Бібліотека отримала нові підручникиБібліотека отримала нові підручники

594

Фонди бібліотеки поповнились новими підручниками та посібниками видавництва «Нова книга» (Вінниця). Всі книги можна отримати у відділі навчальної літератури (вул. Шімзерів, 3а).Фонди бібліотеки поповнились новими підручниками та посібниками видавництва «Нова книга» (Вінниця). Всі книги можна отримати у відділі навчальної літератури (вул. Шімзерів, 3а).

Основи екології : підруч. для студ. вищих фарм. навч. закл. та фарм. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред.: В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 с.
У національному підручнику викладено загальні питання та глобальні проблеми екології, джерела і наслідки забруднення навколишнього середовища, нормативно-правові основи охорони довкілля, проблеми екології людини. Висвітлено структуру, методи сучасної екології, характеристику біосфери, питання про екологічні системи, фактори довкілля. Розглядається хімічне й енергетичне забруднення та його наслідки, зокрема й джерела забруднення у медицині та фармацевтичній промисловості, методи захисту від забруднення. Приділена увага біотехнології, у т. ч. у фармацевтичній промисловості, та екології і здоров’ю людини. Наведено контрольні питання та тестові завдання. Підручник можна використовувати при вивченні екології для студентів-медиків, біологів, екологів, інтернів, провізорів, практичних лікарів. fran---0001---0002
Neurology : textbook / L. I. Sokolova, O. Myalovitska, V. Krylova [et al.] ; ed. by L. I. Sokolova. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 275 p. : il.
The textbook corresponds to the Program in Neurology for students and consists of two parts: general neurology, and special one. Each chapter covers the main topics of the course of neurology and includes new scientific data. Chapters contain test questions and clinical problems for self-control. The textbook is provided with a list of basic concepts and terms to facilitate orientation in the text, and a list of abbreviations that have been used. For english-speaking students of higher medical institutions with IV level of accreditation, interns, postgraduate students, attending physicians. Neurology_1
Kovalsky, O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging : textbook / O. V. Kovalsky, D. S. Mechev, V. P. Dany-levych. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 498 p.
The textbook for students of higher medical educational establishments was created in accordance with the program for the discipline “Radiology” (Kyiv, 2006) and complies with the principles of the European credit-modular system for the high-quality training of doctors. In the textbook there are represented the most recent achievements of Medical Radiology, Diagnostic Imaging techniques and its principles, diagnostic imaging of internal organs diseases, diagnostic algorithms in the study of organs and systems, questions for self-control and case studies. For the convenience of students the current level of radiation therapy is presented in one publication. For students of higher medical educational establish-ments of IVth accreditation level, interns-radiologists and physicians of other specialties. 22---0002
Medical and biological physics : textbook / ed. by : A. V. Chalyi. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 476 p.
The book is aimed at elucidating the most important aspects of the medical and biological physics in accordance with the program asserted by the Ministry of Health Care of Ukraine, and written for the students of higher medical institutions as well as for teachers, scientific researchers and all those readers interested in modern problems of the medical and biological physics. Medical-and-biological-physics_1
Належні практики у фармації : практикум для студ. вищих мед. і фарм. навч. закл. III-IV рівнів акредитації спец. “Фармація” / Н. І. Гудзь, Т. Г. Калинюк, С. Б. Білоус [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 367 с.
Практикум містить навчальний матеріал до занять та охоплює декілька взаємопов’язаних розділів: концепція належних практик у забезпеченні якості лікарських засобів, їх фармацевтична розробка, доклінічне і клінічне дослідження, реєстрація в Україні, виробництво відповідно до вимог належної виробничої практики, зберігання та дистрибуція, роздрібна реалізація у взаємозв’язку з вимогами належної аптечної практики. Практикум призначений для студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю “Фармація”, а також може бути рекомендований для фахівців, які працюють у фармацевтичній галузі. 22---0001

Основи екології : підруч. для студ. вищих фарм. навч. закл. та фарм. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред.: В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 с.
У національному підручнику викладено загальні питання та глобальні проблеми екології, джерела і наслідки забруднення навколишнього середовища, нормативно-правові основи охорони довкілля, проблеми екології людини. Висвітлено структуру, методи сучасної екології, характеристику біосфери, питання про екологічні системи, фактори довкілля. Розглядається хімічне й енергетичне забруднення та його наслідки, зокрема й джерела забруднення у медицині та фармацевтичній промисловості, методи захисту від забруднення. Приділена увага біотехнології, у т. ч. у фармацевтичній промисловості, та екології і здоров’ю людини. Наведено контрольні питання та тестові завдання. Підручник можна використовувати при вивченні екології для студентів-медиків, біологів, екологів, інтернів, провізорів, практичних лікарів. fran---0001---0002
Neurology : textbook / L. I. Sokolova, O. Myalovitska, V. Krylova [et al.] ; ed. by L. I. Sokolova. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 275 p. : il.
The textbook corresponds to the Program in Neurology for students and consists of two parts: general neurology, and special one. Each chapter covers the main topics of the course of neurology and includes new scientific data. Chapters contain test questions and clinical problems for self-control. The textbook is provided with a list of basic concepts and terms to facilitate orientation in the text, and a list of abbreviations that have been used.  For english-speaking students of higher medical institutions with IV level of accreditation, interns, postgraduate students, attending physicians. Neurology_1
Kovalsky, O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging : textbook / O. V. Kovalsky, D. S. Mechev, V. P. Dany-levych. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 498 p.
The textbook for students of higher medical educational establishments was created in accordance with the program for the discipline “Radiology” (Kyiv, 2006) and complies with the principles of the European credit-modular system for the high-quality training of doctors.  In the textbook there are represented the most recent achievements of Medical Radiology, Diagnostic Imaging techniques and its principles, diagnostic imaging of internal organs diseases, diagnostic algorithms in the study of organs and systems, questions for self-control and case studies. For the convenience of students the current level of radiation therapy is presented in one publication.  For students of higher medical educational establish-ments of IVth accreditation level, interns-radiologists and physicians of other specialties. 22---0002
Medical and biological physics : textbook / ed. by : A. V. Chalyi. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 476 p.
The book is aimed at elucidating the most important aspects of the medical and biological physics in accordance with the program asserted by the Ministry of Health Care of Ukraine, and written for the students of higher medical institutions as well as for teachers, scientific researchers and all those readers interested in modern problems of the medical and biological physics. Medical-and-biological-physics_1
Належні практики у фармації : практикум для студ. вищих мед. і фарм. навч. закл. III-IV рівнів акредитації спец. “Фармація” / Н. І. Гудзь, Т. Г. Калинюк, С. Б. Білоус [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 367 с.
Практикум містить навчальний матеріал до занять та охоплює декілька взаємопов’язаних розділів: концепція належних практик у забезпеченні якості лікарських засобів, їх фармацевтична розробка, доклінічне і клінічне дослідження, реєстрація в Україні, виробництво відповідно до вимог належної виробничої практики, зберігання та дистрибуція, роздрібна реалізація у взаємозв’язку з вимогами належної аптечної практики. Практикум призначений для студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю “Фармація”, а також може бути рекомендований для фахівців, які працюють у фармацевтичній галузі. 22---0001

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.