Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. № 6Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. № 6

03.00.06 ВІРУСОЛОГІЯ

 

І-227

Іванська Н. В.

Значення антигенної мімікрії в серологічній діагностиці ВІЛ-інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.06 “Вірусологія” / Н. В. Іванська ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. К., 2011. 42 с.

 

03.00.15 ГЕНЕТИКА

 

З-140

Заганяч Я. Ю.

Генетичні аспекти асоціацій навикового невиношування вагітності з хронічними урогенітальними інфекціями у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 “Генетика” / М. П. Булько ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. К., 2011. 20 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

Б 349

Бдюлєва А. В.

Особливості перебігу вагітності, пологів і стан новонароджених у жінок з хронічним вірусним гепатитом С на тлі ВІЛ-інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / А. В. Бдюлєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. К., 2014. 19 с.

 

Д 831

Дунаєвська В. В.

Нові підходи в діагностиці та лікуванні лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. В. Дунаєвська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. К., 2014. 20 с.

 

І-236

Івасюк Е. І.

Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок раннього репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / Е. І. Івасюк ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. К., 2010. 20 с.

 

М 650

Мисенко О. Д.

Оптимізація ранньої діагностики та лікування ендометріом у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. Д. Мисенко ; Одес. нац. мед. ун-т. Одеса, 2014. 20 с.

 

П 375

Платонова І. М.

Оптимізація тактики ведення пацієнток з дисгормональними захворюваннями яєчників і молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. М. Платонова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. К., 2014. 19 с.

 

Т 883

Турлінова З. О.

Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з гіперандрогенією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / З. О. Турлінова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. К., 2014. 20 с.

 

Ш 570

Шикалова Т. В.

Сучасні аспекти медикаментозного переривання вагітності в ранніх термінах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Т. В. Шикалова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. К., 2010. 20 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

В 466

Вільцанюк О. О.

Клініко-морфологічна характеристика перебігу негоспітальної пневмонії на тлі прихованої поліорганної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. О. Вільцанюк ; Харків. нац. мед. ун-т. Х., 2011. 22 с.

 

Г 682

Гордіна М. А.

Клініко-патогенетичні механізми впливу гіповітамінозу D на перебіг ішемічної хвороби серця, асоційованої з метаболічним синдромом, та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. А. Гордіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. Запоріжжя, 2014. 20 с.

 

Д 332

Денисенко В. П.

Особливості розвитку та лікування артеріальної гіпертензії у хворих на діабетичну нефропатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. П. Денисенко ; Харків. нац. мед. ун-т. Харків, 2011. 40 с.

 

Р 696

Романуха В. В.

Перебіг хронічного панкреатиту при його поєднані з метаболічним синдромом: комплексне лікування із застосуванням омега-3 поліненасичених жирних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. В. Романуха ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. Івано-Франківськ, 2014. 20 с.

 

С 325

Середюк В. Н.

Хронічне легеневе серце в поєднанні з артеріальною гіпертензією: клініко-патологічні особливості та диференційовані підходи до медикаментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. Н. Середюк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. Івано-Франківськ, 2014. 44 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

К 823

Крилюк В. О.

Екстрена медична допомога та тактика хірургічного лікування у постраждалих з пошкодженнями органів черевної порожнини при політравмі (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 14.01.03 : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. О. Крилюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. Тернопіль, 2014. 36 с.

 

Л 632

Лисицин Р. Г.

Комплексна профілактика виникнення капсулярної контрактури молочних залоз (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. Г. Лисицин ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. Х., 2014. 20 с.

 

П 759

Прикупенко М. В.

Використання ультразвукового скальпеля при виконанні технічно складних лапароскопічних холецистектомій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. В. Прикупенко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. Тернопіль, 2014. 20 с.

 

Я 775

Ярошук Д. В.

Лапароскопічні органозберігаючі операції в структурі хірургічної корекції виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. В. Ярошук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. К., 2014. 19 с.

 

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

 

Г 693

Горіщак С. П.

Частковий нейрорахішизис (клінічні прояви, діагностика, результати лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / С. П. Горіщак ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. К., 2014. 16 с.

 

Д 580

Довгалюк А. А.

Балонна дилатація стенозу легеневої артерії як новий підхід в етапному лікуванні тетради Фалло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / А. А. Довгалюк ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. К., 2014. 18 с.

 

І-200

Іванов Я. Ю.

Хірургічне лікування загального артеріального стовбура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / Я. Ю. Іванов ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. К., 2014. 19 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Г 693

Горіщак С. П.

Частковий нейрорахішизис (клінічні прояви, діагностика, результати лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / С. П. Горіщак ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. К., 2014. 16 с.

 

П 758

Приймак Є. В.

Малоінвазивні транскутанні технології в лікуванні протрузій міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / Є. В. Приймак ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. К., 2014. 16 с.

 

14.01.06 УРОЛОГІЯ

 

В 575

Владиченко К. А.

Ренальна дисфункція при трансуретральній резекції доброякісної гіперплазії простати і шляхи її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 “Урологія” / К. А. Владиченко ; Ін-т урології АМН України. К., 2010. 23 с.

 

Н 223

Наконечний А. Й.

Патогенетичні фактори ураження яєчка при різних формах його ретенції в дітей та обґрунтування шляхів мінімізації їх впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 “Урологія” / А. Й. Наконечний ; Ін-т урології АМН України. К., 2010. 36 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

Б 612

Білик О. О.

Морфофункціональний та молекулярний статус епітеліальних клітин придатків матки, асоційований з ВПЛ16/18, у жінок з ризиком розвитку раку яєчника та хворих на серозний рак яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. О. Білик ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. К., 2014. 20 с.

 

К 172

Калінін О. Є.

Ендоскопічна реканалізація кишкового просвіту в поєднанні з ентеро-і колоносорбцією в лікуванні хворих на рак прямої кишки, ускладнений кишковою непрохідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / О. Є. Калинін ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. К., 2014. 21 с.

 

Ц 586

Цигика Д. Й.

Білатеральний рак молочних залоз: особливості діагностики і тактики лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Д. Й. Цигика ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. К., 2014. 20 с.

 

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

К 867

Ксьонз І. В.

Хірургічне лікування захворювань та ушкоджень селезінки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / І. В. Ксьонз ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. К., 2014. 40 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

А 906

Асонов А. О.

Особливості шлункової цитопротекції та шляхи її корекції у дітей з хронічним гастродуоденітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. О. Асонов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. К., 2014. 24 с.

 

Б 724

Бобрикович О. С.

Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних клімато-географічних районах щодо забезпечення йодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. С. Бобрикович ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. К., 2014. 20 с.

 

Г 190

Ган Р. З.

Особливості фізичного та психомоторного розвитку дітей, які народились в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Р. З. Ган ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. К., 2014. 20 с.

 

Г 203

Гаріджук Л. І.

Оптимізація діагностики та лікування ускладненої пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Л. І. Гаріджук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. Івано-Франківськ, 2014. 20 с.

 

К 723

Костирко Н. І.

Клініко-патогенетичні особливості розвитку та перебігу рецидивуючих захворювань бронхолегеневої системи у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. І. Костирко ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. Івано-Франківськ, 2014. 21 с.

 

К 764

Кошова А. О.

Клінічне значення стану цитопротекторної функції шлунка і дванадцятипалої кишки в різних вікових групах дітей з хронічною гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. О. Кошова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 24 с.

 

Л 465

Ленченко А. В.

Клініко-патогенетичні особливості і оптимізація лікування пролонгованої кон’югаційної жовтяниці у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. В. Ленченко ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 21 с.

 

П 340

Писарєв А. О.

Стан здоров’я новонароджених від матерів з герпесвірусною інфекцією: механізми формування імунологічної реактивності, діагностика та корекція порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. О. Писарєв ; Ін-т пед., акуш. і гінекології АМН України. – К., 2014. – 34 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

З-143

Загородний М. І.

Метаболічні препарати в лікуванні артеріальної гіпертензії (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / М. І. Загородний ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. – Запоріжжя, 2014. – 39 с.

 

Л 691

Логвінов Я. М.

Оцінювання морфо-функціонального стану передсердь у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Я. М. Логвінов ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.

 

Н 576

Нетяженко Н. В.

Аспіринорезистентність у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Н. В. Нетяженко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2010. – 24 с.

 

О-616

Ополонська Н. О.

Поширеність факторів ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень серед хворих на фібриляцію передсердь та опрацювання методів поліпшення прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Н. О. Ополонська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

 

П 120

Павленко С. В.

Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, предиктори та профілактика її прогресування за допомогою антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / С. В. Павленко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2014. – 18 с.

 

14.01.12 РЕВМАТОЛОГІЯ

 

М 820

Москаленко О. В.

Зміни структурно-функціонального стану кісток і корекція остеометаболітів у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / О. В. Москаленко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2010. – 20 с.

 

С 283

Сегеда Ю. С.

Фактор ризику атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 “Ревматологія” / Ю. С. Сегеда ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2014. – 20 с.

 

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

К 431

Кірієнко В. Т.

Якість життя хворих на хронічний гепатит С та її роль в оцінці ефективності противірусної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / В. Т. Кірієнко ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. – К., 2011. – 24 с.

 

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

Д 696

Дорош О. Г.

Про-/антиоксидантний дисбаланс на різних стадіях неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та його терапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / О. Г. Дорош ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Х., 2014. – 24 с.

 

К 783

Красний М. Р.

Метаболічні і ультраструктурні зміни при експериментальній діабетичній нефропатії та їх корекція антиоксидантними вітамінами C і E : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / М. Р. Красний ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Х., 2014. – 26 с.

 

С 323

Сергієнко В. О.

Метаболічні та функціональні порушення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоміопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / В. О. Сергієнко ; Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин. – К., 2010. – 23 с.

 

14.01. 15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

Б 204

Балицький О. П.

Особливості застосування транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на ішемічний інсульт у гострому та ранньому відновлювальному періодах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / О. П. Балицький ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

Л 633

Ліскевич І. І.

Оптимізація лікування та прогностичної оцінки перебігу невропатії лицевого нерва у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / І. І. Ліскевич ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

Т 666

Третьякова А. І.

Клініко-нейрофізіологічні аспекти вертеброгенної шийної мієлопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / А. І. Третьякова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 44 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

Л 340

Левада О. А.

Субкортикальна судинна деменція у пацієнтів похилого та старечого віку: клінічна структура захворювання на етапах розвитку, нейробіологічні маркери прогресування та ефективності терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / О. А. Левада ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. – К., 2014. – 44 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

В 573

Владіміров Д. В.

Вплив оптичних аберацій на центральний зір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Д. В. Владіміров ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

Т 465

Тихончук Н. А.

Діагностика та лікування синдрому «сухого ока» у жінок при гормональній дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. А. Тихончук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

 

14.01.20 ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

 

Г 657

Гончарова Я. А.

Патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до ведення хворих на епітеліальні новоутворення шкіри, обумовлені вірусом папіломи людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / Я. А. Гончарова ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2010. – 23 с.

 

С 218

Сафронова Я. М.

Клініко-імуно-морфологічне обгрунтування застосування системних і топічних імуномодуляторів в комплексному лікуванні хворих на атопічний дерматит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 “Шкірні та венеричні хвороби” / Я. М. Сафронова ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. – Х., 2010. – 20 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Л 173

Лазаренко Ю. В.

Хірургічне лікування надвиросткових переломів дистального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Ю. В. Лазаренко ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2014. – 20 с.

 

О-760

Остапчук Р. М.

Коригувальні остеотомії першої плеснової кістки при hallux valgus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. М. Остапчук ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2014. – 20 с.

 

П 320

Підгайська О. О.

Обгрунтування вибору ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. О. Підгайська ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 24 с.

 

П 912

Пушкаш І. І.

Діагностика диспластичного синдрому сагітальної девіації виростків стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. І. Пушкаш ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 17 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Є 601

Ємельянов Д. В.

Клініко-лабораторні порушення тканин пародонту та їх корекція у хворих після інфаркту міокарда при тривалому і постійному застосуванні ацетилсаліцилової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. В. Ємельянов ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2014. – 20 с.

 

Д 402

Джасер А. Х.

Розповсюдженість зубощелепних аномалій та особливості ортодонтичного лікування дітей, що проживають на території з підвищеним вмістом фтору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Х. Джасер ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

К 687

Коротченко Г. М.

Хірургічне лікування кісткових анкілозів та вторинних деформуючих остеоартрозів скронево-нижньощелепного суглоба у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Г. М. Коротченко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

 

Л 473

Леоненко П. В.

Клініко-експериментальне обґрунтування комплексу стоматологічних заходів при лікуванні хворих на генералізований пародонтит з використанням ортопедичних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / П. В. Леоненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 42 с.

 

М 152

Макарова О. М.

Морфофункціональна та естетична характеристика одностороннього II класу зубощелепних аномалій за Е. Енглем у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. М. Макарова ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2014. – 20 с.

 

М 483

Мельничук М. В.

Удосконалення методів лікування хворих з повною втратою зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. В. Мельничук ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

 

С 200

Саргисян А. Э.

Медико-психологические подходы к лечению больных с болевой дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / А. Э. Саргисян. – М., 2014. – 34 с.

 

Т 800

Труфанова В. П.

Прогнозування та первинна профілактика карієсу у дітей на фоні ендемічного флюорозу зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. П. Труфанова ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2014. – 20 с.

 

Ч-578

Чжу Вейвей.

Вплив міжоклюзійних співвідношень на стабільність результатів ортодонтичного лікування у пацієнтів з патологією прикусу класу II за Енглем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Вейвей Чжу ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 22 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Д 812

Дудій П. Ф.

Спіральна комп’ютерна томографія в діагностиці захворювань кісток та порожнин лицевого черепа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика, променева терапія” / П. Ф. Дудій ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Івано-Франківськ, 2010. – 38 с.

 

14.01.25 СУДОВА МЕДИЦИНА

 

Б 618

Біляков А. М.

Судово-медичне обґрунтування тривалості перебігу смертельної механічної травми за метаболічними змінами в організмі в ранній термін антемортального періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 “Судова медицина” / А. М. Біляков ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 40 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Б 125

Бабіч М. І.

Оптимізація лікування хворих на туберкульозний плеврит з використанням відеоторакоскопічних методик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / М. І. Бабіч ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2014. – 16 с.

 

Р 320

Рева О. А.

Особливості протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз при виникненні побічних реакцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / О. А. Рева ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2014. – 18 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

О-266

Обухова Н. В.

Остеопротегерин-залежні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих після перенесеного туберкульозу легенів та їхня корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Н. В. Обухова ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 18 с.

 

14.01.28 КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

 

П 320

Підлісна В. С.

Моніторинг профілю безпеки каптоприлу у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 “Клінічна фармакологія” / В. С. Підлісна ; Держ. установа “Ін-т фармакології та токсикології”. – К., 2010. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

Б 903

Буднюк О. О.

Анестезіологічне забезпечення в тиреоїдній хірургії при “тяжких дихальних шляхах” : прогнозування і профілактика періопераційних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. О. Буднюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2011. – 28 с.

 

К 120

Кабаков Б. О.

Оптимізація периопераційного знеболення у пацієнтів з оклюзуючою патологією судин нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Б. О. Кабаков ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 20 с.

 

М 482

Мельник Н. Ю.

Вибір оптимального та безпечного методу анестезії при лапароскопічних операціях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Н. Ю. Мельник ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 22 с.

 

С 606

Солошенко І. В.

Оптимізація респіраторної підтримки і інфузійної терапії у недоношених новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / І. В. Солошенко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2014. – 22 с.

 

14.01.32 МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

 

О-572

Омельченко О. Є.

Вивчення взаємозв’язку стресорних ушкоджень слизової оболонки шлунка та гемоциркуляції шлунка залежно від типологічних особливостей організму та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 “Медична біохімія” / О. Є. Омельченко ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2010. – 22 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

Д 538

Дмитрук В. І.

Характеристика і корекція реабілітаційними засобами фізичного і психоемоційного стану здоров’я дітей в умовах шкільного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / В. І. Дмитрук ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова. – Ялта, 2011. – 21 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Д 401

Джанелідзе Д. Т.

Підвищення ефективності діагностики та лікування хворих з неерозійною рефлюксною хворобою, поєднаною з функціональною диспепсією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.36 “Гастроентерологія” / Д. Т. Джанелідзе ; Дніпропетр. мед. акад. ; Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с.

 

С 602

Соловйова Г. А.

Ерозії шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів: клініко-морфологічна характеристика, особливості патогенезу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Г. А. Соловйова ; Дніпропетр. мед. акад. , Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 43 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

 

І-981

Іщейкіна Ю. О.

Гігієнічні основи профілактики хвороб системи кровообігу серед населення регіонів з несприятливими соціально-екологічними умовами життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Ю. О. Іщейкіна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2010. – 36 с.

 

К 687

Коротун О. П.

Гігієнічна оцінка комбінованого шкідливого впливу імідаклоприду, диметоату та нітрату натрію на щурів з різним типом ацетилювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. П. Коротун ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 20 с.

 

О-654

Орєхова О. В.

Оцінка ризику виникнення захворювань серцево-судинної системи у працівників гарячих цехів сучасного металургійного виробництва та шляхи його зменшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. В. Орєхова ; Ін-т медицини праці НАМН України. – К., 2010. – 20 с.

 

С 429

Скиба О. О.

Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. О. Скиба ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 20 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Б 799

Болюх Д. Б.

Особливості зв’язків сонографічних параметрів нирок з конституціональними показниками юнаків та дівчат різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Д. Б. Болюх ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2011. – 20 с.

 

Б 908

Булько М. П.

Морфологічні особливості периферійних органів імунної системи при високій гострій тонко-кишковій непрохідності та її корекції в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / М. П. Булько ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2010. – 20 с.

 

І-425

Ікрамов В. Б.

Мінливість розмірів, форм, положення та взаємовідношень верхньої та нижньої щелепи в залежності від індивідуальної будови мозкового черепа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. Б. Ікрамов ; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ, 2011. – 20 с.

 

Л 371

Левицька У. С.

Вплив морфофункціонального стану щитоподібної залози на динаміку структури і мінерального складу кісткової тканини осіб Прикарпатського регіону у віковому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / У. С. Левицька ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

М 820

Москаленко Ю. В.

Морфологічні зміни сім’яників на етапах раннього постнатального онтогенезу в умовах впливу солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Ю. В. Москаленко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

Т 464

Тихонова О. О.

Будова шкіри волосистої частини голови людини в нормі та при облисінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. О. Тихонова ; Харків. нац. мед. ун-т. – Х., 2010. – 17 с.

 

Ш 379

Шевчук Ю. Г.

Параметри ліквороутримуючих структур головного мозку юнаків і дівчат у нормі та при синдромі повторних пароксизмальних станів (комп’ютерно-томографічні дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Ю. Г. Шевчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 40 с.

 

Ш 677

Шкробот Л. В.

Закономірності ремоделювання кровоносних судин органів черевної порожнини за умов тонкокишкової непрохідності та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Л. В. Шкробот ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 32 с.

 

Я 452

Якимів Н. Я.

Морфологічні особливості райдужково-рогівкового кута в нормі та під впливом опіоїду (експериметальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Н. Я. Якимів ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 18 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗIОЛОГІЯ

 

З-634

Зінов’єва О. Г.

Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / О. Г. Зінов’єва ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Г 701

Городник Г. А.

Патогенез набряку-набухання головного мозку та обґрунтування оптимальної фармакотерапії при тяжкій черепно-мозковій травмі (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Г. А. Городник ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2010. – 36 с.

 

Д 330

Денефіль О. В.

Реактивність серцево-судинної системи в забезпеченні адаптації організму до різних типів погоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / О. В. Денефіль ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 39 с.

 

Д 575

Добрянський С. Б.

Патогенетичні механізми порушень прооксидантної і антиоксидантної систем  в імунокомпетентних органах за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / С. Б. Добрянський ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

В 580

Власенко Н. О.

Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату (мексидолу) на стан еритрону при крововтраті та іммобілізаційному стресі (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Н. О. Власенко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

К 614

Колос О. М.

Дослідження протиалергійної дії гомеопатичних гранул з екстрактом цикламену європейського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / О. М. Колос ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 19 с.

 

М 770

Монатко К. В.

Експериментальне дослідження нефропротекторної дії ліофільного порошку кавуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / К. В. Монатко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

Ш 361

Шебалдова К. О.

Експериментальне обгрунтування розробки засобів лікарської профілатики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук германію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / К. О. Шебалдова ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – К., 2014. – 24 с.

 

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

 

С 363

Сілкіна Ю. В.

Гістогенетичні перетворення провідної системи серця на етапах кардіогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / Ю. В. Сілкіна ; Івано-Франківський держ. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2010. – 36 с.

 

14.03.11 МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА

 

Б 342

Баязітов М. Р.

Телемедичне забезпечення роботи хірургічної служби регіонального рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.11 “Медична і біологічна інформатика та кібернетика” / М. Р. Баязітов ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – К., 2011. – 36 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

 

А 318

Адонкіна В. Ю.

Науково-практичне обґрунтування оптимізації витрат на лікарські засоби для профілактики та лікування порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. Ю. Адонкіна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 20 с.

 

Б 402

Безпала Ю. О.

Розробка складу та технології комбінованого препарату для застосування в стоматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Ю. О. Безпала ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 25 с.

 

Б 724

Бобрицька Л. О.

Науково-практичне обґрунтування технології твердих лікарських форм антимікробної та противірусної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Л. О. Бобрицька ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 44 с.

 

К 562

Коваленко С. М.

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / С. М. Коваленко ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. –  44 с.

 

Л 683

Лобова І. О.

Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до підвищення доступності лікарських засобів для лікування хворих з ішемічним інсультом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / І. О. Лобова ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 28 с.

 

М 916

Мусоєв С. М.

Теоретичні, судово-фармацевтичні та організаційно-правові основи вдосконалення державного контролю за обігом наркотичних засобів в республіці Таджикистан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / С. М. Мусоєв ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2014. – 44 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Т 658

Трачук Л. Є.

Індивідуально-психологічні детермінанти підвищення комплаєнсу у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Л. Є. Трачук ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2014. – 20 с.

 

Ч-683

Чистова О. О.

Порушення подружньої взаємодії при ендометріозі у жінок (механізми розвитку, клінічні варіанти, психокорекція, психопрофілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / О. О. Чистова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2014. – 24 с.