Регіональна_аналгезія_вагін_полог_18

внутрішньогрудна_компресія_дихальн_18
репродукт_здоров_і_коморб_стани_18