ковалів Б. Гепарин і гепариноїди у клінічній практиці: монографія. –  Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства Шевченка, 2003.

24

Лотоцький М.І., Павловський М.П. Ковзні пахвинні грижі. –  Львів, 2003.

25

Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / пер. з анг. – К.: Либідь, 2002.

26

Майрінк Г. Білий домініканець зі щоденника невидимця: роман. – Львів, 2012.

27

Маркин Л.Б. Справочник детского гинеколога. – К.: Интермед, 2004.

28

Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист / А. В. Магльований [та ін.]. – Л. : Кварт, 2010. – (Відомі професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького).

29

Михайло Васильович Даниленко – лікар, науковець, громадянин / Б. С. Зіменковський [та ін.]. – Л. : Кварт, 2008.

30

Практична медицина: науково-практ. журнал. ЛНМУ ім. Данила Галицького. – Львів,  2010. №1-6.

31

Практична медицина: науково-практ. журнал. ЛНМУ ім. Данила Галицького. – Львів,  2011. №1-4

32

Регеда М.С. Бронхіти: монографія. – Львів, 2005.

33

Регеда М.С. Гнійні хвороби легенів: монографія. – Львів, 2008.

34

Регеда М.С. Інфекційні деструкції легень: монографія. – Львів, 2005.

35

Регеда М.С. Легеневе серце: монографія. – Львів, 2005.

36

Свищенко Е.П. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии /под ред. Коваленко В.Н. – К.: Лыбидь, 2002.

37

Служинська З. Рід Білинських. – Львів: Видавничий центр «Арсенал», 1998.

38

Сміян І.С. Думи мої, думи мої: Част. 3. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

39

Сучасний музей: між скарбницею та підриємством. Матеріали Міжнародної конференції 8-10 жовтня 2006 року в м. Чернівці.– 2008.

40

Ткаченко П.І. Гострі одонтогенні процеси щелепно-лицевої ділянки в дітей (періостит, остеомієліт, лімфаде-ніт): навч. метод. посібник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2006.

41

Федорів Я.М. Професор Олійник Степан Федорович – вчений, педагог, лікар. – Львів, 2010.

42

Черезшкірна пункція і катетеризація підключичних вен    (топографоанатомічне та топографорентгенологічне обгрунтування). – Рівне: ВЕРТЕКС. – 1998.

43

Шпербер М. Хурбан, або Небезпечна певність. Есеї. – Чернівці: Книги XXI, 2009.

44

Юнак В.Ю. Наркоманія – дорога в безодню. – К.: Здоров’я, 2001.

Пропонуємо список літератури з обмінно-резервного фонду Наукової бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького для книгообміну з бібліотеками України

З питань книгообміну звертатися до відділу комплектування.

Контактна особа:
Пашковська Ольга Ярославівна, зав. сектором книгообміну,
Тел.: +380 (322) 60-15-46

Замовлення на видання надсилайте на електронну скриньку

medlib.lnmu@gmail.com

Список літератури:

№ з/п

Автор, назва видання

1

Актуальні питання сучасної урології: зб. ст. – Львів, 2005.

2

Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. Кн. 5-та. – Львів, 2001. – (Серія «Медицина і біологія»).

3

Антонюк В.О. Лектини та їх сировинні джерела. – Львів, 2005.

4

Антологія біоетики / ред. Кундієва Ю.І. – Львів, 2003.

5

Артеріальна гіпертензія: діагностика, лікування, профілактика. – Львів, 2005.

6

Возіанов С.О. Клініко-фізіологічні особливості реабілітації після алотрансплантації нирки. – Львів, 2006.

7

Возіанов С.О. Сучасні методи діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. – Львів, 2010.

8

Гематологія і переливання крові: міжвід. збірник. Вип. 34. Том 1, 2. – К., 2008.

9

Гематологія і переливання крові: міжвід. збірник. Вип. 35. – К., 2010.

10

Готь І.М. Професор Олександр Васильович Коваль – перший декан стоматологічного факультету у Львові. – Львів, 2007.

11

Грицко О.М. Фармакотерапія і медсестринський процес: навч. посіб. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005.

12

Грищенко В. Людина і  культура: навч. посіб.–  К., 2000.

13

Діагностика, лікування, спостереження та реабілітація хворих на рак щитоподібної залози: метод. реком. – 2005.

14

Екзогенний алергічний альвеоліт: моногр. / М. С. Регеда.  – Львів, 2007.

15

Епонімні назви в гепатології / М.О. Абрагамович. – Львів, 2009.

16

Запорожан В.М. Біоетика. –  К., 2005.

17

Зіменковський Б.С. 4-тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи: моногр. – Вінниця, 2004.

18

Зіменковський Б.С. Професор Кузьменко Леонід Миколайович – організатор Львівської медичної школи середини XX сторіччя. – Львів, 2010.

19

Кассараба М.М. Надрага О.Б. Природжені аномалії сечової системи у дітей. Част.1. Вади сечових шляхів. – Львів, 2004.

20

Кімакович В.Й. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини. Біографічні нариси. – Ужгород, 2003.

21

Козявкин В. И. Детские церебральные параличи / В.И. Козявкин и др. – Львів, 1999.

22

Коментарі до написання, оформлення і захисту  дисерт. роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук та присвоєння вченого звання… – Львів, 2009.

23

Кузько Н.В. Диагностика, лечение и профилактика гипертонической болезни на врачебном участке. – К., 2004.

24

Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу: конкуреція та регулювання  у глобальній економіці. – К., 2002.

25

Маркин Л.Б. Справочник детского гинеколога. – К., 2004.

26

Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист. – Львів, 2010.

27

Матеріали 72-ї загальноуніверситетської студенської наукової конференції «Досягнення сучасної медицини». – Львів, 2010.

28

Михайло Васильович Даниленко – лікар, науковець, громадянин. – Львів, 2008.

29

Монастирський В. Тромбін-плазмінова система – одна з основних регуляторних систем організму. – Львів, 2007.

30

Основи медичної інформатики та кібернетики в охороні здоров’я та медицини /уніфікована програма післядипломного навчання лікарів та провізорів/. – Тернопіль, 2000.

31

Посібник з професійних хвороб / за заг. ред.: О. О. Абрагамовича, М. С. Регеди. – 2010.

32

Радченко О. Бета-адреноблокатори: стандарти та перспективи. – Київ, 2011.

33

Регеда М.С. Легеневе серце: моногр. – Львів, 2005.

34

Регеда М.С. Бронхоектатична хвороба: моногр.– Львів, 2005.

35

Регеда М.С. Бронхіти: моногр. – Львів, 2005.

36

Регеда М.С. Емфізема легень. – Львів, 2005.

37

Регеда М.С. Плеврити: моногр. – Львів, 2004.

38

Регеда М.С. Бронхіальна астма. – Львів, 2004.

39

Регеда М.С. Пневмонія: моногр. – Вид. 3-тє. – Львів, 2005.

40

Регеда М.С. Пневмонія: моногр. – Вид.1-е. – Львів, 2004.

41

Регеда М.С. Інфекційні деструкції легень. – Львів, 2005.

42

Свищенко Е.П. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии / под ред. В.Н. Коваленко. – Киев, 2002.

43

Ткаченко П.І. Гострі одонтогенні процеси щелепно-лицевої ділянки в дітей (періостит, остеомієліт, лімфаденіт). – Львів, 2006.

44

Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів: навч. посіб. – Львів, 2008.

45

Шкредов Н.Я. Десять медико-просветительских очерков здорового образа жизни. – Львов, 2004.

46

Neurosurgery= Нейрохірургія / В.М. Шевага. – Lviv, 2007

ЖУРНАЛИ:

1

Алергія у дитини. – Львів, № 9-10/2011

2

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №4/2009.

3

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №1/2010.

4

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №2/ 2010.

5

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №3/ 2010.

6

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №4/ 2010.

7

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №1/ 2011.

8

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №2/ 2011.

9

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №3/ 2011.

10

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №3/ 2012.

11

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №4/ 2012.

12

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №1/ 2013.

13

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №2/ 2013.

14

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №3/ 2013.

15

Acta Medica Leopoliensia. Львіський медичний часопис. – Львів, №4/2013.

16

Архів клінічної та експериментальної медицини.  № 2/2009.

17

Боль. Суставы. Позвоночник. №3/2013

18

Вісник вищої медичної освіти. №3/2009.

19

Вісник Сумського державного університету. №1/2011.

20

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. №968. Серія «Соціальні комунікації». Випуск 3/2011.

21

Вестник неотложной и восстановительной медицины. том 12, №1/2011.

22

Вестник неотложной и восстановительной медицины. том 14, №1/2013.

23

Вестник физиотерапии и курортологии. №2/ 2009.

24

Гепатологія. №1/2008, №2/2010, №2/2011.

25

Гепатологія. №1/2012, №2/2013.

26

Дитячий лікар: лікаря практика. №3,4/2010, №1,2,4,6/2011.

27

Журнал психиатрии и медицинской психологии. № 2/2012.

28

Журнал психиатрии и медицинской психологии. № 4/2012.

29

Здоровье женщины. №2,3/2012.

30

Здоровье ребенка. №3,4/2008, №2,3,5/2010.

31

Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. № 3/2006.

32

Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. № 3,4/2007.

33

Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. № 1/2008.

34

Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. № 5-6/2010.

35

Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. №8, 9-10/2010.

36

Кардиология: от науки к практике. №2/2012.

37

Медицина неотложных состояний. №3,4,5,6,7-8/2011.

38

Медицина неотложных состояний. №1/2012.

39

Міжнародний медичний журнал. том 19, №1/2013.

40

Міжнародний медичний журнал. том 19, №2/2013.

41

Міжнародний медичний журнал. том 19, №4/2013.

42

Міжнародний ендокринологічний журнал. №7/2013.

43

Новоутворення: новообразование. №1/2013.

44

Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. № 1-2/2009

45

НейроNEWS психоневрология и нейропсихиатрия. №3/2013.

46

Патологія. № 3/2013.

47

Педіатрія, акушерство та гінекологія. №1,2,3,5/2006.

48

Практична медицина. – Львів, №1/2010.

49

Практична медицина. – Львів, №2/2010.

50

Практична медицина. – Львів, №3/2010.

51

Практична медицина. – Львів, №4/2010.

52

Практична медицина. – Львів, №5/2010.

53

Практична медицина. – Львів, №6/2010.

54

Практична медицина. – Львів, №1/2011.

55

Практична медицина. – Львів, №2/2011.

56

Практична медицина. – Львів, №3/2011.

57

Проблеми безперервної медичної освіти та науки. №1/2011.

58

Практична ангіологія. № 5/2007, 7/2010.

59

Проблеми безперервної медичної освіти та науки. №3/2011.

60

Проблеми харчування. №1-2/2012.

61

Репродуктивная эндокринология. №1/2013.

62

Репродуктивная эндокринология. №2/2013.

63

Репродуктивное здоровье женщины. №1/2004.

64

Серцева недостатність: сердечная недостаточность. №1/2010.

65

Серце і судини. №3/2007, 1,2,4/2008.

66

Современная педиатрия. №1,3/2007.

67

Современная педиатрия. №2,3,4,5/2008.

68

Современные проблемы токсикологии. №3-4/2012.

69

Сучасна гастроентерологія. №4/2011.

70

Сучасна гастроентерологія. №5/2011.

71

Сучасна гастроентерологія. №1/2012.

72

Сучасна гастроентерологія. №5/2012.

73

Сучасна гастроентерологія. №6/2012.

74

Сучасна гастроентерологія. №6/2013.

75

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. №3/2012

76

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. №1/2010.

77

Therapia. Український медичний вісник. №12/2006.

78

Therapia. Український медичний вісник. №1,7-8/2007.

79

Therapia. Український медичний вісник. №2,11/2008.

80

Therapia. Український медичний вісник. № 4/6/2013.

81

Український медичний часопис. № 3,4/2011.

82

Український медичний часопис. № 6/2013.

83

Український медичний альманах. №6/2012.

84

Український нейрохірургічний журнал. № 1/2009.

85

Український ревматологічний журнал. №3,4,4/2012.

86

Україна. Здоров’я нації: наук.-практ. видання. №1/2012.

87

Україна. Здоров’я нації: наук.-практ. видання. №4/2011.

88

Університетська клініка. Том 7. №2/2011.

89

Урологія. №1,2/2012.

90

Хірургія України. №3/2011.

91

Хірургія України. №1/2012.

92

Clinical Gastroenterology and Hepatology: сентябрь-октябрь. том 1, №1/2008.

93

Clinical Gastroenterology and Hepatology: март-апрель.  том 2, №2/2009.

94

Clinical Gastroenterology and Hepatology: июль-октябрь.  том 2, №4-5/2009.

95

The lancet. Оnkology. №1(6)/2009.