Періодичні видання, що надійшли в бібліотеку до 26 грудня 2013 рокуПеріодичні видання, що надійшли в бібліотеку до 26 грудня 2013 року

ЖУРНАЛИ:

 • Acta Medica Leopoliensia № 3 / 2013.
 • Актуальны питання фармацевтичної і медичної науки та практики № 3 / 2013.
 • Архив патологии № 5 / 2013.
 • Архів клінічної медицини № 2 / 2013.
 • Вестник оториноларингологии № 5 / 2013.
 • Вопросы нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко № 5 / 2013.
 • Гигиена и санитария № 5 / 2013.
 • Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром № 5 / 2013.
 • Експериментальна і клінічна медицина № 3 / 2013.
 • Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 6 / 2012.
 • Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я № 11 / 2013.
 • Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія № 4 / 2013.
 • Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація № 34 / 2012.
 • Мануальная терапия № 3 / 2013.
 • Медико-соціальні проблеми сім’ї № 3 / 2013.
 • Медицина сьогодні і завтра № 2, 3 / 2013.
 • Медицинские аспекты здоровья женщины № 8 / 2013.
 • Нейро News 9 / 2013.
 • Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина № 3, 4 / 2013.
 • Одеський медичний журнал № 5 / 2013
 • Освіта України № 6 (грудень) / 2013.
 • Острые и неотложные состояния в практике врача № 6 / 2013.
 • Офтальмологический журнал № 5 / 2013.
 • Патологическая физиология и экспериментальная терапия № 3 / 2013.
 • Профілактична медицина № 34 / 2012.
 • Рациональная фармакотерапия № 4 / 2013.
 • Репродуктивная эндокринология № 5 / 2013.
 • СЕС. Профілактична медицина № 6 / 2013.
 • Сімейна медицина № 5 / 2013.
 • Современная педиатрия № 5, 6 / 2013.
 • Современна стоматология № 4 / 2013.
 • Судебно-медицинская экспертиза № 5 / 2013.
 • Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція № 4 / 2013.
 • Therapia. Український медичний вісник № 11 / 2013.
 • Український журнал гематології та трансфузіології № 4 / 2013.
 • Український морфологічний альманах № 1 / 2013.
 • Український неврологічний журнал № 4 / 2013.
 • Український ревматологічний журнал № 3 / 2013.
 • Український стоматологічний альманах № 6 / 2013.
 • Ультразвуковая и функциональная диагностика № 4 / 2013.
 • Хирургия № 9, 10 / 2013.
 • Хірургія України № 4 / 2013.
 • Advances in clinical and experimental medicine Vol. 22, N 5 / 2013.
 • Bulletin of the World Health Organization Vol 91, № 11 / 2013.
 • JEADV Vol. 27, № 10, 11 / 2013.
 • Science Vol. 342, 18 Оctober / 2013 ; Vol. 342, 1 November / 2013 ; Vol. 342, 8 November / 2013 ; Vol. 342, 15 November / 2013.
 • The Lancet Neurology № 8 / 2013.
 • WHO Drug Information Vol. 27, № 3 / 2013.

ГАЗЕТИ :

 • Здоров’я України № 19, 20, 21 / 2013.
 • Здоров’я України. Темат. номер : Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія № 3 / 2013.
 • Здоров’я України . Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади № 34 / 2013.
 • Здоров’я України . Темат. номер : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія № 5 / 2013.
 • Здоров’я України . Темат. номер : Неврологія. Психіатрія. Психотерапія № 3 / 2013.
 • Здоров’я України. Темат. номер : Онкологія № 4 / 2013.
 • Здоров’я України. Темат. номер : Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія № 3 / 2013.
 • Здоров’я України. Темат. номер : Хірургія. Ортопедія. Травматологія № 3 / 2013.
 • Новости медицины и фармации № 17, 18 / 2013.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ :

 • Літопис авторефератів дисертацій № 3, Ч. 2 / 2013.
 • Літопис журнальних статей № 19, 20 / 2013.
 • Літопис книг № 18, 19, 20 / 2013.
 • Медицинский реферативно-обзорный журнал № 2, 3 / 2013.