Періодичні видання, що надійшли в бібліотеку до 30 травня 2013 року

ЖУРНАЛИ :

 1. Acta Medica Leopoliensia № 1 / 2013.
 2. Архів клінічної та експериментальної медицини № 1 / 2009 ; 1, 2 / 2010 ;

№ 1 / 2011.

 1. Атестаційний вісник № 4, 5 / 2013.
 2. Вестник неотложной и восстановительной медицины № 4 / 2010.
 3. Вісник наукових досліджень № 1 / 2013.
 4. Вісник стоматології № 1 / 2013.
 5. Галицький лікарський вісник № 1, ч. 2 / 2013.
 6. Дитячий лікар № 2, 3 / 2013.
 7. Дерматологія та венерологія № 1 / 2013.
 8. Жіночий лікар № 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2011.
 9. Журнал психиатрии и медицинской психологии № 3 / 2009 ; 1, 2 / 2011.
 10. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я № 4 /

2013.

 1. Здоровье женщины № 7, 8, 9 / 2009 ; 1, 2, 3, 7 / 2012.
 2. Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 1 / 2013.
 3. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія № 1 / 2013.
 4. Кардиология в Беларуси № 4 / 2011.
 5. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія № 2, 3 / 2013.
 6. Клінічна та експериментальна патологія № 1 / 2013.
 7. Медицинские аспекты здоровья женщины № 2, 3 / 2013.
 8. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия № 3 / 2009.
 9. Медична освіта № 2 / 2013.
 10. Медичні перспективи № 1, 2, 3 / 2013.
 11. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии № 2 /

2013.

 1. Міжнародний ендокринологічний журнал № 2 / 2013.
 2. Міжнародний неврологічний журнал № 1, 2 / 2013.
 3. Мікробіологічний журнал № 2 / 2013.
 4. Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О.

Богомольця № 1 / 2010.

 1. Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа № 4 / 2011.
 2. Нейро News № 3 / 2013.
 3. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина № 1 / 2013.
 4. Онкологія № 2 / 2010 ; 1, 3 / 2011.
 5. Освіта України. Спец. випуск № 4, 5 / 2013.
 6. Пародонтологія та відновна стоматологія № 1 / 2013.
 7. Практикуючий лікар № 1 / 2013.
 8. Провизор № 21 / 2010.
 9. Провизор. Юридичні аспекти фармації № 19 / 2011.
 10. Репродуктивная эндокринология № 2 / 2013.
 11. СЕС. Профілактична медицина № 2 / 2013.
 12. Современная педиатрия № 2 / 2013.
 13. Современная стоматология № 1, 2, 3 / 2011.
 14. Стоматология № 2 / 2013.
 15. Судово-медична експертиза № 6 / 2012.
 16. Сучасна гастроентерологія № 2 / 2013.
 17. Травма № 1, 2 / 2010 ; 1 / 2013.
 18. Therapia № 3, 4 / 2013.
 19. Україна. Здоров’я нації № 2 / 2008 ; 1 / 2010.
 20. Український журнал дитячої ендокринології № 1 / 2013.
 21. Український журнал клінічної та лабораторної медицини № 3, 4 / 2012.
 22. Український журнал хірургії № 1 / 2013.
 23. Український кардіологічний журнал № 2 / 2013.
 24. Український медичний часопис № 2 / 2013.
 25. Урологія Т. 14 / 2010 ( Додаток : матеріали з’їзду асоціації урологів

України, 16-18 вересня 2010 р.).

 1. Харківська хірургічна школа № 5, 6 / 2012 ; 1 / 2013.
 2. Хірургія України № 2 / 2013.
 3. Шпитальна хірургія № 1, 2 / 2013.
 4. JACC № 3 / 2009.
 5. The Lancet Oncology № 6 / 2010.
 6. Science Vol. 340, № 6130, 6131 / 2013.

ГАЗЕТИ :

 1. Здоров’я України № 7, 8 / 2013.
 2. Здоров’я України. Темат. номер : Гінекологія. Акушерство.

Репродуктологія № 1 / 2013.

 1. Здоров’я України . Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія.

Метаболічні розлади № 1 / 2013.

 1. Здоров’я України . Темат. номер : Кардіологія. Ревматологія.

Кардіохірургія № 2 / 2013.

 1. Здоров’я України . Темат. номер : Неврологія. Психіатрія. Психотерапія

№ 1 / 2013.

 1. Новости медицины и фармации № 5, 6, 7 / 2013.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ :

 1. Літопис авторефератів дисертацій № 1, ч. 1, 2 / 2013.
 2. Літопис журнальних статей № 5, 6, 7, 8 / 2013.
 3. Літопис книг № 5, 6 / 2013.
 4. Український реферативний журнал «Джерело». Серія 4 : Медицина.

Медичні науки № 2 / 2013.

Організатори заходу – інформаційно-бібліографічний відділ НБ ЛНМУ