Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №5.

03.00.06 ВІРУСОЛОГІЯ

Юрченко О. О.

Трансмісивні вірусні інфекції Північно-Західного Причорномор’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.]  03.00.06 “Вірусологія” / Оксана Олександрівна Юрченко ; МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 24 с.

 

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

Прокопів Т. М.

Взаємозв’язки асиміляції заліза, оксидативного стресу та надсинтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Pichia guilliermondii : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Тетяна Маркіянівна Прокопів ; НАН України, Ін-т біол. клітини. – Львів, 2013. – 20 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Багрій Д. О.

Оптимізація тактики ведення пацієнток з акушерською рановою інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Діана Олегівна Багрій ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 18 с.

 

Захаренко Н. Ф.

Генітальний та екстрагенітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку (аспекти патогенезу, діагностика, лікування та прогнозування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Наталія Феофанівна Захаренко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 30 с.

 

Лобастова Т. В.

Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на фоні гіпергомоцистеїнемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Тетяна Валеріївна Лобастова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

 

 

Мандзій І. М.

Діагностика та лікування безплідності у жінок з хронічним тазовим болем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.]14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / , Ірина Миколаївна Мандзій ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 19 с.

 

Медведєв М. В.

Лейоміома матки : нові підходи до застосування органозберігаючих технологій в лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.]  14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Михайло Володимирович Медведєв ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика. – К., 2013. – 32 с.

 

Мусаєва Е. Е.

Патологія шийки матки у жінок, які багато народжують: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Ельвіра Ескендерівна Мусаєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 18 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Вівсянник В. В.

Патогенетичне обгрунтування корекції лікування хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії з наявністю уражень гастродуоденальної ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Володимир Васильович Вівсянник ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Волошина І. М.

Клініко-патогенетичні особливості перебігу, прогнозування ускладнень та оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу  III стадії в поєднанні з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Ірина Миколаївна Волошина ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2013. – 44 с.

 

Горбатюк І. Б.

Клінічні особливості перебігу хронічного холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, обгрунтування диференційованого лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Ірина Борисівна Горбатюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 19 с.

 

Жаркова А. В.

Поєднання кислотозалежних захворювань і ішемічної хвороби серця: вплив антисекреторної терапії на рівень гомоцистеїну та ліпідний спектр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Альбіна Володимирівна Жаркова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

 

Качан І. С.

Якість життя та шляхи її покращення у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії в поєднанні з абдомінальним ожирінням, дисліпідемією та інсулінорезистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Ігор Сергійович Качан ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Вознюк С. М.

Прогнозування ризику виникнення та лікування післяопераційних гнійних ускладнень у хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Станіслав Миколайович Вознюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

Гирла Я.В.

Хірургічні аспекти комплексного лікування хворих на різні форми гіпертиреоїдного зоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.03 “Хірургія” / Ян Вікторович Гирла ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 20 с.

 

Гринцов Г. О.

Хірургічне лікування рецидивного та переміжного спонтанного пневмотораксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Григорій Олександрович Гринцов ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Єпіфанцев В. О.

Оптимізація хірургічного лікування гострого калькульозного холангіту і профілактика післяопераційних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Вячеслав Олександрович Єпіфанцев ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України. – Донецьк, 2013. – 24 с.

 

Жернов А. О.

Хірургічне лікування післяопікових деформацій та контрактур з використанням оптимізованих методів розтягування тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Андрій Олександрович Жернов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

 

Жовтоножко О. І.

Оцінка тяжкості та прогноз у хірургічному лікуванні постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олександр Іванович Жовтоножко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 18 с.

 

Коломоєць О. М.

Особливості перебігу синдрому кишкової недостатності та його корекції у людей похилого віку при лікуванні гострої непрохідності кишечника (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Олексій Михайлович Коломоєць ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 20 с.

 

Морар І. К.

Розробка прогностичних критеріїв перебігу гострого деструктивного панкреатиту (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Ігор Калинович Морар ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2013. – 20 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВОСУДИННА ХІРУРГІЯ

 

Руденко К. В.

Гіпертрофічна кардіоміопатія: проблеми діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.]  14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Костянтин Володимирович Руденко ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. – К., 2013. – 32 с.

 

 

 

14.01.08 ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ ТА ШТУЧНІ ОРГАНИ

 

Кічатий С. В.

Замісне лікування термінальної стадії хронічної ниркової недостатності урологічної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / Сергій Вікторович Кічатий ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К., 2013. – 16 с.

 

Оніщенко Є. В.

Порушення бронхолегеневої системи у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності під час проведення замісної ниркової терапії (діагностика та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.08 “Трансплантологія та штучні органи” / Євген Вікторович Оніщенко ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. – К, 2013. – 16 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

Македонський І. О.

Хірургічне лікування та медична реабілітація дітей з аноректальними вадами розвитку та екстрофією сечового міхура (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Ігор Олександрович Македонський ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. – Донецьк, 2013. – 40 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

Годлевська Т. Л.

Патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії при нейрогенних розладах сечовипускання у дітей з урахуванням психовегетативного та уродинамічного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Тамара Леонідівна Годлевська ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Данильчук Г. О.

Відновне лікування часто хворіючих на респіраторні захворювання дітей з пролапсом мітрального клапана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Галина Олександрівна Данильчук ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Іванова К. О.

Прогнозування розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей та підлітків з хронічною гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Катерина Олексіївна Іванова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 22 с.

 

Мостовенко Р. В.

Патогенетичне значення обміну заліза в прогресуванні хронічного вірусного гепатиту С у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Раїса Василівна Мостовенко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2013. – 20 с.

 

Шумна Т. Є.

Алергічні захворювання у дітей промислового регіону: фактори ризику, діагностика, клініка, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Таміла Євгенівна Шумна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 40 с.

 

Юрків О. І.

Функціональний стан шлунково-кишкового тракту у новонароджених та дітей грудного віку: діагностика порушень, профілактика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Оксана Іванівна Юрків ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2013. – 22 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

Белегай Р. І.

Хронічна серцева недостатність у хворих з артеріальною гіпертензією та ознаками метаболічного синдрому: можливості оптимізації фармакотерапії та профілактики прогресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Роксолана Ігорівна Белегай ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

 

Гельмедова М. М.

Особливості прогресування коронарного атеросклерозу та перебігу ішемічної хвороби серця після аорто-коронарного шунтування у хворих з цукровим діабетом 2 типу за результатами річного спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Марина Муфаридівна Гельмедова ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 18 с.

 

Зозуляк Н. В.

Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабільної стенокардії III ФК у поєднанні з артеріальною гіпертензією у хворих з нітраторезистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Наталя Василівна Зозуляк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 19 с.

 

Мазур І. Д.

Клініко-прогностичне значення поліморфізмів генів ендотеліальної No-синтази та ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих із хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ірина Дмитрівна Мазур ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2013. – 16 с.

 

Могильницький Є. В.

Відновлення та збереження синусового ритму у хворих з персистуючої формою фібриляції передсердь на фоні серцевої недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Євген Володимирович Могильницький ; НАМН України. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Сергієнко Л. Ю.

Соціально-емоційний стрес матерів на ранніх етапах вагітності як причина ендокринопатій та порушень у гормонально залежних системах нащадків (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. мед. наук. : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / Лоріана Юріївна Сергієнко ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Х., 2013. – 43 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

Саркисов А. Я.

Вегетативная дисфункция и психосоматическое состояние у больних с невралгией тройничного нерва : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 14.01.11 “Нервные болезни” / Александр Яковлевич Саркисов ; Ин-т повышения квалификации ФМБА России. – М., 2013. – 24 с.

 

Шепотінник Є. В.

Клініко-параклінічні критерії оцінки ефективності тромболітичної терапії у лікуванні хворих з ішемічним інсультом та можливості її потенціювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / Євген Володимирович Шепотінник ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2013. – 18 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Лаврентьєва К. К.

Клініко-психопатологічна характеристика та корекція невротичних розладів у вперше засуджених жінок в умовах пенітенціарного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.16 “Психологія” / Ксенія Костянтинівна Лаврентьєва ; НАМН України, Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Х., 2013. – 21 с.

 

14.01.17 НАРКОЛОГІЯ

 

Друзь О. В.

Афективні розлади при залежності від опіоїдів: (епідеміологічні, клініко-діагностичні, терапевтичні та реабілітаційні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.17 “Наркологія” / Олег Васильович Друзь ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол.  АМН України. – Х., 2013. – 27 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

Головкин В. В.

Ефективність нових методів прогнозування та профілактики циліохоріоїдального відшарування після хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Володимир Володимирович Головкин ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 19 с.

 

Капшук Н. І.

Оптимізація факоемульсифікації у хворих на вікову макулярну дегенерацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. І. Капшук ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України. – Одеса, 2013. – 18 с.

 

Явтушенко В. В.

Оптимізація профілактики післяопераційних запальних ускладнень у хворих катарактою в поєднанні з первинною відкритокутовою глаукомою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Володимир Володимирович Явтушенко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 18 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

Сміянов Є. В.

Діагностика, клініко-морфологічні особливості та лікування аденоїдиту у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Євген Владиславович Сміянов ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2013. – 18 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Максименко М. А.

Асоційована травма таза у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 ” Травматологія і ортопедія” / Максим Анатолійович Максименко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

Труфанов І. І.

Малоінвазивне лікування переломів дистального епіметафіза великогомілкової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Іван Іванович Труфанов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2013. – 20 с.

 

Щадько А. О.

Лікування гнійних післятравматичних артритів гомілковостопного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Андрій Олександрович Щадько ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2013. – 22 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Авдєєв О. В.

Клініко-патогенетичні основи розвитку та лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Олександр Володимирович Авдєєв ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 36 с

 

Бойченко О. М.

Особливості перебігу та комплексне лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця з використанням антигіпоксантів метаболічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ольга Миколаївна Бойченко ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 20 с.

 

Вишпінський І. М.

Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в різному віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Ігор Манолійович Вишпінський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 19 с.

 

Гриньох В. О.

Удосконалення комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту в підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Володимир Олексійович Гриньох ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

Дембіцький О. В.

Клініко-експериментальне обгрунтування протезування великих дефектів зубних рядів покривними протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Олександр Володимирович Дембіцький ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 17 с.

 

Саноян В. В.

Оцінка ефективності лікування хронічного генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет типу 2 шляхом застосування фізичних та імунологічних показників ротової рідини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Вікторія Володимирівна Саноян ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2013. – 21 с.

 

Саркисов А. Я.

Вегетативная дисфункция и психосоматическое состояние у больних с невралгией тройничного нерва : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 14.01.11 “Нервные болезни” / Александр Яковлевич Саркисов ; Ин-т повышения квалификации ФМБА России. – М., 2013. – 24 с.

 

Світлична О. М.

Розробка та обґрунтування регіональної програми профілактики основних стоматологічних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Оксана Миколаївна Світлична ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Тихонов Д. О.

Клініко-лабораторне обґрунтування шляхів перерозподілу жувального навантаження при частковому знімному протезуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Дмитро Олексійович Тихонов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 16 с.

 

Фурдичко А. І.

Експериментально-клінічне обґрунтування застосування гелю з фітолізоцимом  в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Анастасія Іванівна Фурдичко ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2013.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Луценко С. В.

Комплексна променева діагностика в оцінці структурно-функціональних змін органів-мішеней при метаболічному синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.23 “Променева діагностика, променева терапія” / Світлана Володимирівна Луценко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА

 

Кітаз А. Р.

Фізична реабілітація при дорсалгіях у спортсменів силових видів спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / Абдуль Раззак Кітаз ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 16 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Литвиненко Г. В.

Стан центральної регуляції дихання і режими оксигенотерапії у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]   14.01.27 “Пульмонологія” / Ганна Вікторівна Литвиненко ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2013. – 18 с.

 

Пендальчук Н. В.

Стан дифузійної функції легень та можливості її корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Наталія Володимирівна Пендальчук ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г.  Яновського НАМН України, НАМН України. – К., 2013. – 16 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

 

Данилевська К. М.

Особливості лікування та профілактика порушень ритму серця в ранні терміни після коронарного шунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Катерина Миколаївна Данилевська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 19 с.

 

Федько В. В.

Анестезіологічне забезпечення операцій у хворих на інфекційний ендокардит з післяінсультними змінами головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Валентин Вікторович Федько ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 18 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

Іванова Ф. Є.

Характеристика структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із захворюваннями щитовидної залози та корекція виявлених порушень на санаторно-курортному етапі реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Флоріна Євгенівна. Іванова ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта, 2013. – 20 с.

 

Олійник С. М.

Застосування ендоназального електрофорезу нейромідину в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію I та II стадій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / Світлана Михайлівна Олійник ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта, 2013. – 24 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

 

Ковтуненко І. М.

Наукове обґрунтування критеріїв безпеки для здоров’я населення впливу пилкових алергенів атмосферного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ірина Миколаївна Ковтуненко ; НАМН України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2013. – 19 с.

 

Кравчун Т. Є.

Гігієнічна оцінка поєднаної дії фізичних та хімічних чинників довкілля на основі структурно-функціональних змін системи крові і кровотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Тетяна Євгеніївна Кравчун ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2013. – 20 с.

 

Платонова А. Г.

Просторово-часові та морфо-функціональні зміни фізичного розвитку школярів України за 50 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Аліна Георгіївна Платонова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2013. – 40 с.

 

Хмєлєвська О. М.

Гігієнічне обґрунтування покращення якості фасованої мінеральної лікувально-столової води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Оксана Миколаївна Хмєлєвська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2013. – 24 с.

 

Фризюк М. А.

Наукове обґрунтування оптимізації протирадонових заходів для громадських будівель (на прикладі дитячих навчальних закладів Кіровоградської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Мирослава Анатоліївна Фризюк ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2013. – 20 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

 

Бугорков І. В.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи стоматологічної ортопедичної допомоги на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Ігор Веніамінович Бугорков ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 36 с.

 

Жук О. В.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи збереження репродуктивного здоров´я жінок сільської місцевості в умовах сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Олена Вікторівна Жук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 24 с.

 

Рудинська С. М.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України з хворобами пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Софія Михайлівна Рудинська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 23 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Габор Г. Г.

Структурно-функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі госторого пошкодження легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Галина Григорівна Габор ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, МОЗ України. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

Жураківська О. Я.

Морфофункціональний стан гіпоталамогіпофізіарної системи в постнатальному періоді онтогенезу в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Оксана Ярославівна Жураківська ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2013. – 35 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

Шатохіна Т. В.

Морфологічна диференційна діагностика різновидів IgA-нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Тетяна Володимирівна Шатохіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 23 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Андріяненков О. В.

Експериментальне обґрунтування використанння Талабану польового як корекція репродуктивних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Олексій Вікторович Андріяненков ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

14.03.08 ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

Єлізарова Т. О.

Імунопатогенез неалкогольного стеатогепатиту, імунокорекція та імунореабілітація хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 “Імунологія та алергологія” / Тетяна Олександрівна Єлізарова ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. – Донецьк, 2013. – 20 с.

 

14.03.11 МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА

 

Шакало І. М.

Обґрунтування технологій збереження та використання інформації в медичному електронному паспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” / , Ірина Миколаївна Шакало ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2013. – 20 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

 

Бербек, В. Л.

Розробка складу та технології гранул для лікування сечостатевої системи у чоловіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Віолетта Леонардівна Бербек ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 24 с

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

Анацька Я. Ю.

Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Яна Юріївна Анацька ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Бурлака І. С.

Фармакогностичне вивчення Calamagrostis epigeios (L.) Roth. і Deschampsia caespitosa (L.) Beauv : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ірина Сергіївна Бурлака ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Гріневич Л. О.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N-R-амідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ліна Олександрівна Грінкевич ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 20 с.

 

Гусаров В. І.

Синтез, властивості та шляхи практичного використання функціоналізованих похідних холевої кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Віктор Ігорович Гусаров ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.

 

Прийменко А. О.

Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3,7-дигідро-1Н-пурин-2,6-діону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Артем Олегович Прийменко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 23 с.

 

Сологуб В. А.

Фармакогностичне дослідження видів роду Звіробій західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Вероніка Анатоліївна Сологуб ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 20 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Горецька А. М.

Психологічні фактори формування комплаєнса у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Анастасія Миколаївна Горецька ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 20 с.

 

Шишак О. І.

Материнська ідентифікація жінок з психогенною гіпогалактією: клініко-психологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Ольга Ігорівна Шишак ; Нац. акад. пед. наук України , Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2013. – 23 с