[:uk]«Я хотів би стати всім для всіх, щоб усіх спасти…» До 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького[:]

1038
[:uk]Цьогоріч 29 липня виповнюється 150 років від дня народження Митрополита Галицького та Архієпископа Львівського Андрея Шептицького (1865 – 1944). Зважаючи на виняткове значення постаті Владики для української історії, УГКЦ проголосила 2015 рік Роком Митрополита Андрея Шептицького в Україні.

Митрополит Андрей у митрополичих палатах. Львів, 1930-ті роки. – (ЦДІАЛ, із фонду № 764. Колекція фотографій, фотоальбомів, негативів і кліше).
Митрополит Андрей у митрополичих палатах. Львів, 1930-ті роки. – (ЦДІАЛ, із фонду № 764. Колекція фотографій, фотоальбомів, негативів і кліше).

Весь свій життєвий та творчий щлях він присвятив безмежному служінню українському народові. Дбаючи про духовний стан та фізичне здоров’я простих людей, Кир Андрей Шептицький сприяв відкриттю «Порадні для матерів», дитячих садочків та сиротинців. Визначною подією його меценатської діяльності стало заснування у 1903 р. «Народної Лічниці», яка протягом декількох десятків років надавала «безплатну поміч лікарську убогим хворим без різниці народності і віросповідання».

Митрополит Андрей у митрополичому саду поруч Собору св. Юра у Львові. Львів, 1937 р. – (ЦДІАЛ, із фонду № 764, Колекція фотографій, фотоальбомів, негативів і кліше).
Митрополит Андрей у митрополичому саду поруч Собору св. Юра у Львові. Львів, 1937 р. – (ЦДІАЛ, із фонду № 764, Колекція фотографій, фотоальбомів, негативів і кліше).

Приєднуючись до святкувань цього знаменного ювілею працівники Наукової бібліотеки підготували бібліографічний покажчик «Медики і медицина в житті та діяльності Андрея Шептицького (До 150-річчя від дня народження)».

Митрополит Андрей, поруч його особистий лікар д-р Мар’ян Панчишин та монах-студит брат Атаназій. Підлюте, липень-серпень 1935 р. – (Музей фотографа Ярослава Коваля у с. Цінева, Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.).
Митрополит Андрей, поруч його особистий лікар д-р Мар’ян Панчишин та монах-студит брат Атаназій. Підлюте, липень-серпень 1935 р. – (Музей фотографа Ярослава Коваля у с. Цінева, Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.).

У повному обсязі покажчик буде презентовано на Форумі видавців.

А зараз пропонуємо Вашій увазі список літератури до теми.

 1. Б. О. (криптонім) З історії «Білої Палати»… / О. Б. ( криптонім) // 25-ліття Українського Лікарського Товариства і Медичної Громади : [зб. статей]. – Львів : з друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові, 1935. – С. 78-82. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С. 78, 80.
 2. Баб’як А. Подвиг Митрополита Андрея Шептицького як Апостольського візитатора для українців (1920-1923) і його взаємини з урядом Польщі / Августин Баб’як. – Тренто ; Больцано, 2013. – 239 с.
 3. Беч Л. З. Начерк історії Медичної Громади (1910-1925) / Л. З. Беч // 25-ліття Українського Лікарського Товариства і Медичної Громади : [зб. статей]. – Львів : з друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові, 1935. – С. 59–77. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С. 60.
 4. Білозор В. Доктор Олександр Барвінський (посмертна згадка) / Володимир Білозор // Лікарський вісник. – 1958. – Рік V, ч. 9. – С. 24–26. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С. 25.
 5. Благословляю і молюся : каталог виставки, присвяченої 125-й річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького / авт.-уклад. З. Суханова, Н. Матлашенко. – Львів, 1990. – 16 с. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С.
 6. Бурачинський Е. «Мій батько стояв на чолі «Народної лічниці»…» / Ераст Бурачинський // Народне здоров’я. – 2003. – Вересень (№ 9). – С. 8.
 7. Бурачинський Т. Є. «Побудова «Народньої лічниці» було найкращим вшануванням митрополита Андрея Шептицького» / Тит Євген Бурачинський // Народне здоров’я. – 2003. – Вересень (№ 9). – С. 3.
 8. Воробець Т. Роля лікарів в Українському Червоному Хресті в часах другої світової війни / Тома Воробець // Лікарський вісник. – 1958. – Рік V, ч. 11. – С. 25–32. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С. 31.
 9. Гайковський М. Похорон митрополита Андрея Шептицького / Михайло Гайковський // Людина і світ. – 2004. – № 10. – С. 25–31.*
 10. Ганіткевич Я. Старійшина галицьких фармацевтів : до 90-ліття від дня народження Петра Мельничука / Ярослав Ганіткевич // Народне здоров’я. – 2003. – Серпень (№ 8). – С. 4–5 : фот. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С. 5.
 11. Гординський В. Ретроспективна спроба діягнози хвороби Митрополита Андрея Шептицького (1865-1944) / Володимир Гординський, Богдан Гординський // Лікарський вісник. – 1992. – Vol. 39, № 2. – С. 35–36.
 12. Даниляк О. З історії заснування «Народної лічниці» у Львові (до 150-річчя з дня народження А. Шептицького) / Олег Даниляк // Матеріали 76-ї загальноуніверситетської студентської наукової конференції «Досягнення сучасної медицини», Львів, 16–17 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 257.
 13. До 75-річчя порадні матерів у Львові / Богдан Надраґа, Олександер Надраґа, Лідія Козицька, Світлана Ткаченко // Лікарський вісник. – 1994. – Vol. 41, № 3. – С. 185–186.
 14. Доктор Тит Бурачинський // Лікарський вісник. – 1961. – Рік VIII, ч. 20. – С. 31–36.
 15. Домбчевська І. Історія першого українського шпиталю у Львові / І. Домбчевська // Лікарський вісник. – 1957. – Рік IV, ч. 2. – С. 18–20. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С. 18.
 16. Інтерв’ю з о. Кладочним Йосифом (мон. Єремія) від 27.05.1993, м. Львів. Інтерв’юер: Борис Ґудзяк // Архів Інституту Історії Церкви. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Спр. 304. – С. 11–15.
 17. Інтерв’ю з п. Ясеницькою Марією (їмость Юник) від 25.12.1992, м. Львів. Інтерв’юер: Романів Тамара, Сусак Віктор // Архів Інституту Історії Церкви. – Ф. П–1. – Оп. 1. – Спр. 304. – С. 11–15.
 18. Історія будови Українського Шпиталю // Шпиталь Народньої лічниці ім. Митрополита Шептицького: пропам’ятна книжка з нагоди відкриття / ред. і вступ Івана Кедрина. – Львів : з друкарні Видав. Спілки «Діло» у Львові, 1938. – С. 19–47.
 19. Історія будови Українського Шпиталю // Український шпиталь Народньої лічниці ім. Митрополита Шептицького: пропам’ятна книжка з нагоди відкриття. – Друге видання. – Львів, 1938 ; Чікаґо : Медичний архів і бібліотека УЛТПА, 1980. – С. 19–47.
 20. Кедрин І. Українські лікарі будували колись шпиталь / Іван Кедрин // Лікарський вісник. – 1958. – Рік V, ч. 10. – С. 29–33.
 21. Кенс А.-М. Цінність та гідність людського життя у морально-пасторальній спадщині митрополита Андрея Шептицького / Анна-Марія Кенс // Матеріали 76-ї загальноуніверситетської студентської наукової конференції «Досягнення сучасної медицини», Львів, 16–17 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 281–282.
 22. Кіцера О. Митрополит Андрей Шептицький і «Народна лічниця» / Олександр Кіцера // Лікарський збірник. Нова серія. – Львів ; Чикаго, 2004. – Т. 13. – С. 66–74.
 23. Кіцера О. «Нехай навчається за мій кошт». Митрополит Андрей Шептицький у спогадах моїх батьків та архівних документах / Олександр Кіцера // Львівська газета. – 2008. – 10 квітня. – С. 19.
 24. Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) / Кирило Королевський ; переклад з французької Ярема Кравець. – Львів : Свічадо, 2014. – 490 с.
 25. Лещук Т. Митрополит Андрей Шептицький : роман / Тихон Лещук. – Львів, 2014. – 169 с. – Зі змісту [Андрей Шептицький]. – С. 7.
 26. Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.) / упоряд. : Сергій Кокін, Наталія Сердюк, Станіслав Сердюк ; за заг. ред. Володимира Сергійчука ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Державний архів Служби безпеки України. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 480 с.
 27. Мудрий В. Роля Митрополита А. Шептицького в громадському житті : доповідь, виголошена на конференції НТШ в честь Митрополита 14 травня 1960-го року / Василь Мудрий // Український шпиталь Народньої лічниці ім. Митрополита Шептицького: пропам’ятна книжка з нагоди відкриття. – Друге видання. – Львів, 1938 ; Чікаґо : Медичний архів і бібліотека УЛТПА, 1980. – С. 68–73.
 28. Надрага Б. Митрополит Андрей Шептицький – доброчинець / Богдан Надрага // Український інформаційний бюлетень здоров’я. – Львів, 2002. – Вип. 2. – С. 11.
 29. Надрага Б. Шпиталь на схилах Святоюрської гори [До 100-річчя «Народної лічниці»] / Богдан Надрага // Народне здоров’я. – 2003. – Вересень (№ 9). – С. 1–2.
 30. Осінчук Р. Сімдесятьліття “Народньої Лічниці” / Роман Осінчук // Лікарський вісник. – 1974 – № 3. – С. 52–56.
 31. Осінчук Р. Сімдесятьліття “Народньої Лічниці” / Роман Осінчук // Український шпиталь Народньої лічниці ім. Митрополита Шептицького: пропам’ятна книжка з нагоди відкриття. – Друге видання. – Львів, 1938 ; Чікаґо : Медичний архів і бібліотека УЛТПА, 1980. – С. 74–78.
 32. Осінчук Р. Український шпиталь ім. Митр. Шептицького у Львові (40-річчя його відкриття та 35-річчя смерти проф. д-ра Мар’яна Панчишина) / Роман Осінчук // Український шпиталь народньої лічниці ім. Митрополита Шептицького : пропам’ятна книжка з нагоди відкриття. – Друге вид. – Львів, 1938; Чікаго : Медичний архів і бібліотека УЛТПА, 1980. – С. 79–98.
 33. Паскевич О. Андрей Шептицький : сповнення блаженств / Олена Паскевич, Іван Бура ; пер. з англ. Надії Сойки-Леґздинь. – Львів : Свічадо, 1994. – 48 с. – Зі змісту : [Андрей Шептицький]. – С. 36.
 34. Пундій П. Лікар-патріот : [про Ярослава Гинилевича] / Павло Пундій // Лікарський збірник / П. Пундій. – [Львів] : [НТШ], 2002. – Ч. 2 : Біографії. Некрологи. – С. 409 : фот. – Зі змісту: [Митрополит Андрей Шептицький]. – С. 409.
 35. Пундій П. Опіка митрополита Андрея Шептицького над народним здоров’ям / Павло Пундій // Український медичний архів. – 1988. – Ч. 12: Світлої пам’яті Д-ра Бориса Филипчака (1907–1988) лікаря-хірурга і заслуженого мецената української культури. – С. 154–158.
 36. Пундій П. Піклування митрополита Андрея Шептицького народним здоров’ям / Пундій Павло // Сучасність. – 1989. – Ч. 11. – С. 63–69.
 37. Пундій П. «Тим тривкіші підвалини, чим довше вони будовані». Опіка Митрополита Андрея Шептицького народним здоров’ям / Павло Пундій // Народне здоров’я. – 1994. – Листопад (№ 16–17). – С. 2.
 38. Рудень В. Організація та діяльність Народної лічниці ім. Митрополита Андрія Шептицького у Львові в 1903–1939 рр. / Василь Рудень // Агапіт. – 2001. – № 13. – С. 53–56.
 39. Рудень В. В. «Народна лічниця» у Львові (до 90-річчя її заснування) / В. В. Рудень // Лікарська справа = Врачебное дело. – 1995. – № 5–6. – С. 189–193.
 40. Сениця П. Останні дні життя, смерть і похорон Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького / Павло Сениця // Світильник істини : джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові, 1928-1929-1944. Ч. 3 / зібрав і упоряд. Павло Сениця ; до друку пригот. Володимир Жолкевич, Ярослав Чумак, Андрій Турчин. – Торонто ; Чікаго : накладом студентів Богословської академії, 1983. – С. 302–310.
 41. Спомини з тернової дороги преосвященного ґр. Митрополита Андрея Шептицького. – Львів : накладом т-ва св. Апостола Павла : з друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1917. – 64 с. – (Видання Товариства св. Апостола Павла, Ч. 16).
 42. Тимочко О. І. Професор Маріан Панчишин і Митрополит Андрей Шептицький: штрихи до взаємин / Тимочко О. І., Петрик Л. В., Тимочко-Волошин Р. І. // ХV конгрес СФУЛТ : матеріали, м. Чернівці, 16–18 жовтня 2014 року. – Чернівці ; Київ ; Чікаго, 2014. – С. 458.
 43. Топільницька М. Митрополит А. Шептицький – засновник «Народної лічниці» / Топільницька Мар’яна, Бережанська Христина // Матеріали 76-ї загальноуніверситетської студентської наукової конференції «Досягнення сучасної медицини», Львів, 16–17 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 292.
 44. Федик І. Слідами Митрополита Андрея Шептицького у Львові / Ігор Федик, Іван Федик. – Львів, 2008. – 92 с. – Зі змісту : [Народна лічниця імені Митрополита Шептицького]. – С. 59–62.
 45. Чікаго вшановує пам’ять Великого Митрополита [До 50-х роковин смерті Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького] // Народне здоров’я. – 1994. – Листопад (№ 16–17). – С. 2.
 46. Шептицька (з Фредрів) С. Молодість і покликання о. Романа Шептицького : [спогади] / Софія Шептицька (з Фредрів). – Львів: Свічадо, 2009. – 83 с.
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.